Suy niệm

Tình yêu được chứng minh bằng việc làm – Bài giảng Chúa nhật 26 Thường niên A

24-09-2020 0 bình luận by

Để chứng minh lời nói của một người có thật hay không, người ta phải kiểm chứng việc làm của người đó. Thiếu việc làm,…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Làm thế nào để nói về Chúa theo độ tuổi của con cái?

24-09-2020 0 bình luận by

Sự hướng nội mở rộng nơi trẻ em từ 7 đến 12 tuổi đòi hỏi phải dạy giáo lý nhiều hơn.

Giáo lý, Random Đọc thêm

Công bằng và tình thương – Bài giảng Chúa nhật XXV Thường niên năm A

18-09-2020 0 bình luận by

Thiên Chúa vừa công bằng và tràn đầy tình thương. Thiên Chúa không hành động nhỏ nhen như con người.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Vượt lên các sai lầm và điểm yếu

16-09-2020 0 bình luận by

Điều có thể bào chữa thì không cần được bào chữa và điều không thể bào chữa thì không thể bào chữa được.

Random, Sống đức tin Đọc thêm

Thánh Giá – Ánh sáng cuộc đời

11-09-2020 0 bình luận by

Thập Giá của Đức Giêsu, biểu tượng của tình yêu, một tình yêu hiến thân vì người mình yêu (x. Ga 15,13).

Random, Suy niệm Đọc thêm

Vị thẩm phán chí công – Bài giảng Chúa nhật XXIV Thường niên năm A

10-09-2020 0 bình luận by

Nếu Thiên Chúa là vị Thẩm phán khoan dung nhân hậu, thì những ai tin vào Ngài cũng phải khoan dung nhân hậu như thế.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Thập giá Chúa Giêsu gom lại các đau khổ của thế giới

10-09-2020 0 bình luận by

Thập giá Chúa Giêsu gom lại các đau khổ của thế giới. Là dấu hiệu hữu hình Tình yêu của Chúa, là lòng nhân từ của Chúa Cha…

Cầu nguyện, Random Đọc thêm

Kinh nghiệm thần nghiệm và đời sống hàng ngày của chúng ta

09-09-2020 0 bình luận by

Thế nào là thần nghiệm? Điều gì làm nên trải nghiệm thần nghiệm?

Random, Sống đức tin Đọc thêm

Ngôn sứ của niềm hy vọng – Bài giảng Chúa nhật 23 thường niên năm A

03-09-2020 0 bình luận by

Như ngôn sứ Egiêkien, mỗi chúng ta hãy trở nên ngôn sứ của niềm hy vọng, chiếu rọi ánh sáng của Chúa vào những góc khuất…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Cám dỗ cuối cùng

02-09-2020 0 bình luận by

Cám dỗ cuối cùng là cám dỗ phản bội lớn nhất: Làm điều đúng nhưng với lý do sai.

Random, Sống đức tin Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI