Hình ảnh

Cha Giuse Hà Duy Thi mừng lễ Thánh Cả Giuse bổn mạng

19-03-2020 0 bình luận by

Hình ảnh Cha phó Giuse Hà Duy Thi mừng lễ Thánh Cả Giuse bổn mạng, ngày 19/03/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh 2020

03-02-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh 2020 by

Hình ảnh Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, ngày 02/02/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Ngày họp mặt sinh viên học sinh Kẻ Sặt Xuân Canh Tý 2020

02-02-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày họp mặt sinh viên học sinh Kẻ Sặt Xuân Canh Tý 2020 by

Hình ảnh Ngày họp mặt sinh viên học sinh Kẻ Sặt nhân dịp Xuân Canh Tý, ngày 02/02/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Mồng 2 Tết – Thánh lễ kính nhớ tổ tiên ông bà tại đất thánh

27-01-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Mồng 2 Tết – Thánh lễ kính nhớ tổ tiên ông bà tại đất thánh by

Hình ảnh Mồng 2 Tết – Thánh lễ kính nhớ tổ tiên ông bà tại nghĩa trang đất thánh, ngày 26/01/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

BHG đi chúc xuân Canh Tý Giới & Các Đoàn thể

27-01-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở BHG đi chúc xuân Canh Tý Giới & Các Đoàn thể by

Hình ảnh Mồng 2 Tết – BHG đi chúc xuân Canh Tý Giới & Các Đoàn thể, ngày 26/01/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Mồng 1 Tết – BHG & Giới Đoàn thể chúc xuân Canh Tý 2020

25-01-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Mồng 1 Tết – BHG & Giới Đoàn thể chúc xuân Canh Tý 2020 by

Hình ảnh ngày mồng 1 Tết – BHG & Giới Đoàn thể chúc xuân Canh Tý 2020, ngày 25/01/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ Tân Niên Canh Tý 2020 – Cầu bình an cho năm mới

25-01-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Tân Niên Canh Tý 2020 – Cầu bình an cho năm mới by

Hình ảnh Thánh lễ Tân Niên Canh Tý 2020 – Cầu bình an cho năm mới, ngày 25/01/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Quý chức BHG & Các đoàn thể đi chúc tết quý Cha, quý Cố

22-01-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Quý chức BHG & Các đoàn thể đi chúc tết quý Cha, quý Cố by

Hình ảnh Quý chức BHG & Các đoàn thể đi chúc tết quý Cha, quý Cố dịp xuân Canh Tý, ngày 21/01/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Thánh lễ tạ ơn & Họp tổng kết cuối năm Kỷ Hợi

18-01-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ tạ ơn & Họp tổng kết cuối năm Kỷ Hợi by

Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn & Họp tổng kết cuối năm Kỷ Hợi, ngày 17/01/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Hội Ông Bà Trương mừng bổn mạng lễ Mẹ Thiên Chúa

02-01-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Hội Ông Bà Trương mừng bổn mạng lễ Mẹ Thiên Chúa by

Hình ảnh Hội Ông Bà Trương mừng bổn mạng lễ Mẹ Thiên Chúa, ngày 01/01/2020

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI