Tin giáo xứ

Anna Phạm Thị Yên

19-03-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Yên đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Hạnh

14-03-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Hạnh đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Nguyễn Văn Đạo

12-03-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Đạo đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Mađalêna Bùi Thị Hồng Vân

11-03-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Chị Maria Mađalêna Bùi Thị Hồng Vân đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Chu Thị Bảy Ứng

05-03-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Chu Thị Bảy Ứng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Bằng

25-02-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Vũ Thị Bằng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Lễ tang Bà cố Maria Đào Thị Ân

14-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ tang Bà cố Maria Đào Thị Ân by

Hình ảnh Lễ tang Bà cố Maria Đào Thị Ân, thứ tư ngày 13/02/2019.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Maria Đào Thị Ân

11-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Đào Thị Ân by

Thông báo tin buồn Bà Cố Maria Đào Thị Ân đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Kính nhớ tổ tiên ngày Mồng 2 Tết Kỷ Hợi 2019

07-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Kính nhớ tổ tiên ngày Mồng 2 Tết Kỷ Hợi 2019 by

Hình ảnh Thánh lễ ngày Mồng 2 Tết Kỷ Hợi 2019 tại nghĩa trang, ngày 06/02/2019

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Quý Cha & Tu sĩ chúc xuân Kỷ Hợi 2019

06-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Quý Cha & Tu sĩ chúc xuân Kỷ Hợi 2019 by

Hình Quý Cha & Tu sĩ bản hương chúc xuân Kỷ Hợi, ngày 06/02/2019

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI