Tin giáo khu

Giáo Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng Chúa Lên Trời (2021)

16-05-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng Chúa Lên Trời (2021) by

Hình ảnh Giáo Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng Chúa Lên Trời, Chúa nhật ngày 16/05/2021

Khu Thăng Thiên, Random Đọc thêm

Giáo Khu Giuse mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse Lao Động (2021)

01-05-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Khu Giuse mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse Lao Động (2021) by

Hình ảnh mừng lễ Thánh Giuse Lao Động, bổn mạng Giáo Khu Giuse, Ban Kim Nhạc, và các giáo xóm, ngày 01/05/2021.

Khu Giuse, Random Đọc thêm

Giáo Khu Thăng Thiên tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

16-07-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Khu Thăng Thiên tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu by

Hình ảnh Giáo Khu Thăng Thiên tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày 15/07/2020

Khu Thăng Thiên, Random Đọc thêm

Giáo Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng 2020

24-05-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng 2020 by

Hình ảnh Giáo Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng, ngày 24/05/2020

Hình ảnh, Khu Thăng Thiên, Random Đọc thêm

Giáo khu Mông Triệu mừng lễ bổn mạng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 2019

16-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo khu Mông Triệu mừng lễ bổn mạng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 2019 by

Hình ảnh Giáo khu Mông Triệu mừng lễ bổn mạng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 2019, ngày 15/08/2019

Khu Mông Triệu, Random Đọc thêm

Giáo khu Thăng Thiên mừng lễ Chúa Lên Trời

02-06-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo khu Thăng Thiên mừng lễ Chúa Lên Trời by

Hình ảnh Giáo khu Thăng Thiên mừng lễ Chúa Lên Trời, Chúa nhật ngày 02/06/2019.

Khu Thăng Thiên, Random Đọc thêm

Mừng lễ Thánh Giuse Lao Động bổn mạng Giáo khu Giuse

01-05-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng lễ Thánh Giuse Lao Động bổn mạng Giáo khu Giuse by

Hình ảnh mừng lễ Thánh Giuse Lao Động bổn mạng Giáo khu Giuse, và Ban Kim Nhạc, thứ Tư ngày 01/05/2019

Ban Kim Nhạc, Khu Giuse, Random Đọc thêm

Giáo khu Mông Triệu mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Lên Trời

16-08-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo khu Mông Triệu mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Lên Trời by

Hình ảnh Giáo khu Mông Triệu, Ca đoàn Trưởng Nữ mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Lên Trời, ngày 15/08/2018.

Ca Đoàn, Khu Mông Triệu, Random Đọc thêm

Cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du tại các khu họ

24-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du tại các khu họ by

Hình ảnh Cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du tại các khu họ trong giáo xứ, ngày 23-24/03/2018.

Random, Tin giáo họ, Tin giáo khu Đọc thêm

Giáo Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng 2017

28-05-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng 2017 by

Hình ảnh Giáo khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng, lúc 5g30 sáng Chúa nhật ngày 28/05/207.

Khu Thăng Thiên, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW