Mùa vọng

“Vinh danh Thiên Chúa – bình an cho loài người” – Lễ Giáng Sinh (2022)

21-12-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Vinh danh Thiên Chúa – bình an cho loài người” – Lễ Giáng Sinh (2022) by

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. Người là vinh quang của Thiên Chúa.

Mùa vọng, Random Đọc thêm

Một trinh nữ mang thai – Chúa nhật IV Mùa Vọng A

15-12-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Một trinh nữ mang thai – Chúa nhật IV Mùa Vọng A by

Chúng ta hãy đón Chúa Giêsu với tâm tình của Thánh Giuse và Mẹ Maria. Đó là tâm tình vâng phục, phó thác và yêu mến.

Mùa vọng, Random Đọc thêm

Vui mừng và kiên nhẫn – Chúa nhật III Mùa Vọng A

08-12-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Vui mừng và kiên nhẫn – Chúa nhật III Mùa Vọng A by

Hãy vui mừng vì có Chúa hiện diện giữa chúng ta. Hãy kiên nhẫn dẫu cuộc đời còn nhiều thử thách gian nan.

Mùa vọng, Random Đọc thêm

Thời Thiên sai – Chúa nhật II Mùa Vọng A

01-12-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Thời Thiên sai – Chúa nhật II Mùa Vọng A by

Đấng Thiên sai đã đến trong lịch sử cách đây hơn hai ngàn năm. Ngôi Lời đã làm người và ở với chúng ta.

Mùa vọng, Random Đọc thêm

“Khát vọng trời cao” – Suy niệm Chúa nhật I Mùa Vọng A

24-11-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Khát vọng trời cao” – Suy niệm Chúa nhật I Mùa Vọng A by

Trong Mùa Vọng, các Kitô hữu sống tinh thần chờ đợi của Dân Israen. Họ tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Cứu độ…

Mùa vọng, Random Đọc thêm

“Ngôi Lời đã làm người” – Bài giảng Lễ Giáng Sinh năm C

23-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Ngôi Lời đã làm người” – Bài giảng Lễ Giáng Sinh năm C by

“Ngôi Lời đã làm người”, và hôm nay Người đang ở giữa chúng ta.

Mùa vọng, Random Đọc thêm

“Niềm vui của hai người Mẹ” – Bài giảng Chúa nhật IV Mùa vọng năm C

16-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Niềm vui của hai người Mẹ” – Bài giảng Chúa nhật IV Mùa vọng năm C by

Hai người mẹ cảm nhận được những kinh nghiệm rất đặc biệt. Cả hai người đều khám phá qua hài nhi còn trong lòng dạ mình…

Mùa vọng, Random Đọc thêm

“Thiên Chúa nhảy mừng” – Bài giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm C

09-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Thiên Chúa nhảy mừng” – Bài giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm C by

“Thiên Chúa nhảy mừng!”. Thực ra đó là cách diễn tả “như nhân”, tức là nhân cách hóa Thiên Chúa,

Mùa vọng, Random Đọc thêm

“Hãy dọn đường cho Chúa” – Bài giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm C

02-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Hãy dọn đường cho Chúa” – Bài giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm C by

Hành trình Đức tin của người tín hữu chính là cuộc tìm kiếm và gặp gỡ với Chúa. Đây là một hành trình lâu dài, liên lỉ…

Mùa vọng, Random Đọc thêm

“Và ở cùng chúng ta!” – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Vọng năm C

25-11-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Và ở cùng chúng ta!” – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Vọng năm C by

“Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta”. “Ngôi Lời đã làm người và ở cùng chúng ta”.

Mùa vọng, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW