Tin giáo xứ

Anna Phạm Thị Sèng

29-09-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Cố (Oanh) Anna Phạm Thị Sèng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Hiếu

25-09-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Phạm Văn Hiếu đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Thọ

14-09-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Thọ đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Lương

09-09-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Phạm Văn Lương đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Chu Văn Tiếng

27-08-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Chu Văn Tiếng by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Chu Văn Tiếng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Trần Thanh Thiên

17-08-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Trần Thanh Thiên by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Trần Thanh Thiên đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Trần Văn Chương

15-08-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Trần Văn Chương by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Trần Văn Chương đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Lệ Ánh

11-08-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Vũ Thị Lệ Ánh by

Thông báo tin buồn Bà Anna Vũ Thị Lệ Ánh đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Thiên đường không ở đâu xa

06-08-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Thiên đường không ở đâu xa by

“Hãy gieo mầm hạnh phúc bất cứ đâu bạn đến. Đừng để ai đến với bạn rồi ra đi mà không cảm thấy hạnh phúc hơn”.

Giáo dân, Random Đọc thêm

Têrêsa Phạm Thị Ngọc Lan

28-07-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Têrêsa Phạm Thị Ngọc Lan by

Thông báo tin buồn Bà Têrêsa Phạm Thị Ngọc Lan đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI