Tin giáo xứ

Anna Đào Thị Thông

16-05-2018 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Cố Anna Đào Thị Thông ( Bà cố Định) đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Khai mạc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ

02-05-2018 0 bình luận by

Hình ảnh Cộng đoàn giáo xứ Khai mạc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, ngày 01/05/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Giuse Đào Văn Bình

19-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Đào Văn Bình by

Thông báo tin buồn Cụ ông Giuse Đào Văn Bình đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Lê Văn Thi

11-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Lê Văn Thi by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Lê Văn Thi đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Phạm Văn Nheo

11-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Đaminh Phạm Văn Nheo by

Thông báo tin buồn Cụ ông Đaminh Phạm Văn Nheo đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Đào Hữu Đức

07-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Đào Hữu Đức by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Đào Hữu Đức đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh

02-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh by

Hình ảnh Cộng đoàn giáo xứ Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh, Chúa nhật ngày 01/04/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ đêm canh thức Vọng Phục Sinh

01-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ đêm canh thức Vọng Phục Sinh by

Hình ảnh Thánh lễ đêm canh thức Vọng Phục Sinh, thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 31/03/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

14 chặng đường Thánh Giá Tuần Thánh

01-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở 14 chặng đường Thánh Giá Tuần Thánh by

Hình ảnh 14 chặng đường Thánh Giá Chúa đi, thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 31/03/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Nghi thức táng xác Chúa Giêsu

31-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Nghi thức táng xác Chúa Giêsu by

Hình ảnh Nghi thức táng xác Chúa Giêsu, thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30/03/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI