Gương chứng nhân

Những “phép lạ” trong cuộc đời bác sĩ Allen Lewis

25-02-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Những “phép lạ” trong cuộc đời bác sĩ Allen Lewis by

“Chúa nói với tôi rằng, nếu tôi tiếp tục cầu nguyện, tôi sẽ có thể tiếp tục mong đợi những kết quả tích cực”.

Gương chứng nhân, Random Đọc thêm

Một kẻ sát nhân sám hối sắp được phong Chân Phước

29-08-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Một kẻ sát nhân sám hối sắp được phong Chân Phước by

Không bao giờ là quá muộn khi muốn tìm ân sủng của Chúa.

Gương chứng nhân, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW