Hình ảnh

Khai mạc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ

02-05-2018 0 bình luận by

Hình ảnh Cộng đoàn giáo xứ Khai mạc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, ngày 01/05/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh

02-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh by

Hình ảnh Cộng đoàn giáo xứ Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh, Chúa nhật ngày 01/04/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ đêm canh thức Vọng Phục Sinh

01-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ đêm canh thức Vọng Phục Sinh by

Hình ảnh Thánh lễ đêm canh thức Vọng Phục Sinh, thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 31/03/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

14 chặng đường Thánh Giá Tuần Thánh

01-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở 14 chặng đường Thánh Giá Tuần Thánh by

Hình ảnh 14 chặng đường Thánh Giá Chúa đi, thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 31/03/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Nghi thức táng xác Chúa Giêsu

31-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Nghi thức táng xác Chúa Giêsu by

Hình ảnh Nghi thức táng xác Chúa Giêsu, thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30/03/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Kiệu Táng Xác

31-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Kiệu Táng Xác by

Đoàn rước Kiệu Táng Xác thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30/03/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Suy tôn Thánh Giá 2018

31-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Suy tôn Thánh Giá 2018 by

Hình ảnh nghi thức Suy tôn Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30/03/2018

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ Tiệc Ly 2018

30-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Tiệc Ly 2018 by

Hình ảnh Thánh lễ Rửa Chân thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29/03/2018

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Chúa Nhật Lễ Lá 2018

25-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Nhật Lễ Lá 2018 by

Hình ảnh Chúa Nhật Lễ Lá 2018, ngày 25/03/2018

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Nghinh đón Đức Mẹ Fatima Thánh Du viếng thăm

23-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Nghinh đón Đức Mẹ Fatima Thánh Du viếng thăm by

Hình ảnh Cộng đoàn giáo xứ nghinh đón Đức Mẹ Fatima Thánh Du viếng thăm, thứ Năm ngày 22/03/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI