Kinh thánh

Tôn giáo vào thời Chúa Giêsu

22-07-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Tôn giáo vào thời Chúa Giêsu by

Người ta thực hành các tôn giáo nào vào thời Chúa Giêsu?

Kinh thánh, Random Đọc thêm

Đàn ông đàn bà theo Sách Sáng Thế

20-06-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Đàn ông đàn bà theo Sách Sáng Thế by

Các chương đầu tiên của Sách Sáng Thế cho ta một trình thuật về thuở ban đầu của con người, phần lớn theo thứ tự thời gian,…

Kinh thánh, Random Đọc thêm

Hình ảnh Phục Sinh trong các Thánh Vịnh

19-04-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Phục Sinh trong các Thánh Vịnh by

Theo nhãn quan hiện đại, sống và chết ở hai đầu đối nghịch.

Kinh thánh, Random Đọc thêm

Những ý nghĩa khác nhau của từ ”Nazareth”

14-01-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Những ý nghĩa khác nhau của từ ”Nazareth” by

Để hiểu từ “Nazareth”, cần phải tính đến toàn bộ Torah văn bản và Torah truyền khẩu (truyền thống Do Thái giáo).

Kinh thánh, Random Đọc thêm

Mùa Vọng và các trình thuật mang thai

12-12-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Mùa Vọng và các trình thuật mang thai by

Cuộc sống đang thay đổi đối với Đức Maria và bà Elizabeth. Sau khi được truyền tin, Đức Maria đã lập tức đi thăm người chị họ…

Kinh thánh, Random Đọc thêm

Nền tảng Thánh Kinh của việc làm phúc bố thí

25-10-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Nền tảng Thánh Kinh của việc làm phúc bố thí by

Làm phúc, bố thí giữ một vị trí quan trọng trong thực hành đạo của tất cả các tôn giáo trên thế giới. Thật vậy, làm phúc…

Kinh thánh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI