Tin giáo xứ

Giuse Chu Quốc Bảo

19-09-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Chu Quốc Bảo đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thấn

18-09-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thấn đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Kiệu mừng 100 năm Đức Mẹ Fatima

14-09-2017 0 bình luận by

Hình ảnh cộng đoàn dân xứ kiệu mừng 100 năm Đức Mẹ Fatima, lúc 19g15 thứ Tư ngày 13/09/2017

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Anna Phạm Thị Nhung

01-09-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Nhung đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Nụ

29-08-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Nụ đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Đào Thị Bạch Nguyệt

28-08-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Anna Đào Thị Bạch Nguyệt đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Đào Thị Chúc

26-08-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Đào Thị Chúc by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Đào Thị Chúc đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Mến

19-08-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Mến by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Mến đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Chu Thị Tần

13-08-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Chu Thị Tần by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Chu Thị Tần đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Hiền

07-08-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Hiền by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Hiền đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI