Suy niệm

Cảm nhận và thực thi lòng thương xót – Bài giảng Chúa nhật III Mùa Chay năm C

21-03-2019 0 bình luận by

Xin Chúa giúp chúng ta cảm nhận được lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta có tâm hồn sám hối,…

Mùa chay, Random Đọc thêm

Sự khiêm hạ của Thiên Chúa – Bài giảng Chúa nhật 2 Mùa Chay năm C

14-03-2019 0 bình luận by

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay vừa khuyên chúng ta hãy sống khiêm nhường, vừa kêu gọi chúng ta hãy biến đổi chính mình

Mùa chay, Random Đọc thêm

Màu tím Mùa Chay

09-03-2019 0 bình luận by

Hãy hối cải trở về, hãy nhận ra lòng bao dung nhân hậu của Chúa; hãy thực thi đức yêu thương với đồng loại.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Hồi tâm – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Chay năm C

08-03-2019 0 bình luận by

​Lời mời gọi “Hãy trở về” cũng có nghĩa là “Hãy hồi tâm”. Hồi tâm là một trong những thực hành quan trọng của Mùa Chay.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Tông đồ cầu nguyện – Thứ Tư Lễ Tro, khởi đầu Mùa Chay Thánh

05-03-2019 0 bình luận by

Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin giúp con khởi đầu hành trình của Mùa Chay Thánh năm nay…

Cầu nguyện, Random Đọc thêm

“Trở về với bản thân – trở về với Chúa – trở về với tha nhân”

05-03-2019 0 bình luận by

Cảm nhận thân phận tội lỗi, con người thấy cần được ơn thứ tha. Mùa Chay là mùa sám hối, là mùa trở về…

Mùa chay, Random Đọc thêm

Quả và cây – Bài giảng Chúa nhật VIII Thường niên năm C

02-03-2019 0 bình luận by

“Xem quả biết cây”, người ta dựa vào những việc tốt lành ấy để đánh giá chúng ta…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Hãy có lòng nhân từ” – Bài giảng Chúa nhật VII thường niên năm C

21-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở “Hãy có lòng nhân từ” – Bài giảng Chúa nhật VII thường niên năm C by

Thiên Chúa nhân từ. Con người cũng phải sống nhân từ đối với nhau để xứng đáng được gọi là con Thiên Chúa.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

“Chúc lành và chúc dữ” – Bài giảng Chúa nhật VI thường niên năm C

14-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở “Chúc lành và chúc dữ” – Bài giảng Chúa nhật VI thường niên năm C by

Chúng ta được hưởng lời chúc lành hay chúc dữ, đó không phải là một định mệnh, nhưng là do chúng ta tự do chọn lựa,…

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Thánh thiện và tội lỗi – Bài giảng Chúa nhật V Thường niên năm C

08-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh thiện và tội lỗi – Bài giảng Chúa nhật V Thường niên năm C by

Thánh thiện và tội lỗi là hai phạm trù đối lập nhau. Thánh thiện thuộc về Thiên Chúa và tội lỗi là bản chất của con người.

Mùa thường niên, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI