Tin giáo xứ

Anna Phạm Thị Thịnh

19-09-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Thịnh đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Hựu

04-09-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Hựu đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Lạc

04-09-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Lạc đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Thánh lễ cầu nguyện & Khai giảng năm học giáo lý 2019 – 2020

26-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ cầu nguyện & Khai giảng năm học giáo lý 2019 – 2020 by

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện & Khai giảng năm học giáo lý (2019 – 2020), Chúa nhật ngày 25/08/2019

Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Thánh lễ Tạ Ơn Tân Linh mục Giuse Maria Dương Đức Nghĩa, OCD

24-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Tạ Ơn Tân Linh mục Giuse Maria Dương Đức Nghĩa, OCD by

Hình ảnh Thánh lễ Tạ Ơn Tân Linh mục Giuse Maria Dương Đức Nghĩa, OCD, ngày 23/08/2019.

Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân vĩnh khấn Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Vân

10-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân vĩnh khấn Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Vân by

Hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân vĩnh khấn Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Vân, ngày 09/08/2019

Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Thánh lễ Tạ Ơn kỷ niệm 12 năm Linh mục Đaminh Nguyễn Thành Tiến

09-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Tạ Ơn kỷ niệm 12 năm Linh mục Đaminh Nguyễn Thành Tiến by

Hình ảnh Thánh lễ Tạ Ơn kỷ niệm 12 năm Linh mục Đaminh Nguyễn Thành Tiến, ngày 08/08/2019

Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Giuse Phạm Hữu Phát

07-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Hữu Phát by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Hữu Phát đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Thông báo khen thưởng học sinh giỏi 2019

30-07-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo khen thưởng học sinh giỏi 2019 by

Thông báo đăng ký khen thưởng học sinh giỏi 2019

Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Giới Cao Niên GPXL mừng bổn mạng lễ thánh Gioakim và Anna

26-07-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Cao Niên GPXL mừng bổn mạng lễ thánh Gioakim và Anna by

Sáng Thứ Tư 24/7/2019, khoảng 850 cụ cao niên của Giáo Phận đã đến Giáo xứ Kẻ Sặt – Giáo Hạt Hố Nai…

Cao Niên, Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI