Suy niệm

“Nguồn sống đích thực” – Chúa nhật V Mùa chay A

23-03-2023 0 bình luận by

Mùa Chay là mùa biến đổi cuộc đời. Những hy sinh khổ chế của Mùa Chay nhằm tới sự sống mới,…

Mùa chay, Random Đọc thêm

Mùa Chay dẫn đến sự chữa lành như thế nào?

22-03-2023 0 bình luận by

Mùa Chay dẫn đến sự chữa lành như thế nào? Cùng bước với Chúa Kitô vào trong sự chết, chúng ta sẽ cùng Người trỗi dậy…

Random, Suy niệm Đọc thêm

Mù và Sáng – Chúa nhật IV Mùa chay A

16-03-2023 0 bình luận by

Nhờ việc phân định giữa “mù và sáng”, chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đang hiện diện giữa chúng ta.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Xoá bỏ hận thù – Chúa nhật III Mùa chay A

09-03-2023 0 bình luận by

Hành trình mùa Chay nhắc lại cuộc lữ hành trong sa mạc của dân Israel tiến về đất hứa.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Xin ơn sống Mùa Chay

04-03-2023 0 bình luận by

Mùa Chay cũng là mùa chúng ta được mời gọi để suy nghĩ về vinh quang thập giá của người môn đệ Chúa.

Cầu nguyện, Random Đọc thêm

Tiếng gọi – Chúa nhật II Mùa Chay A

02-03-2023 0 bình luận by

Mùa Chay giúp chúng ta nhận ra đâu là tiếng gọi của Chúa, giữa một đại dương âm thanh hỗn tạp ồn ào.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Cám dỗ – Chúa nhật I Mùa Chay A

23-02-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Cám dỗ – Chúa nhật I Mùa Chay A by

Sống trong cuộc đời, dù ở bậc sống nào đi nữa, chúng ta không thể thoát khỏi thử thách cám dỗ.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Cầu nguyện, ăn chay và bố thí làm nên tiêu chuẩn của sự trưởng thành tâm linh

22-02-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Cầu nguyện, ăn chay và bố thí làm nên tiêu chuẩn của sự trưởng thành tâm linh by

Khổ chế Mùa Chay là một quyết tâm được trợ giúp nhờ ân sủng, để vượt thắng khiếm khuyết đức tin và thái độ phản kháng

Random, Suy niệm Đọc thêm

Con Một Cha – Chúa nhật VII Thường niên A

17-02-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Con Một Cha – Chúa nhật VII Thường niên A by

Nền tảng của tình yêu không biên giới chính là vì mọi người cùng là con của Cha trên trời. Thiên Chúa là Cha chung của gia đình nhân loại.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Ăn ở công chính – Chúa nhật VI Thường niên A

09-02-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Ăn ở công chính – Chúa nhật VI Thường niên A by

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW