Gia trang tử đạo Kẻ Sặt

Linh mục Đỗ Yến chôn 8 tháng sau chưa hư thối

16-10-2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Linh mục Đỗ Yến chôn 8 tháng sau chưa hư thối by

Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục Dòng Đaminh (1764 – 1838)

Gia trang tử đạo Kẻ Sặt Đọc thêm

Linh mục Vicente Đỗ Yến, O.P

16-10-2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Linh mục Vicente Đỗ Yến, O.P by

Cuộc xưng đạo và tử đạo của Linh mục Vicente Đỗ Yến, O.P.

Gia trang tử đạo Kẻ Sặt Đọc thêm

Tóm lược tiểu sử 33 vị tử đạo Kẻ Sặt

15-10-2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Tóm lược tiểu sử 33 vị tử đạo Kẻ Sặt by

Sơ lược tiểu sử các vị anh hùng tử đạo của Kẻ Sặt…

Gia trang tử đạo Kẻ Sặt Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI