Danh sách quý Chức BHG Khoá XI nhiệm kỳ 2013 – 2017

BAN THƯỜNG VỤ

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 GIUSE PHẠM TẤN CƯỜNG 1955 TRƯỞNG BAN
2 GIUSE PHẠM VĂN HỌC 1961 PHÓ I
3 GIUSE PHẠM VĂN THANH 1953 PHÓ II
4 GIUSE PHẠM VĂN HUY 1959 THƯ KÝ

BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU THĂNG THIÊN

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 ĐAMINH PHẠM MAI ƯỚC 1959 TRÙM KHU
2 GIUSE NGUYỄN VĂN HOÀ 1969 BẠ KHU
3 PHÊRÔ PHẠM VÔ BIÊN 1965 TRƯƠNG KINH
4 ANNA PHẠM THỊ MINH CHÂU   TRƯƠNG KINH

BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU MÔNG TRIỆU

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 ANTÔN PHẠM VĂN TÂN 1961 TRÙM KHU
2 GIUSE TRẦN VĂN HƯƠNG 1966 BẠ KHU
3 GIUSE VŨ VĂN MẠNH 1959 TRƯƠNG KINH
4 ANNA VŨ THỊ MAI HOA 1962 TRƯƠNG KINH

BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU THÁNH GIUSE

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 GIUSE PHẠM MINH TOÀN 1956 TRÙM KHU
2 GIUSE PHẠM VĂN THỂ 1970 BẠ KHU
3 GIUSE CHU VĂN TÍN 1962 TRƯƠNG KINH
4        

BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ MAI TRUNG

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 GIUSE NGUYỄN VĂN HIỂN 1956 TRÙM HỌ
2 GIUSE PHẠM DUY TÂN 1950 BẠ HỌ
3 ANNA NGUYỄN VĂN XUÂN 1963 TRƯƠNG KINH
4 ANNA LÊ THỊ QUÝ THUẬN 1963 TRƯƠNG KINH

BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ HÀO XÁ

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 GIUSE QUÁCH ĐÌNH HUY 1956 TRÙM HỌ
2 GIUSE NGUYỄN NGỌC DŨNG 1968 BẠ HỌ
3 GIUSE VŨ VĂN NGHĨA 1962 TRƯƠNG KINH
4 ANNA NGUYỄN THỊ THƯỞNG 1957 TRƯƠNG KINH

BAN TRỊ SỰ GIỚI CAO NIÊN

STT TÊN THÁNH  HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 GIUSE PHẠM VĂN THẢO 1947 TRƯỞNG BAN
2 GIUSE PHẠM VĂN THỊNH 1953 PHÓ I
3 GIUSE ĐÀO VĂN ĐỘ 1948 PHÓ II
4 GIUSE CHU VĂN MAY 1948 THƯ KÝ

BAN TRỊ SỰ GIỚI HIỀN MẪU

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 ANNA PHẠM THỊ MÙI   TRƯỞNG BAN
2 ANNA CHU THỊ ĐÔNG   PHÓ I
3 ANNA PHẠM THỊ LỤA   PHÓ II
4 ANNA PHẠM THỊ SINH   THƯ KÝ

BAN TRỊ SỰ GIỚI GIA TRƯỞNG

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 GIUSE PHẠM VĂN HÙNG   TRƯỞNG BAN
2 GIUSE PHẠM VĂN DINH   PHÓ I
3 GIUSE TRẦN THANH PHƯƠNG   PHÓ II
4 GIUSE ĐÀO HOÀNG ANH   THƯ KÝ

BAN TRỊ SỰ GIỚI TRẺ

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 M.GÔRETTY PHẠM THỊ THUỴ NHI   TRƯỞNG BAN
2 GIUSE PHẠM XUÂN TOÀN   PHÓ I
3 GIUSE PHẠM LONG THIỆN   PHÓ II
4 PHAOLÔ QUÁCH AN BÌNH   THƯ KÝ

BAN TRỊ SỰ GIỚI THIẾU NHI

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 GIUSE PHẠM VƯƠNG QUỐC TÚ   TRƯỞNG BAN
2 ĐAMINH NGUYỄN MINH TRIẾT   PHÓ I
3 GIUSE HOÀNG ANH KHOA   PHÓ II
4 ĐAMINH NGUYỄN HOÀNG HIỆP   THƯ KÝ

BAN PHỤC VỤ CÁC CA ĐOÀN

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 PHÊRÔ ĐÀO VĂN HOÀNG   TRƯỞNG BAN
2 GIUSE NGUYỄN QUANG HỮU   PHÓ I
3 GIUSE PHẠM MỸ VỊ   PHÓ II
4 GIUSE PHẠM ĐÌNH SẮC   THƯ KÝ
5 GIUSE PHẠM THANH DŨNG   THỦ QUỸ

BAN PHỤC VỤ GIA ĐÌNH TRƯỞNG NỮ

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN  NĂM SINH CHỨC VỤ
1 ANNA PHẠM THỊ MỪNG   TRƯỞNG BAN
2 ANNA PHẠM THỊ LIÊN   PHÓ I
3 ANNA PHẠM THỊ TẬP   PHÓ II
4 MARIA PHẠM THỊ MINH CHÂU   THƯ KÝ

BAN PHỤC VỤ GIA ĐÌNH ƠN THIÊN TRIỆU

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 ANNA VŨ THỊ NGUYÊN   TRƯỞNG BAN
2 ANNA CHU THỊ LỰU   PHÓ I
3 ANNA PHẠM THỊ LIÊN   PHÓ II
4 ANNA PHẠM THỊ XUÂN   THƯ KÝ

BAN PHỤC VỤ GIA ĐÌNH TẬN HIẾN

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 GIUSE.M VŨ XUÂN DẬU   TRƯỞNG BAN
2 GIUSE.M ĐÀO CÔNG SON   PHÓ I
3 MARIA PHẠM THỊ TÂM   PHÓ II
4 MARIA PHẠM THỊ HƯỜNG   THƯ KÝ

BAN KHUYẾN HỌC

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 GIUSE PHẠM VĂN TRUYỀN   TRƯỞNG BAN
2 ĐAMINH ĐÀO MINH ĐỨC   PHÓ I
3 GIUSE LÊ VĂN HÙNG   PHÓ II
4 GIUSE PHẠM HOÀNG ANH (THUẦN)   THƯ KÝ

HUYNH ĐOÀN ĐAMINH

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 GIUSE CHU TRỌNG VINH   TRƯỞNG BAN
2 ANNA PHẠM THỊ TÂM   THƯ KÝ
3 ANNA PHẠM THỊ HỒNG   THỦ QUỸ
4 GIUSE PHẠM VĂN THÁI   HỌC TẬP
5 ANNA PHẠM THỊ NGỌC    

GIA ĐÌNH LÊGIÔ MARIAE

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 GIUSE PHẠM VĂN HỢP   TRƯỞNG BAN
2 GIUSE NGUYỄN VĂN CHUYÊN   PHÓ BAN
3 ĐAMINH ĐÀO MINH ĐỨC   THƯ KÝ
4 ANNA PHẠM THỊ THU HỒNG   THỦ QUỸ

KINH THÁNH

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 GIUSE  ĐÀO CÔNG SON    
2 ĐAMINH PHẠM MẠNH DƯƠNG    
3 ANNA QUÁCH THỊ TUYẾT    
4 ANNA PHẠM THỊ LỤA    

GIA ĐÌNH TÊRÊSA

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 TÊRÊSA PHẠM THỊ LINH   TRƯỞNG BAN
2 ANNA PHẠM THỊ TÚ   PHÓ BAN

GIA ĐÌNH LAO ĐỘNG

STT TÊN THÁNH  HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1   CÔ SÁNG   TRƯỞNG BAN
2   CÔ HOÀ   PHÓ BAN

GIA ĐÌNH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN CAMILÔ

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
1 GIUSE PHẠM VĂN SAN   TRƯỞNG BAN
2 GIUSE CHU TRỌNG VINH   PHÓ I
3 MARIA PHẠM THỊ TÂM   PHÓ II
4 ANNA CHU THỊ LỰU   THƯ KÝ

 

  • Mọi ý kiến chỉnh sửa, bổ sung thông tin (nếu có). Xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: kesatchurch@gmail.com hoặc admin@giaoxukesat.com. Xin chân thành cảm ơn.

 

 

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW