Giáo họ Mai Trung

Giáo Họ Mai Trung mừng lễ quan thầy Thánh Gioan Tẩy Giả

25-06-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Họ Mai Trung mừng lễ quan thầy Thánh Gioan Tẩy Giả by

Hình ảnh Giáo Họ Mai Trung mừng lễ quan thầy Thánh Gioan Tẩy Giả, ngày 24/06/2020)

Giáo họ Mai Trung, Hình ảnh, Random Đọc thêm

Giáo họ Mai Trung mừng lễ thánh Gioan Tiền Hô bổn mạng

25-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo họ Mai Trung mừng lễ thánh Gioan Tiền Hô bổn mạng by

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung mừng lễ thánh Gioan Tiền Hô bổn mạng, Chúa nhật ngày 24/06/2018.

Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Maria Nguyễn Thị Hoan

02-11-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Nguyễn Thị Hoan by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Hoan đã được Chúa gọi về…

Cáo phó, Giáo họ Mai Trung Đọc thêm

Giáo Họ Mai Trung mừng lễ bổn mạng 2017

26-06-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Họ Mai Trung mừng lễ bổn mạng 2017 by

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung mừng quan thầy Thánh Gioan Tiền Hô (24/06/2017)

Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Cộng đoàn Giáo họ Mai Trung mừng lễ quan thầy

25-06-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Cộng đoàn Giáo họ Mai Trung mừng lễ quan thầy by

Lúc 16 giờ 30 chiều thứ Sáu 24/06/2016, Cộng đoàn Giáo họ Mai Trung đã hân hoan mừng lễ bổn mạng…

Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung khai mạc Tháng Hoa

02-05-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giáo họ Mai Trung khai mạc Tháng Hoa by

Tiến hoa dâng và Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Maria tại Giáo họ Mai Trung (01.05.2016)

Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung mừng quan thầy

25-06-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giáo họ Mai Trung mừng quan thầy by

Cộng đoàn Giáo họ Mai Trung hân hoan mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24.06.2015)

Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung và Hào Xá cung nghinh Kiệu Thánh Thể

22-06-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giáo họ Mai Trung và Hào Xá cung nghinh Kiệu Thánh Thể by

Giáo họ Mai Trung và Hào Xá cung nghinh Kiệu Thánh Thể mừng Năm Thánh Kim khánh Giáo phận Xuân Lộc (21/06/2015)

Giáo họ Hào Xá, Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung khai mạc Tháng Hoa

05-05-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giáo họ Mai Trung khai mạc Tháng Hoa by

Hình ảnh Giáo Họ Mai Trung khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ (03.05.2014)

Giáo họ Mai Trung, Hình ảnh, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung và Hào Xá Kiệu cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi

26-10-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giáo họ Mai Trung và Hào Xá Kiệu cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi by

Kiệu mừng Đức Mẹ Mân Côi dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ Kẻ Sặt của Giáo họ Mai Trung và Hào Xá (25.10.2014)

Giáo họ Hào Xá, Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW