Mùa vọng

“Khát vọng trời cao” – Suy niệm Chúa nhật I Mùa Vọng A

24-11-2022 0 bình luận by

Trong Mùa Vọng, các Kitô hữu sống tinh thần chờ đợi của Dân Israen. Họ tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Cứu độ…

Mùa vọng, Random Đọc thêm

“Ngôi Lời đã làm người” – Bài giảng Lễ Giáng Sinh năm C

23-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Ngôi Lời đã làm người” – Bài giảng Lễ Giáng Sinh năm C by

“Ngôi Lời đã làm người”, và hôm nay Người đang ở giữa chúng ta.

Mùa vọng, Random Đọc thêm

“Niềm vui của hai người Mẹ” – Bài giảng Chúa nhật IV Mùa vọng năm C

16-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Niềm vui của hai người Mẹ” – Bài giảng Chúa nhật IV Mùa vọng năm C by

Hai người mẹ cảm nhận được những kinh nghiệm rất đặc biệt. Cả hai người đều khám phá qua hài nhi còn trong lòng dạ mình…

Mùa vọng, Random Đọc thêm

“Thiên Chúa nhảy mừng” – Bài giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm C

09-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Thiên Chúa nhảy mừng” – Bài giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm C by

“Thiên Chúa nhảy mừng!”. Thực ra đó là cách diễn tả “như nhân”, tức là nhân cách hóa Thiên Chúa,

Mùa vọng, Random Đọc thêm

“Hãy dọn đường cho Chúa” – Bài giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm C

02-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Hãy dọn đường cho Chúa” – Bài giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm C by

Hành trình Đức tin của người tín hữu chính là cuộc tìm kiếm và gặp gỡ với Chúa. Đây là một hành trình lâu dài, liên lỉ…

Mùa vọng, Random Đọc thêm

“Và ở cùng chúng ta!” – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Vọng năm C

25-11-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Và ở cùng chúng ta!” – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Vọng năm C by

“Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta”. “Ngôi Lời đã làm người và ở cùng chúng ta”.

Mùa vọng, Random Đọc thêm

Loan báo niềm vui – Bài giảng Chúa nhật thứ III Mùa Vọng năm B

11-12-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Loan báo niềm vui – Bài giảng Chúa nhật thứ III Mùa Vọng năm B by

Chúa nhật III Mùa Vọng là Chúa nhật của niềm vui, các Kitô hữu được mời gọi để loan báo niềm vui tuyệt vời, đó là Chúa đang đến.

Mùa vọng, Random Đọc thêm

“Sứ giả của hy vọng” – Bài giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm B

04-12-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở “Sứ giả của hy vọng” – Bài giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm B by

Nếu mỗi Kitô hữu cố gắng để trở nên sứ giả của niềm hy vọng, thì chúng ta sẽ làm cho sa mạc nở hoa.

Mùa vọng, Random Đọc thêm

Niềm khát vọng khôn nguôi – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Vọng năm B

27-11-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Niềm khát vọng khôn nguôi – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Vọng năm B by

Sống ở trần gian, con người luôn hoài niệm về Thiên Chúa, luôn mang trong mình niềm khát vọng khôn nguôi…

Mùa vọng, Random Đọc thêm

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời – Bài giảng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

31-12-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời – Bài giảng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa by

Đức Maria, vì đã sinh ra Đức Giêsu, mà Đức Giêsu là Thiên Chúa, nên Mẹ cũng là Mẹ của Thiên Chúa…

Mùa vọng, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW