Giới Trẻ

Thông báo của Giới Trẻ về Thánh lễ bổn mạng (28.07.2013)

24-06-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo của Giới Trẻ về Thánh lễ bổn mạng (28.07.2013) by

Tổ chức chương trình mừng Lễ Thánh Giacobe Tông đồ bổn mạng, Văn nghệ và Ẩm thực của Giới Trẻ…

Giới Trẻ, Random Đọc thêm

Thông báo của Giới Trẻ về chuyên đề họp mặt Tháng 6/2013

20-06-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo của Giới Trẻ về chuyên đề họp mặt Tháng 6/2013 by

Ban Đại diện Giới trẻ thân mời các bạn trẻ trong Giáo xứ (từ 16 tuổi trở lên) tham dự giờ học hỏi Năm Đức Tin 2013 với chủ đề…

Giới Trẻ, Random Đọc thêm

Tổ chức mở lớp Giáo lý hôn nhân khoá 25 – Năm 2013

14-06-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Tổ chức mở lớp Giáo lý hôn nhân khoá 25 – Năm 2013 by

Giới Trẻ Giáo xứ Kẻ Sặt thông báo về việc mở lớp Giáo lý hôn nhân khóa 25 năm 2013.

Giới Trẻ, Random Đọc thêm

Họp mặt Giới trẻ Giáo xứ Tháng 5/2013

26-05-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Họp mặt Giới trẻ Giáo xứ Tháng 5/2013 by

Nếu Đức Kitô không sống lại, có lẽ sẽ không có Hội Thánh và cũng chẳng có Bí tích. Đức Kitô đang hành động…

Giới Trẻ, Random Đọc thêm

Thông báo của Giới trẻ về chuyên đề họp mặt Tháng 5/2013

21-05-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo của Giới trẻ về chuyên đề họp mặt Tháng 5/2013 by

Ban Đại diện Giới trẻ thân mời các bạn trẻ trong Giáo xứ (từ 16 tuổi trở lên) tham dự giờ học hỏi Năm Đức Tin 2013 với chủ đề…

Giới Trẻ Đọc thêm

Họp mặt Giới trẻ Giáo xứ tháng 4/2013

28-04-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Họp mặt Giới trẻ Giáo xứ tháng 4/2013 by

Giới trẻ là tương lai của Giáo hội và nhân loại. Vì thế với tiêu chí: “Người trẻ và hoạt động bác ái”. Vào buổi tối ngày 27/04/2013…

Giới Trẻ, Random Đọc thêm

Thông báo của Giới trẻ về chuyên đề họp mặt Tháng 4/2013

23-04-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo của Giới trẻ về chuyên đề họp mặt Tháng 4/2013 by

Ban Đại diện Giới trẻ thân mời các bạn trẻ trong Giáo xứ (từ 16 tuổi trở lên) tham dự giờ học hỏi Năm Đức Tin với chủ đề…

Giới Trẻ, Random Đọc thêm

Sinh hoạt Giới trẻ Giáo phận Xuân Lộc – Năm 2013

20-04-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Sinh hoạt Giới trẻ Giáo phận Xuân Lộc – Năm 2013 by

Sau khi soạn thảo và họp bàn, Giới Trẻ chúng con xin kính trình Quý Cha sơ lược chương trình sinh hoạt của Giới trẻ năm 2013…

Giới Trẻ, Random, Tin giáo phận Đọc thêm

Thông báo về việc tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới 2013

11-04-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo về việc tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới 2013 by

Ngày Giới Trẻ thế giới lần thứ XXVIII sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro, thủ đô Braxin từ ngày 23 – 28/07/2013…

Giới Trẻ, Random, Tin giáo hội Đọc thêm

Đại hội Giới trẻ Hạt Hố Nai – Chúa Nhật Lễ Lá (24/03/2013)

27-03-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Đại hội Giới trẻ Hạt Hố Nai – Chúa Nhật Lễ Lá (24/03/2013) by

Ngày 24/03/2013, Đại hội Giới trẻ Hạt Hố Nai đã họp mặt tại Giáo xứ Gia Cốc vào chiều Chúa Nhật Lễ Lá…

Giới Trẻ, Random, Tin giáo hạt Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI