Mùa thường niên

Cho đi, tức là lãnh nhận – Bài giảng Chúa nhật XIII Thường niên năm A

26-06-2020 0 bình luận by

Khi cho đi, mình được nhận lãnh, khi tha thứ, mình được thứ tha, khi mến yêu, mình được yêu mến.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Làm sao để theo Đức Giêsu?

25-06-2020 0 bình luận by

Ước gì mỗi người xin với Chúa Giêsu ban cho đủ ơn thiêng, lòng can đảm và sáng suốt để đi theo Chúa.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Đừng sợ !” – Bài giảng Chúa nhật XII Thường niên năm A

19-06-2020 0 bình luận by

Đừng sợ! Chúa cũng sai chúng ta lên đường để kể lại những điều lạ lùng Chúa đã và đang làm cho mỗi chúng ta.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Tấm Bánh Nhiệm Màu” – Bài giảng Lễ kính Mình và Máu Chúa Giêsu năm A

12-06-2020 0 bình luận by

“Đây là mầu nhiệm đức tin”, như lời khẳng định: chỉ có đức tin mới nhận ra sự biến đổi tự bản thể của bánh và rượu.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Dòng sông yêu thương – Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi năm A

05-06-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Dòng sông yêu thương – Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi năm A by

Lễ Chúa Ba Ngôi nhắc chúng ta về sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài trong vũ trụ và trong đời sống chúng ta.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Trở về – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Chay năm A

28-02-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Trở về – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Chay năm A by

Mùa chay cũng là mùa trở về để nối lại tình xưa nghĩa cũ với Thiên Chúa trước khi con người phạm tội,…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Nên thánh bằng yêu thương – Bài giảng Chúa nhật VII Thường niên A

20-02-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Nên thánh bằng yêu thương – Bài giảng Chúa nhật VII Thường niên A by

Nên thánh bằng yêu thương. Đó là thông điệp mà Lời Chúa muốn thông truyền cho chúng ta.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Sống theo sự thật – Bài giảng Chúa nhật VI Thường niên A

14-02-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Sống theo sự thật – Bài giảng Chúa nhật VI Thường niên A by

Lý tưởng sống của người tín hữu là chính Chúa Giêsu, Đấng đã tuyên bố: “Ta là Đường, là Sự thật vả là Sự sống”.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Niềm vui của chia sẻ – Bài giảng Chúa nhật V Thường niên A

06-02-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Niềm vui của chia sẻ – Bài giảng Chúa nhật V Thường niên A by

Khi giúp đỡ chia sẻ, chúng ta hy sinh một chút tiền bạc, thời giờ hay sự kiên nhẫn, đổi lại chúng ta sẽ được niềm vui…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Lễ Dâng Chúa trong Đền thờ – Chúa nhật IV Thường niên A

31-01-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Dâng Chúa trong Đền thờ – Chúa nhật IV Thường niên A by

Qua nghi lễ dâng Hài Nhi Giêsu dâng trong Đền thờ, Đức Maria và Thánh Giuse đã chu toàn những điều Luật dạy.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI