Phòng truyền thống

Xây dựng Giáo xứ qua các thời kỳ

21-02-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Xây dựng Giáo xứ qua các thời kỳ by

Những năm tháng xây dựng và phát triển của Làng Kẻ Sặt…

Kẻ Sặt Miền Nam Đọc thêm

Giáo xứ Kẻ Sặt – Những sự kiện lịch sử

21-02-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo xứ Kẻ Sặt – Những sự kiện lịch sử by

Nhìn lại những sự kiện đáng nhớ của Giáo xứ Kẻ Sặt trong quá khứ…

Kẻ Sặt Miền Nam Đọc thêm

Các hoạt động lễ hội tôn giáo truyền thống

21-02-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Các hoạt động lễ hội tôn giáo truyền thống by

Trong suốt Năm Phụng Vụ tại miền đất Kẻ Sặt, nhiều lễ hội tôn giáo truyền thống được tổ chức trên quy mô Giáo xứ, Giáo khu…

Kẻ Sặt Miền Nam Đọc thêm

Sơ đồ tổ chức Giáo xứ

21-02-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Sơ đồ tổ chức Giáo xứ by

Sơ đồ tổ chức Giáo xứ – Hiện Giáo xứ chia thành 5 Giáo khu…

Kẻ Sặt Miền Nam Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW