Hình ảnh

Kiệu mừng 100 năm Đức Mẹ Fatima

14-09-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Kiệu mừng 100 năm Đức Mẹ Fatima by

Hình ảnh cộng đoàn dân xứ kiệu mừng 100 năm Đức Mẹ Fatima, lúc 19g15 thứ Tư ngày 13/09/2017

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Bế mạc Tháng Hoa 2017

28-05-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Bế mạc Tháng Hoa 2017 by

Hình ảnh Cộng đoàn dân xứ cung nghinh và bế mạc Tháng Hoa (27/05/2017

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh 2017

17-04-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh 2017 by

Hình ảnh Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ hân hoan đón mừng Chúa Phục Sinh (16/04/2017)

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2017

16-04-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2017 by

Hình ảnh Lễ Vọng Phục Sinh, lúc 21 giờ ngày 15/05/2017

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thứ Bảy Tuần Thánh 2017

16-04-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Thứ Bảy Tuần Thánh 2017 by

Kiệu Ngắm Đàng Thánh Giá 15/04/2017

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thứ Sáu Tuần Thánh 2017

16-04-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Thứ Sáu Tuần Thánh 2017 by

Nghi thức dựng Tượng – Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu 14/04/2017

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Hình ảnh ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 2017

16-04-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 2017 by

Suy tôn Thánh Giá, lúc 3 giờ chiều ngày 14/04/2017

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Hình ảnh Thứ Năm Tuần Thánh 2017

14-04-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Thứ Năm Tuần Thánh 2017 by

Thánh Lễ Tiệc Ly và Kiệu Thánh Thể (13/04/2017)

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Hình ảnh Chúa Nhật Lễ Lá 2017

09-04-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Chúa Nhật Lễ Lá 2017 by

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ cung nghinh Kiệu Lá, lúc 5g30 sáng Chúa Nhật ngày 09/04/2017.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ tân niên mừng xuân Đinh Dậu 2017

29-01-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ tân niên mừng xuân Đinh Dậu 2017 by

Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Kẻ Sặt hiệp dâng lễ cầu bình an cho năm mới (28/01/2017)

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI