Hình ảnh

Lan toả yêu thương đại dịch Covid-19

03-08-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Lan toả yêu thương đại dịch Covid-19 by

Hình ảnh Lan toả yêu thương đại dịch Covid-19, ngày 03/08/2021

Hình ảnh, Random Đọc thêm

BHG nhận rau củ quả ứng cứu đại dịch Covid-19

16-07-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở BHG nhận rau củ quả ứng cứu đại dịch Covid-19 by

Hình ảnh BHG tiếp nhận rau củ quả ứng cứu đại dịch Covid-19, ngày 16/07/2021

Ban Hành Giáo, Hình ảnh, Random Đọc thêm

BHG đi xịt khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh Covid-19 trong giáo xứ

15-07-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở BHG đi xịt khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh Covid-19 trong giáo xứ by

Hình ảnh BHG đi xịt khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh Covid-19 trong giáo xứ, ngày 14/07/2021

Ban Hành Giáo, Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ kỷ niệm 8 năm Cung hiến Thánh đường & Bàn thờ

13-05-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ kỷ niệm 8 năm Cung hiến Thánh đường & Bàn thờ by

Hình ảnh Thánh lễ kỷ niệm 8 năm Cung hiến Thánh đường & Bàn thờ, ngày 13/05/2021

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Lễ giỗ 16 năm Cha cố Giuse Nguyễn Thanh Minh (2005-2021)

12-05-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ giỗ 16 năm Cha cố Giuse Nguyễn Thanh Minh (2005-2021) by

Hình ảnh Lễ giỗ 16 năm Cha cố Giuse Nguyễn Thanh Minh (2005-2021), ngày 12/05/2021

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng Linh mục Giuse Hà Duy Thi (2021)

19-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng Linh mục Giuse Hà Duy Thi (2021) by

Mừng lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria. Bổn mạng Lm. Giuse Hà Duy Thi, giáo khu, giáo xóm các quý vị Gia Trưởng.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Chúc mừng bổn mạng Cha nguyên chính xứ Giuse Trần Phú Sơn

17-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc mừng bổn mạng Cha nguyên chính xứ Giuse Trần Phú Sơn by

Hình ảnh giáo xứ chúc mừng bổn mạng Cha nguyên chính xứ Giuse Trần Phú Sơn, ngày 16/03/2021

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Ngày xuân Tân Sửu chúc tết quý Cố và quý Cha (2021)

09-02-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày xuân Tân Sửu chúc tết quý Cố và quý Cha (2021) by

Hình ảnh một ngày xuân Tân Sửu đi chúc tết quý Cố và quý Cha đã phục vụ giáo xứ, ngày 08/02/2021

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Họp tổng kết cuối năm Canh Tý và chúc xuân Tân Sửu hai cha

05-02-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Họp tổng kết cuối năm Canh Tý và chúc xuân Tân Sửu hai cha by

Hình ảnh buổi họp tổng kết cuối năm Canh Tý và chúc xuân Tân Sửu hai cha, ngày 04/02/2021

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Hội Ông Bà Trương mừng bổn mạng lễ Mẹ Thiên Chúa (2021)

01-01-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Hội Ông Bà Trương mừng bổn mạng lễ Mẹ Thiên Chúa (2021) by

Hình ảnh Hội Ông Bà Trương mừng bổn mạng lễ Mẹ Thiên Chúa, ngày 01/01/2021

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW