Tin giáo xứ

Giuse Phạm Văn Hiệp

18-05-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Hiệp đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Ngà

13-05-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Phạm Thị Ngà đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Kỷ niệm 6 năm Cung hiến Thánh đường & Bàn thờ

13-05-2019 0 bình luận by

Hình ảnh kỷ niệm 6 năm Cung hiến Thánh đường & Bàn thờ, thứ Hai ngày 13/05/2019

Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Giuse Maria Lê Duy Phong

02-05-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Maria Lê Duy Phong đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Lâm

08-04-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Lâm by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Lâm đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Yên

19-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Yên by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Yên đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Hạnh

14-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Hạnh by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Hạnh đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Nguyễn Văn Đạo

12-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Nguyễn Văn Đạo by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Đạo đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Mađalêna Bùi Thị Hồng Vân

11-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Mađalêna Bùi Thị Hồng Vân by

Thông báo tin buồn Chị Maria Mađalêna Bùi Thị Hồng Vân đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Chu Thị Bảy Ứng

05-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Chu Thị Bảy Ứng by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Chu Thị Bảy Ứng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI