Gia đình Têrêsa

Gia đình Têrêsa mừng lễ bổn mạng 2019

02-10-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Têrêsa mừng lễ bổn mạng 2019 by

Hình ảnh Gia đình Têrêsa mừng lễ bổn mạng thánh Têrêsa, thứ Ba ngày 01/10/2019

Gia đình Têrêsa, Random Đọc thêm

Hình ảnh Gia đình Têrêsa mừng lễ bổn mạng

02-10-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Gia đình Têrêsa mừng lễ bổn mạng by

Lúc 17g30 thứ Bảy ngày 01/10/2016, GĐ. Têrêsa đã hân hoan mừng lễ bổn mạng Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu.

Gia đình Têrêsa, Random Đọc thêm

Hình ảnh Gia đình Têrêsa mừng lễ quan thầy

02-10-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Gia đình Têrêsa mừng lễ quan thầy by

Lúc 18 giờ ngày 30.09.2015, GĐ. Têrêsa Gx. Kẻ Sặt hân hoan mừng lễ bổn mạng Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu.

Gia đình Têrêsa, Random Đọc thêm

Gia đình Têrêsa giáo xứ Kẻ Sặt mừng lễ bổn mạng

02-10-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Têrêsa giáo xứ Kẻ Sặt mừng lễ bổn mạng by

Ngày 01/10/2014, Gia đình Têrêsa giáo xứ Kẻ Sặt đã hân hoan mừng kính lễ Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu bổn mạng…

Gia đình Têrêsa, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW