Giáo xứ và Giờ Thánh lễ – Giáo hạt Hố Nai

                                        

GIÁO XỨ ĐỊA CHỈ NGÀY THƯỜNG CHÚA NHẬT
GX. THÁNH TÂM 1/5 KP9, P.TÂN BIÊN, BH, ÐN

 – SÁNG: 4H30
 – CHIỀU: 17H30
 – LỄ THIẾU NHI THỨ 5: 17H45

 – SÁNG: 4H – 5H15 – 6H30
 – CHIỀU: 17H30

GX. HÀ NỘI 19/5 KP5, P. TÂN BIÊN, BH, ÐN

 – SÁNG: 4H30
 – CHIỀU: 17H30
 – LỄ CƯỚI: 16H

 – SÁNG: 4H – 5H30 – 7H
 – CHIỀU: 17H

GX. ĐẠI LỘ 1/4 KP7, P.TÂN BIÊN, BH, ĐN

 – SÁNG: 4H30
 – KINH CHIỀU 2-3-4: 17H30
–  CHIỀU 5-6: 18H
–  CHIỀU 7: 16H30

 – SÁNG: 5H – 7H
 – CHIỀU: 16H30

GX. KẺ SẶT 1/2 KP3, P. TÂN BIÊN, BH, ĐN

 – SÁNG: 4H30
 – CHIỀU: 18H
 – LỄ THIẾU NHI THỨ 5: 18H

 – SÁNG: 4H – 5H30 – 7H
 – CHIỀU: 17H30
 – CHẦU THÁNH THỂ: 19H15

GX. TRUNG NGHĨA KP2, P.TÂN BIÊN, BH, ĐN

 – SÁNG: KHÔNG CÓ
 – CHIỀU: 18H

 – SÁNG: 5H30
 – CHIỀU: 18H

GX. NAM HẢI KP11, P.HỐ NAI, BH, ĐN

 – SÁNG: 5H
 – CHIỀU: 18H

 – SÁNG: 5H30
 – CHIỀU: 16H30

GX. XUÂN TRÀ

9/68 KP10, P.HỐ NAI, BH, ĐN

 – SÁNG: 4H30
 – CHIỀU: 18H

 – SÁNG: 5H – 6H
 – CHIỀU: 18H

GX. PHÚC LÂM

1/84 KP1, P. TÂN BIÊN, BH, ÐN

 – SÁNG: 4H45
 – CHIỀU: 17H45
 – LỄ THỨ 7: 4H30 – 17H30

 – SÁNG: 4H30 – 6H30
 – CHIỀU: 17H30

GX. BẮC HẢI

1/40 KP1, P.HỐ NAI, BH, ĐN

 – SÁNG: 4H15
 – CHIỀU: 18H

 – SÁNG: 4H15 – 6H – 7H45
 – CHIỀU: 17H

GX. HẢI DƯƠNG

19/41 KP6, P.HỐ NAI, BH, ĐN

 – SÁNG: 4H
 – CHIỀU: 18H
 – SÁNG THỨ 2,3: KHÔNG CÓ

 – SÁNG: 4H
 – CHIỀU: 16H
 – CHÚA NHẬT: 19H

GX. LỘC LÂM

7/35 KP5, P.HỐ NAI, BH, ĐN

 – SÁNG:
 – CHIỀU:

 – SÁNG:
 – CHIỀU:

GX. PHÚ TẢO

32/28 KP6, P.HỐ NAI, BH, ĐN

 – SÁNG:
 – CHIỀU:

 – SÁNG:
 – CHIỀU:

GX. HOÀ HIỆP

15/21 KP4, P.HỐ NAI, BH, ĐN

 – SÁNG: KHÔNG CÓ
 – CHIỀU: 18H

 – SÁNG: 6H
 – CHIỀU: 17H

GX. TÂY HẢI

3/23 KP4, P.HỐ NAI, BH, ĐN

 – SÁNG: KHÔNG CÓ
 – CHIỀU: 17H30
 – LỄ CƯỚI: 17H
 – LỄ THIẾU NHI THỨ 5: 17H30

 – SÁNG: 4H30
 – CHIỀU: 16H

GX. KIM BÍCH 1/11 KP2, P.HỐ NAI, BH, ĐN

 – SÁNG:
 – CHIỀU:

 – SÁNG:
 – CHIỀU:

GX. BA ĐÔNG

144/5 KP1, P.HỐ NAI, BH, ĐN

 – SÁNG:
 – CHIỀU:

 – SÁNG:
 – CHIỀU:

GX. GIA CỐC KP1, P.HỐ NAI, BH, ĐN

 – SÁNG:
 – CHIỀU:

 – SÁNG:
 – CHIỀU:

 

  • Mọi thông tin cập nhật hay thay đổi về Giờ Thánh lễ tại các Giáo xứ trong Giáo hạt Hố Nai, nếu Quý Ông bà Anh Chị Em biết, xin vui lòng Email cho Ban điều hành Website theo địa chỉ: admin@giaoxukesat.com hoặc kesatchurch@gmail.com.
  • Xin chân thành cảm ơn.

 

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW