Gương chứng nhân

Một kẻ sát nhân sám hối sắp được phong Chân Phước

29-08-2021 0 bình luận by

Không bao giờ là quá muộn khi muốn tìm ân sủng của Chúa.

Gương chứng nhân, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW