Mùa thường niên

Thiên đàng và hoả ngục – Bài giảng Chúa nhật XXVI Thường niên năm B

23-09-2021 0 bình luận by

Đối với người tin Chúa, cuộc sống luôn là sự chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế gian, giữa Thiên đàng và hoả ngục.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Ghen tương đố kỵ – Bài giảng Chúa nhật XXV Thường niên năm B

16-09-2021 0 bình luận by

Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay là lời loan báo cuộc khổ nạn lần thứ hai của Chúa Giêsu.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Đức tin nửa vời – Bài giảng Chúa nhật XXIV Thường niên năm B

10-09-2021 0 bình luận by

Chúng ta tin Chúa, đó là điều chắc chắn, nhưng hình ảnh của chúng ta có về Chúa như thế nào?

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Đấng giải phóng – Chúa nhật XXIII Thường niên năm B

03-09-2021 0 bình luận by

Hình ảnh Thiên Chúa là Đấng Giải phóng hướng chúng ta về niềm hy vọng…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Niềm tự hào của người tin Chúa – Chúa nhật XXII Thường niên năm B

26-08-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Niềm tự hào của người tin Chúa – Chúa nhật XXII Thường niên năm B by

Để đền đáp tình thương trời bể của Thiên Chúa, những ai tin vào Ngài phải tuân giữ giáo huấn Ngài truyền dạy.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Chọn lựa và trung thành – Chúa nhật XXI Thường niên năm B

20-08-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Chọn lựa và trung thành – Chúa nhật XXI Thường niên năm B by

Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng Thày là “Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Người phụ nữ vinh quang” – Bài giảng Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời

13-08-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Người phụ nữ vinh quang” – Bài giảng Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời by

Chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Mẹ, chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho Đức Mẹ những điều kỳ diệu ấy,…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Nguồn trợ lực siêu nhiên” – Bài giảng Chúa nhật XIX Thường niên năm B

06-08-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Nguồn trợ lực siêu nhiên” – Bài giảng Chúa nhật XIX Thường niên năm B by

Cũng như bánh cần thiết cho sự sống thân xác, bánh thiêng liêng là chính Chúa Giêsu cần thiết cho sự sống thần linh nơi chúng ta.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Bánh Trường sinh – Bài giảng Chúa nhật XVIII Thường niên năm B

30-07-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Bánh Trường sinh – Bài giảng Chúa nhật XVIII Thường niên năm B by

Bánh ấy không đơn thuần là vật chất, mà là chính Thịt và Máu Người.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Hãy cho họ ăn! – Bài giảng Chúa nhật XVII Thường niên năm B

22-07-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Hãy cho họ ăn! – Bài giảng Chúa nhật XVII Thường niên năm B by

“Hãy cho họ ăn!”. Đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW