Tin giáo xứ

Giuse Phạm Văn Đài

01-12-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Đài đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Lê Văn Uông

28-11-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Lê Văn Uông đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Kính

22-11-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông phó Giuse Phạm Văn Kính (Ban Hành Giáo – Khoá 6) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Vũ Văn Tĩnh

11-11-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông cố Giuse Vũ Văn Tĩnh đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Thái

26-09-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Thái by

Thông báo tin buồn Ông Bạ Giuse Phạm Văn Thái đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Têrêsa Nguyễn Thị Hồng

25-09-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Têrêsa Nguyễn Thị Hồng by

Thông báo tin buồn Bà Têrêsa Nguyễn Thị Hồng (Bà giáo Tài) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Tiên

15-09-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Tiên by

Thông báo tin buồn Chị Anna Phạm Thị Tiên đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Thiên

28-07-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Thiên by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Thiên đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Quý

26-07-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Vũ Thị Quý by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Vũ Thị Quý (Bà Truyền) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Quách Văn Giảng

22-07-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Quách Văn Giảng by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Quách Văn Giảng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW