Tin giáo khu

Giáo khu Mông Triệu mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Lên Trời

16-08-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo khu Mông Triệu mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Lên Trời by

Hình ảnh Giáo khu Mông Triệu, Ca đoàn Trưởng Nữ mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Lên Trời, ngày 15/08/2018.

Ca Đoàn, Khu Mông Triệu, Random Đọc thêm

Cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du tại các khu họ

24-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du tại các khu họ by

Hình ảnh Cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du tại các khu họ trong giáo xứ, ngày 23-24/03/2018.

Random, Tin giáo họ, Tin giáo khu Đọc thêm

Giáo Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng 2017

28-05-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng 2017 by

Hình ảnh Giáo khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng, lúc 5g30 sáng Chúa nhật ngày 28/05/207.

Khu Thăng Thiên, Random Đọc thêm

Thăm viếng & chúc xuân các gia đình thuộc Giáo khu Thánh Giuse

21-01-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Thăm viếng & chúc xuân các gia đình thuộc Giáo khu Thánh Giuse by

“Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa”, với điểm nhấn : “Chuẩn bị cho người trẻ bước vào hôn nhân”.

Hình ảnh, Khu Giuse, Random Đọc thêm

Thăm viếng & chúc xuân các gia đình thuộc Giáo Họ Mai Trung

18-01-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Thăm viếng & chúc xuân các gia đình thuộc Giáo Họ Mai Trung by

“Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa”, với điểm nhấn : “Chuẩn bị cho người trẻ bước vào hôn nhân”.

Hình ảnh, Khu Mông Triệu, Random Đọc thêm

Thăm viếng & chúc xuân các gia đình thuộc Giáo khu Mông Triệu

13-01-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Thăm viếng & chúc xuân các gia đình thuộc Giáo khu Mông Triệu by

“Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa”, với điểm nhấn : “Chuẩn bị cho người trẻ bước vào hôn nhân”.

Hình ảnh, Khu Mông Triệu, Random Đọc thêm

Thăm viếng & chúc xuân các gia đình thuộc Giáo khu Thăng Thiên

11-01-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Thăm viếng & chúc xuân các gia đình thuộc Giáo khu Thăng Thiên by

“Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa”, với điểm nhấn : “Chuẩn bị cho người trẻ bước vào hôn nhân”.

Hình ảnh, Khu Thăng Thiên, Random Đọc thêm

Mừng lễ kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Về Trời

16-08-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng lễ kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Về Trời by

Mừng lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lúc 18 giờ chiều thứ Hai ngày 15/08/2016 tại Nhà thờ giáo xứ,…

Ca Đoàn, Khu Mông Triệu, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giáo khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng 2016

10-05-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giáo khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng 2016 by

Giáo khu Thăng Thiên mừng lễ quan thầy Chúa Lên Trời sáng Chúa nhật ngày 08/05/2016.

Khu Thăng Thiên, Random Đọc thêm

Mừng lễ Thánh Giuse Lao Động và Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ

02-05-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng lễ Thánh Giuse Lao Động và Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ by

Chúa nhật thứ 6 Phục Sinh ngày 01/05/2016. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse và Đức Maria ngàn hoa…

Khu Giuse, Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI