Caritas

Thư Cám Ơn Hội Ái Hữu Kẻ Sặt Hải Ngoại dịp Xuân Ất Mùi 2015

10-03-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Thư Cám Ơn Hội Ái Hữu Kẻ Sặt Hải Ngoại dịp Xuân Ất Mùi 2015 by

Giáo Xứ Kẻ Sặt – Ban Hành Giáo – Ban BAXH (Caritas) chân thành cám ơn Hội Ái Hữu Kẻ Sặt Hải Ngoại

Caritas, Random Đọc thêm

Giáo xứ Kẻ Sặt trao tặng xe lăn cho người già

24-12-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo xứ Kẻ Sặt trao tặng xe lăn cho người già by

Giáo phận Xuân Lộc – Giáo xứ Kẻ Sặt trao nhận xe lăn cho người già

Caritas, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI