Hình ảnh

Cộng đoàn giáo xứ tĩnh tâm Mùa Vọng 2018

17-12-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Cộng đoàn giáo xứ tĩnh tâm Mùa Vọng 2018 by

Hình ảnh Cộng đoàn giáo xứ tĩnh tâm Mùa Vọng 2018, lúc 19g ngày 16/12/2018

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ Tạ ơn mừng thượng sao đón Chúa Giáng Sinh 2018

13-12-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Tạ ơn mừng thượng sao đón Chúa Giáng Sinh 2018 by

Hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn mừng thượng sao đón Chúa Giáng Sinh, lúc 18g ngày 12/12/2018

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ mừng bổn mạng Cha Martino Nguyễn Đình Hoàng

03-11-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ mừng bổn mạng Cha Martino Nguyễn Đình Hoàng by

Hình ảnh Thánh lễ mừng bổn mạng Cha Martin Nguyễn Đình Hoàng, ngày 03/11/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Cộng đoàn giáo xứ mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng

09-10-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Cộng đoàn giáo xứ mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng by

Hình ảnh Cộng đoàn dân xứ hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng, Chúa nhật ngày 07/10/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Khai mạc Năm Thánh các Thánh Tử đạo VN tại giáo xứ

20-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Khai mạc Năm Thánh các Thánh Tử đạo VN tại giáo xứ by

Hình ảnh Cộng đoàn giáo xứ khai mạc Năm Thánh các Thánh Tử đạo Việt Nam, lúc 17g30 thứ Ba ngày 19/06/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ Tạ ơn mừng Tân linh mục Phêrô Maria Phạm Đức Nhật, CRM

11-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Tạ ơn mừng Tân linh mục Phêrô Maria Phạm Đức Nhật, CRM by

Hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn mừng Tân linh mục Phêrô Maria Phạm Đức Nhật, CRM. Linh mục 127 của quê hương Kẻ Sặt (11/06/2018)

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ Tạ ơn 5 năm linh mục Cha Martin Nguyễn Đình Hoàng

30-05-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Tạ ơn 5 năm linh mục Cha Martin Nguyễn Đình Hoàng by

Hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn, kỷ niệm 5 năm thụ phong Cha phó Martin Nguyễn Đình Hoàng (30/05/2018)

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Khai mạc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ

02-05-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Khai mạc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ by

Hình ảnh Cộng đoàn giáo xứ Khai mạc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, ngày 01/05/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh

02-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh by

Hình ảnh Cộng đoàn giáo xứ Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh, Chúa nhật ngày 01/04/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ đêm canh thức Vọng Phục Sinh

01-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ đêm canh thức Vọng Phục Sinh by

Hình ảnh Thánh lễ đêm canh thức Vọng Phục Sinh, thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 31/03/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI