Tin giáo họ

Giuse Nguyễn Minh Sơn

16-06-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Nguyễn Minh Sơn by

Thông báo tin buồn Ông Cố Giuse Nguyễn Minh Sơn đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó, Giáo họ Hào Xá Đọc thêm

Giáo Họ Hào Xá mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng

08-10-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Họ Hào Xá mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng by

Hình ảnh Giáo Họ Hào Xá mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng, ngày 07/10/2020.

Giáo họ Hào Xá, Random Đọc thêm

Giáo Họ Mai Trung mừng lễ quan thầy Thánh Gioan Tẩy Giả

25-06-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Họ Mai Trung mừng lễ quan thầy Thánh Gioan Tẩy Giả by

Hình ảnh Giáo Họ Mai Trung mừng lễ quan thầy Thánh Gioan Tẩy Giả, ngày 24/06/2020)

Giáo họ Mai Trung, Hình ảnh, Random Đọc thêm

Giáo họ Hào Xá mừng lễ bổn mạng 2019

06-10-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo họ Hào Xá mừng lễ bổn mạng 2019 by

Hình ảnh Giáo họ Hào Xá mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi, Chúa nhật ngày 06/10/2019

Giáo họ Hào Xá, Random Đọc thêm

Giáo họ Mai Trung mừng lễ thánh Gioan Tiền Hô bổn mạng

25-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo họ Mai Trung mừng lễ thánh Gioan Tiền Hô bổn mạng by

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung mừng lễ thánh Gioan Tiền Hô bổn mạng, Chúa nhật ngày 24/06/2018.

Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du tại các khu họ

24-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du tại các khu họ by

Hình ảnh Cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du tại các khu họ trong giáo xứ, ngày 23-24/03/2018.

Random, Tin giáo họ, Tin giáo khu Đọc thêm

Maria Nguyễn Thị Hoan

02-11-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Nguyễn Thị Hoan by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Hoan đã được Chúa gọi về…

Cáo phó, Giáo họ Mai Trung Đọc thêm

Giáo Họ Hào Xá mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi 2017

07-10-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Họ Hào Xá mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi 2017 by

Hình ảnh Giáo Họ Hào Xá mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng, lúc 4g30 sáng thứ Bảy ngày 07/10/2017.

Giáo họ Hào Xá, Random Đọc thêm

Giáo Họ Mai Trung mừng lễ bổn mạng 2017

26-06-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Họ Mai Trung mừng lễ bổn mạng 2017 by

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung mừng quan thầy Thánh Gioan Tiền Hô (24/06/2017)

Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Thăm viếng & chúc xuân các gia đình thuộc Giáo Họ Hào Xá

20-01-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Thăm viếng & chúc xuân các gia đình thuộc Giáo Họ Hào Xá by

“Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa”, với điểm nhấn : “Chuẩn bị cho người trẻ bước vào hôn nhân”.

Giáo họ Hào Xá, Hình ảnh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW