Tin giáo xứ

Giuse Phạm Thanh Hải

09-01-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Phạm Thanh Hải đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Thu Cúc

07-01-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Chị Maria Phạm Thị Thu Cúc đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Nguyễn Đình Phúc

25-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Nguyễn Đình Phúc by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Nguyễn Đình Phúc đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Lương

16-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Phạm Thị Lương by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Phạm Thị Lương (Bà Tản) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Nga

04-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Phạm Thị Nga by

Thông báo tin buồn Chị Maria Phạm Thị Nga đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Phiến

02-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Phiến by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Phiến (Bà Nghiêm) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Lê Duy Lân

19-11-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Lê Duy Lân by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Lê Duy Lân đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

GP.Hải Phòng: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ chính xứ Kẻ Sặt của Cha GB. Nguyễn Quang Sách

10-11-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở GP.Hải Phòng: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ chính xứ Kẻ Sặt của Cha GB. Nguyễn Quang Sách by

Thánh lễ nhận xứ của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách tại nhà thờ Kẻ Sặt, hồi 15 giờ chiều thứ Ba ngày 9/11/2021.

Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

GP.Hải Phòng: Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên nhận giáo xứ Chính Toà

08-11-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở GP.Hải Phòng: Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên nhận giáo xứ Chính Toà by

Chúa Nhật, ngày 7/11/2021, là ngày đặc biệt với cộng đoàn Chính Tòa, khi giáo xứ có Cha xứ mới Phêrô Nguyễn Văn Nguyên.

Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

GP.Hải Phòng: Dấu ấn thời gian Cha xứ Kẻ Sặt Phêrô Nguyễn Văn Nguyên

01-11-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở GP.Hải Phòng: Dấu ấn thời gian Cha xứ Kẻ Sặt Phêrô Nguyễn Văn Nguyên by

Vào lúc 19:30 ngày 30/10/2021, Cha xứ Phêrô đã dâng Thánh lễ tạ ơn và kính chào toàn thể công đoàn dân Chúa…

Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW