Tin giáo xứ

Maria Vũ Thị Hồng

29-03-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Maria Vũ Thị Hồng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Cha Giuse Hà Duy Thi mừng lễ Thánh Cả Giuse bổn mạng

19-03-2020 0 bình luận by

Hình ảnh Cha phó Giuse Hà Duy Thi mừng lễ Thánh Cả Giuse bổn mạng, ngày 19/03/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Maria Đoàn Thị Bao

16-03-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Cố Maria Đoàn Thị Bao đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Tứ

16-03-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Anna Phạm Thị Tứ đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Tuất

06-03-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Tuất đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Gái

01-03-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Phạm Thị Gái by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Phạm Thị Gái đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Chương trình Mùa Chay và Đại Lễ Phục Sinh năm 2020

25-02-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Chương trình Mùa Chay và Đại Lễ Phục Sinh năm 2020 by

Giáo xứ Kẻ Sặt – Chương trình Mùa Chay và Đại Lễ Phục Sinh năm 2020

Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Giuse Maria Phạm Văn Trí

25-02-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Maria Phạm Văn Trí by

Thông báo tin buồn Cụ Trương Giuse Maria Phạm Văn Trí đã được Chúa thương gọi về

Cáo phó Đọc thêm

Anrê Jung Chang Jin

25-02-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Anrê Jung Chang Jin by

Thông báo tin buồn Ông Anrê Jung Chang Jin đã được Chúa thương gọi về

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Bột

16-02-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Phạm Thị Bột by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Phạm Thị Bột đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI