Tin giáo xứ

Giuse Phạm Văn Thiên

28-07-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Thiên đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Quý

26-07-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Vũ Thị Quý (Bà Truyền) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Quách Văn Giảng

22-07-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Quách Văn Giảng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Thiện

16-07-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Thiện đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Hay

14-07-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Hay đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Quách Thị Ngũ

04-07-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Quách Thị Ngũ by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Quách Thị Ngũ đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Phanxicô Phạm Hữu Đức

02-07-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Phanxicô Phạm Hữu Đức by

Thông báo tin buồn Anh Phanxicô Phạm Hữu Đức đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Tít

20-06-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Tít by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Tít (Bà Hai Tá) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Phạm Văn Vượng

16-06-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Đaminh Phạm Văn Vượng by

Thông báo tin buồn Cụ Chánh Đaminh Phạm Văn Vượng (Khoá V) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Xuyến

14-06-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Nguyễn Thị Xuyến by

Thông báo tin buồn Bà Anna Nguyễn Thị Xuyến đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW