Chúa Giêsu Lao Động

Gia đình Chúa Giêsu Lao Động mừng lễ bổn mạng 2020

01-06-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Chúa Giêsu Lao Động mừng lễ bổn mạng 2020 by

Hình ảnh Gia đình Chúa Giêsu Lao Động mừng lễ bổn mạng, ngày 30/05/2020

Chúa Giêsu Lao Động, Random Đọc thêm

Gia đình Chúa Giêsu Lao động mừng lễ bổn mạng

20-05-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Chúa Giêsu Lao động mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Gia đình Chúa Giêsu Lao động mừng bổn mạng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lúc 5g30 Chúa nhật 20/05/2018.

Chúa Giêsu Lao Động, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW