Tin giáo xứ

Giuse Phạm Minh Luân

10-04-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Phạm Minh Luân đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Thể lệ bầu cử Thường Vụ Ban Hành Giáo – Nhiệm kỳ (2021-2025)

10-04-2021 0 bình luận by

Lịch bầu chọn và thể lệ bầu cử Thường Vụ Ban Hành Giáo Giáo xứ Kẻ Sặt | Nhiệm kỳ (2021-2025)

Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Anna Trần Thị Hồng

26-03-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Trần Thị Hồng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng Linh mục Giuse Hà Duy Thi (2021)

19-03-2021 0 bình luận by

Mừng lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria. Bổn mạng Lm. Giuse Hà Duy Thi, giáo khu, giáo xóm các quý vị Gia Trưởng.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Chúc mừng bổn mạng Cha nguyên chính xứ Giuse Trần Phú Sơn

17-03-2021 0 bình luận by

Hình ảnh giáo xứ chúc mừng bổn mạng Cha nguyên chính xứ Giuse Trần Phú Sơn, ngày 16/03/2021

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Anna Phạm Thị Ngợi

05-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Ngợi by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Ngợi (Phương) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Thanh Minh

02-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Thanh Minh by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Thanh Minh đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Ghi

01-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Ghi by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Ghi đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Chín

23-02-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Chín by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Phạm Văn Chín đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Ngày xuân Tân Sửu chúc tết quý Cố và quý Cha (2021)

09-02-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày xuân Tân Sửu chúc tết quý Cố và quý Cha (2021) by

Hình ảnh một ngày xuân Tân Sửu đi chúc tết quý Cố và quý Cha đã phục vụ giáo xứ, ngày 08/02/2021

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW