Hình ảnh

Giáo Họ Mai Trung mừng lễ quan thầy Thánh Gioan Tẩy Giả

25-06-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Họ Mai Trung mừng lễ quan thầy Thánh Gioan Tẩy Giả by

Hình ảnh Giáo Họ Mai Trung mừng lễ quan thầy Thánh Gioan Tẩy Giả, ngày 24/06/2020)

Giáo họ Mai Trung, Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ kỷ niệm 7 năm Linh mục Giuse Hà Duy Thi

30-05-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ kỷ niệm 7 năm Linh mục Giuse Hà Duy Thi by

Hình ảnh Thánh lễ kỷ niệm 7 năm thụ phong linh mục của Cha phó Giuse Hà Duy Thi, ngày 30/05/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Giáo Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng 2020

24-05-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng 2020 by

Hình ảnh Giáo Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng, ngày 24/05/2020

Hình ảnh, Khu Thăng Thiên, Random Đọc thêm

Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 7 năm Cung hiến Thánh đường & Bàn thờ

13-05-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 7 năm Cung hiến Thánh đường & Bàn thờ by

Hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 7 năm Cung hiến Thánh đường & Bàn thờ (13/05/2013 – 13/05/2020)

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Cha Giuse Hà Duy Thi mừng lễ Thánh Cả Giuse bổn mạng

19-03-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Cha Giuse Hà Duy Thi mừng lễ Thánh Cả Giuse bổn mạng by

Hình ảnh Cha phó Giuse Hà Duy Thi mừng lễ Thánh Cả Giuse bổn mạng, ngày 19/03/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh 2020

03-02-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh 2020 by

Hình ảnh Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, ngày 02/02/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Ngày họp mặt sinh viên học sinh Kẻ Sặt Xuân Canh Tý 2020

02-02-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày họp mặt sinh viên học sinh Kẻ Sặt Xuân Canh Tý 2020 by

Hình ảnh Ngày họp mặt sinh viên học sinh Kẻ Sặt nhân dịp Xuân Canh Tý, ngày 02/02/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Mồng 2 Tết – Thánh lễ kính nhớ tổ tiên ông bà tại đất thánh

27-01-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Mồng 2 Tết – Thánh lễ kính nhớ tổ tiên ông bà tại đất thánh by

Hình ảnh Mồng 2 Tết – Thánh lễ kính nhớ tổ tiên ông bà tại nghĩa trang đất thánh, ngày 26/01/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

BHG đi chúc xuân Canh Tý Giới & Các Đoàn thể

27-01-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở BHG đi chúc xuân Canh Tý Giới & Các Đoàn thể by

Hình ảnh Mồng 2 Tết – BHG đi chúc xuân Canh Tý Giới & Các Đoàn thể, ngày 26/01/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Mồng 1 Tết – BHG & Giới Đoàn thể chúc xuân Canh Tý 2020

25-01-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Mồng 1 Tết – BHG & Giới Đoàn thể chúc xuân Canh Tý 2020 by

Hình ảnh ngày mồng 1 Tết – BHG & Giới Đoàn thể chúc xuân Canh Tý 2020, ngày 25/01/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI