Tin giáo xứ

Maria Phạm Thị Thập

15-06-2024 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Maria Phạm Thị Thập (Bà Trung) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Hùng

12-06-2024 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Hùng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Đào Quốc Dương

29-05-2024 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Đào Quốc Dương đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Trần Trọng Huy

15-04-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Trần Trọng Huy by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Trần Trọng Huy đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Maria Nguyễn Thanh Hoàng

05-04-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Maria Nguyễn Thanh Hoàng by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Maria Nguyễn Thanh Hoàng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Thêm

08-03-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Phạm Thị Thêm by

Thông báo tin buồn Bà Maria Phạm Thị Thêm (Liên) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Nghiệp

27-02-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Nghiệp by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Nghiệp đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Quy

20-01-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Quy by

Thông báo tin buồn Cụ ông Giuse Phạm Văn Quy đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Đăng Tiến

13-01-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Đăng Tiến by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Phạm Đăng Tiến đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Vũ Luân

10-01-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Vũ Luân by

Thông báo tin buồn Em Giuse Vũ Luân đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW