Suy niệm

“Kiên trung trong thử thách” – Bài giảng Chúa nhật IV Thường niên năm C

27-01-2022 0 bình luận by

Người tín hữu tin tưởng phó thác nơi Chúa sẽ kiên vững trước dư luận của người đời…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Suy tôn Lời Chúa” – Bài giảng Chúa nhật III Thường niên năm C

20-01-2022 0 bình luận by

Đón nhận Lời Chúa vào ngày đầu năm để suy niệm và chuyên tâm thực hành Lời ấy trong suốt năm.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Vững tin vào Chúa” – Bài giảng Chúa nhật II Thường Niên năm C

13-01-2022 0 bình luận by

Khi đọc Kinh Mân côi, thứ hai mùa Sáng, chúng ta suy niệm dấu lạ Chúa Giêsu đã thực hiện tại Canna,…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Con là Con Cha yêu dấu!” – Bài giảng Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa

07-01-2022 0 bình luận by

« Con là Con Cha yêu dấu, Cha hài lòng về Con ». Đó là lời Chúa Cha nói với Chúa Giêsu.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Hãy bừng sáng” – Bài giảng Lễ Hiển Linh

31-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Hãy bừng sáng” – Bài giảng Lễ Hiển Linh by

« Hãy bừng sáng! ». Đây là lời mời gọi ngôn sứ Isaia gửi đến thành thánh Giêrusalem.

Mùa giáng sinh, Random Đọc thêm

“Kiếm tìm Thánh ý Chúa”- Bài giảng Lễ Thánh Gia năm C

25-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Kiếm tìm Thánh ý Chúa”- Bài giảng Lễ Thánh Gia năm C by

Đức Giêsu Kitô đến trần gian để thực thi ý Chúa Cha. “Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Chúa”.

Mùa giáng sinh, Random Đọc thêm

“Ngôi Lời đã làm người” – Bài giảng Lễ Giáng Sinh năm C

23-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Ngôi Lời đã làm người” – Bài giảng Lễ Giáng Sinh năm C by

“Ngôi Lời đã làm người”, và hôm nay Người đang ở giữa chúng ta.

Mùa vọng, Random Đọc thêm

“Niềm vui của hai người Mẹ” – Bài giảng Chúa nhật IV Mùa vọng năm C

16-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Niềm vui của hai người Mẹ” – Bài giảng Chúa nhật IV Mùa vọng năm C by

Hai người mẹ cảm nhận được những kinh nghiệm rất đặc biệt. Cả hai người đều khám phá qua hài nhi còn trong lòng dạ mình…

Mùa vọng, Random Đọc thêm

Mùa Vọng là thời gian để truyền giáo và loan báo niềm vui Giáng Sinh

12-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Mùa Vọng là thời gian để truyền giáo và loan báo niềm vui Giáng Sinh by

Thiên Chúa đã sai các thiên thần đến báo tin vui cho những người chăn chiên biết Đấng Cứu Thế đã được sinh ra.

Random, Suy niệm Đọc thêm

“Thiên Chúa nhảy mừng” – Bài giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm C

09-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Thiên Chúa nhảy mừng” – Bài giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm C by

“Thiên Chúa nhảy mừng!”. Thực ra đó là cách diễn tả “như nhân”, tức là nhân cách hóa Thiên Chúa,

Mùa vọng, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW