Mùa thường niên

Lý thuyết và thực hành – Bài giảng Chúa nhật XV Thường niên năm C

11-07-2019 0 bình luận by

Người tín hữu đích thực là người lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để rồi Lời Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn và soi rọi…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Chứng nhân hy vọng – Bài giảng Chúa nhật 14 thường niên năm C

04-07-2019 0 bình luận by

Mỗi chúng ta được mời gọi sống niềm hy vọng và trở nên chứng nhân của hy vọng trong xã hội hôm nay.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Mầu nhiệm đức tin – Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa

20-06-2019 0 bình luận by

Việc cảm nhận Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu là một hành vi của đức tin…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” – Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi

13-06-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” – Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi by

“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần – Amen” là nội dung lời kinh có tên là “Dấu Thánh Giá”.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Quả và cây – Bài giảng Chúa nhật VIII Thường niên năm C

02-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Quả và cây – Bài giảng Chúa nhật VIII Thường niên năm C by

“Xem quả biết cây”, người ta dựa vào những việc tốt lành ấy để đánh giá chúng ta…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Hãy có lòng nhân từ” – Bài giảng Chúa nhật VII thường niên năm C

21-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở “Hãy có lòng nhân từ” – Bài giảng Chúa nhật VII thường niên năm C by

Thiên Chúa nhân từ. Con người cũng phải sống nhân từ đối với nhau để xứng đáng được gọi là con Thiên Chúa.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Chúc lành và chúc dữ” – Bài giảng Chúa nhật VI thường niên năm C

14-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở “Chúc lành và chúc dữ” – Bài giảng Chúa nhật VI thường niên năm C by

Chúng ta được hưởng lời chúc lành hay chúc dữ, đó không phải là một định mệnh, nhưng là do chúng ta tự do chọn lựa,…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Thánh thiện và tội lỗi – Bài giảng Chúa nhật V Thường niên năm C

08-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh thiện và tội lỗi – Bài giảng Chúa nhật V Thường niên năm C by

Thánh thiện và tội lỗi là hai phạm trù đối lập nhau. Thánh thiện thuộc về Thiên Chúa và tội lỗi là bản chất của con người.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Ngôn sứ của tình thương – Bài giảng Chúa nhật IV thường niên năm C

01-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Ngôn sứ của tình thương – Bài giảng Chúa nhật IV thường niên năm C by

Chúa đang mời gọi chúng ta để làm cho Tình yêu chiến thắng hận thù, Ánh sáng chiến thắng tối tăm và Sự thật…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Loan báo Lời Chúa – Bài giảng Chúa nhật 3 Thường niên năm C

24-01-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Loan báo Lời Chúa – Bài giảng Chúa nhật 3 Thường niên năm C by

Việc loan báo Lời Chúa không chỉ được thực hiện bằng ngôn từ, nhưng còn bằng những nghĩa cử cụ thể.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI