Mùa thường niên

Con Một Cha – Chúa nhật VII Thường niên A

17-02-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Con Một Cha – Chúa nhật VII Thường niên A by

Nền tảng của tình yêu không biên giới chính là vì mọi người cùng là con của Cha trên trời. Thiên Chúa là Cha chung của gia đình nhân loại.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Ăn ở công chính – Chúa nhật VI Thường niên A

09-02-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Ăn ở công chính – Chúa nhật VI Thường niên A by

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Tỏa sáng giữa đời – Chúa nhật V Thường niên A

03-02-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Tỏa sáng giữa đời – Chúa nhật V Thường niên A by

Toả sáng giữa đời, đó là sứ mạng của mỗi chúng ta. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Lòng tín trung – Chúa nhật IV Thường niên A

26-01-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Lòng tín trung – Chúa nhật IV Thường niên A by

Hành trình đức tin là một hành trình dài. Đó cũng là một hành trình có nhiều gian nan khốn khó.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Lời Chúa là ánh sáng – Chúa nhật 3 Thường niên

19-01-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Chúa là ánh sáng – Chúa nhật 3 Thường niên by

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105).

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” – Chúa nhật II Thường niên A

12-01-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” – Chúa nhật II Thường niên A by

Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn. Đây là lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả. Đây cũng là lời chứng của ngôn sứ Isaia.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Vương Quốc Tình Yêu – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

16-11-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Vương Quốc Tình Yêu – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ by

Chúng ta hãy tôn nhận vương quyền của Chúa Giêsu để được Người chúc phúc.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Ngày cánh chung” – Suy niệm Chúa nhật 33 Thường niên C

10-11-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Ngày cánh chung” – Suy niệm Chúa nhật 33 Thường niên C by

Vũ trụ này không tồn tại mãi mãi, nhưng sẽ có ngày tận cùng. Các tác giả Cựu ước đều chung quan điểm này.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Mục đích cuộc đời” – Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên C

03-11-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Mục đích cuộc đời” – Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên C by

Mục đích cuộc đời dưới lăng kính Kitô giáo là tìm hạnh phúc ở đời này và hạnh phúc ở đời sau.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Con đường nên thánh – Kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ

31-10-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Con đường nên thánh – Kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ by

Một cách cụ thể hơn, nên thánh chính là thực thi những mối phúc mà Chúa Giêsu đã nêu trong Bài giảng trên núi (x. Mt 5,1-12).

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW