Hình ảnh

Khai mạc Năm Thánh các Thánh Tử đạo VN tại giáo xứ

20-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Khai mạc Năm Thánh các Thánh Tử đạo VN tại giáo xứ by

Hình ảnh Cộng đoàn giáo xứ khai mạc Năm Thánh các Thánh Tử đạo Việt Nam, lúc 17g30 thứ Ba ngày 19/06/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ Tạ ơn mừng Tân linh mục Phêrô Maria Phạm Đức Nhật, CRM

11-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Tạ ơn mừng Tân linh mục Phêrô Maria Phạm Đức Nhật, CRM by

Hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn mừng Tân linh mục Phêrô Maria Phạm Đức Nhật, CRM. Linh mục 127 của quê hương Kẻ Sặt (11/06/2018)

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ Tạ ơn 5 năm linh mục Cha Martin Nguyễn Đình Hoàng

30-05-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Tạ ơn 5 năm linh mục Cha Martin Nguyễn Đình Hoàng by

Hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn, kỷ niệm 5 năm thụ phong Cha phó Martin Nguyễn Đình Hoàng (30/05/2018)

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Khai mạc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ

02-05-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Khai mạc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ by

Hình ảnh Cộng đoàn giáo xứ Khai mạc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, ngày 01/05/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh

02-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh by

Hình ảnh Cộng đoàn giáo xứ Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh, Chúa nhật ngày 01/04/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ đêm canh thức Vọng Phục Sinh

01-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ đêm canh thức Vọng Phục Sinh by

Hình ảnh Thánh lễ đêm canh thức Vọng Phục Sinh, thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 31/03/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

14 chặng đường Thánh Giá Tuần Thánh

01-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở 14 chặng đường Thánh Giá Tuần Thánh by

Hình ảnh 14 chặng đường Thánh Giá Chúa đi, thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 31/03/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Nghi thức táng xác Chúa Giêsu

31-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Nghi thức táng xác Chúa Giêsu by

Hình ảnh Nghi thức táng xác Chúa Giêsu, thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30/03/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Kiệu Táng Xác

31-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Kiệu Táng Xác by

Đoàn rước Kiệu Táng Xác thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30/03/2018.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Suy tôn Thánh Giá 2018

31-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Suy tôn Thánh Giá 2018 by

Hình ảnh nghi thức Suy tôn Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30/03/2018

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI