Tin giáo xứ

Anna Nguyễn Thị Tuấn

22-03-2023 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Cố Anna Nguyễn Thị Tuấn đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Antôn Phạm Đình Tong

05-03-2023 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Antôn Phạm Đình Tong đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Đức Thành

19-02-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Đức Thành by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Đức Thành đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Liễu

10-02-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Phạm Thị Liễu by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Phạm Thị Liễu (Bà Bút) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Đào Thị Việc

26-01-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Đào Thị Việc by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Đào Thị Việc đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Đào Thị Sự

17-01-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Đào Thị Sự by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Đào Thị Sự đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Xuân Thuỷ

03-01-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Xuân Thuỷ by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Xuân Thuỷ đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Hồng

14-12-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Vũ Thị Hồng by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Vũ Thị Hồng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Phúc

13-12-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Phúc by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Phạm Văn Phúc đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Đài

01-12-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Đài by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Đài đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW