Ca Đoàn

Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng (2020)

22-11-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng (2020) by

Hình ảnh Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng, ngày 22/11/2020

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Ca đoàn Thiện Chí mừng lễ bổn mạng các thánh Tử đạo VN

15-11-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Thiện Chí mừng lễ bổn mạng các thánh Tử đạo VN by

Hình ảnh Ca đoàn Thiện Chí mừng lễ bổn mạng các thánh Tử đạo VN, ngày 15/11/2020

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Ca đoàn Mai Khôi mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi

04-10-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Mai Khôi mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi by

Hình ảnh Ca đoàn Mai Khôi mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi, Chúa nhật ngày 04/10/2020

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Các Ca đoàn mừng lễ bổn mạng Chúa Thăng Thiên 2020

25-05-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Các Ca đoàn mừng lễ bổn mạng Chúa Thăng Thiên 2020 by

Hình ảnh Các Ca đoàn mừng lễ bổn mạng Chúa Thăng Thiên, ngày 24/05/2020

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng 2019

22-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng 2019 by

Hình ảnh Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng, ngày 22/11/2019

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Ca đoàn Thiện Chí mừng lễ các Thánh Tử đạo VN bổn mạng

18-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Thiện Chí mừng lễ các Thánh Tử đạo VN bổn mạng by

Hình ảnh Ca đoàn Thiện Chí mừng lễ các Thánh Tử đạo VN bổn mạng, ngày 17/11/2019

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 2019

15-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 2019 by

Hình ảnh Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, ngày 14/08/2019

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Gia đình Anna và Ca đoàn mừng lễ bổn mạng thánh Gioakim & Anna

27-07-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Anna và Ca đoàn mừng lễ bổn mạng thánh Gioakim & Anna by

Hình ảnh Gia đình Anna và Ca đoàn mừng lễ bổn mạng thánh Gioakim & Anna, thứ Sáu ngày 26/07/2019

Ca Đoàn, Gia đình Anna, Random Đọc thêm

Các Ca đoàn mừng lễ Chúa Lên Trời bổn mạng 

03-06-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Các Ca đoàn mừng lễ Chúa Lên Trời bổn mạng  by

Hình ảnh các Ca đoàn mừng lễ Chúa Lên Trời bổn mạng, Chúa nhật ngày 02/06/2019

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Ca đoàn Thiện Chí chúc xuân Kỷ Hợi 2019

06-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Thiện Chí chúc xuân Kỷ Hợi 2019 by

Hình ảnh Ca đoàn Thiện Chí chúc xuân Kỷ Hợi, ngày 05/02/2019

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW