Ca Đoàn

Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng 2019

22-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng 2019 by

Hình ảnh Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng, ngày 22/11/2019

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Ca đoàn Thiện Chí mừng lễ các Thánh Tử đạo VN bổn mạng

18-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Thiện Chí mừng lễ các Thánh Tử đạo VN bổn mạng by

Hình ảnh Ca đoàn Thiện Chí mừng lễ các Thánh Tử đạo VN bổn mạng, ngày 17/11/2019

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 2019

15-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 2019 by

Hình ảnh Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, ngày 14/08/2019

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Gia đình Anna và Ca đoàn mừng lễ bổn mạng thánh Gioakim & Anna

27-07-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Anna và Ca đoàn mừng lễ bổn mạng thánh Gioakim & Anna by

Hình ảnh Gia đình Anna và Ca đoàn mừng lễ bổn mạng thánh Gioakim & Anna, thứ Sáu ngày 26/07/2019

Ca Đoàn, Gia đình Anna, Random Đọc thêm

Các Ca đoàn mừng lễ Chúa Lên Trời bổn mạng 

03-06-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Các Ca đoàn mừng lễ Chúa Lên Trời bổn mạng  by

Hình ảnh các Ca đoàn mừng lễ Chúa Lên Trời bổn mạng, Chúa nhật ngày 02/06/2019

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Ca đoàn Thiện Chí chúc xuân Kỷ Hợi 2019

06-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Thiện Chí chúc xuân Kỷ Hợi 2019 by

Hình ảnh Ca đoàn Thiện Chí chúc xuân Kỷ Hợi, ngày 05/02/2019

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Ca đoàn Thiện Chí mừng quan thầy các Thánh Tử đạo VN 2018

19-11-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Thiện Chí mừng quan thầy các Thánh Tử đạo VN 2018 by

Hình ảnh Ca đoàn Thiện Chí mừng quan thầy các Thánh Tử đạo VN, ngày 18/11/2018

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Giáo khu Mông Triệu mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Lên Trời

16-08-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo khu Mông Triệu mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Lên Trời by

Hình ảnh Giáo khu Mông Triệu, Ca đoàn Trưởng Nữ mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Lên Trời, ngày 15/08/2018.

Ca Đoàn, Khu Mông Triệu, Random Đọc thêm

Các Hội đoàn trong xứ hành hương về xứ Tân Triều

10-08-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Các Hội đoàn trong xứ hành hương về xứ Tân Triều by

Hình ảnh Các Hội đoàn trong xứ hành hương về xứ Tân Triều, dịp Năm thánh các thánh Tử đạo VN (09/08/2018)

Ca Đoàn, Gia đình Tận Hiến, Gia đình Trưởng Nữ, Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Gia đình Anna mừng lễ bổn mạng

28-07-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Anna mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Gia đình Anna, Ca đoàn Hiền Mẫu mừng lễ bổn mạng, thứ Sáu ngày 27/07/2018.

Ca Đoàn, Gia đình Anna, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI