Danh sách Tu sĩ và lời mời viết bài

25-02-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách Tu sĩ và lời mời viết bài by

Sau đây là Danh sách Quý Tu sĩ Giáo xứ Kẻ Sặt. Kính xin Quý Tu sĩ xứ nhà giúp bổ sung các Quý Tu sĩ còn chưa được đưa vào danh sách, hoặc thông tin còn sai. Ngoài ra, xin quý Tu sĩ tham gia gửi bài viết cho mục này để mọi người có thể liên lạc với nhau, và góp phần vào việc xây dựng Giáo hội qua cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Sặt. Mọi liên lạc và bài viết xin gửi về Email tusigiaoxukesat@yahoo.com.

 

STT HỌ VÀ TÊN DÒNG / TU HỘI QUÝ CỐ
1 Anna Têrêxa Phạm Thị Tuyết Hằng Chúa Quan Phòng Ông Lạc – Bà Mến
2 Maria Phạm Thị Mầu Chúa Quan Phòng Phạm Hai Luyện
3 Giuse Đào Tiến Hưng Chủng Viện Giuse Đào T. Cát, Ann P.T. Hạnh
4 Giuse Đào Công Lập Chủng Viện Giuse Đào T. Cát, Anna P.T. Hạnh
5 Giuse Phạm Quốc Tuấn Chủng Viện Giuse Phạm Văn Cứu
6 Gioan Baotixita Phạm Đức Duy Chủng Viện Giuse Phạm Văn Tin
7 Giuse Trần Thương Hoài Chủng Viện Giuse Trần Phúc Liêm
8 Giuse Phạm Trọng Nghĩa Chủng Viện Phạm Văn Nghiên, Phạm Thị Vóc
9 Giuse Nguyễn Minh Giang CM (Vinhsơn) Giuse Nguyễn Minh Sơn
10 Giuse Đào Thanh Bằng (du học) CMC (Đồng Công) Ông cố Soi (Khu Mông Triệu (Khu 2 cũ)
11 Tôma Thạch Ngọc Vàng CMC Ông cố Toán (Khu Thăng Thiên (Khu 1 cũ)
12 Gioan Bosco Phạm Quốc Việt CMC Phạm Văn Dược, Dương Thị Lập
13 Giuse Phạm Đức Nhật CMC Giuse Phạm Văn Thức
14 Agatha Phạm Thị Ngọc Tịnh Đaminh Phạm Văn Mỵ, Nguyễn Thị Từ
15 Anna Lê Thị Ngọc Nga Đaminh Rosalima Lê Văn Hiền
16 Anna Nguyễn Thị Én Đaminh Rosalima Bà cố Đỉnh (Hào Xá)
17 Anna Phạm Thị Thúy Hương Đaminh Tam Hiệp Bà Trùm Địch
18 Maria Nguyễn Thị Hồng Vân Đaminh Tam Hiệp Giuse Nguyễn Văn Huy
19 Maria Vũ Thị Hoàng Oanh Đaminh Rosa Thủ Đức Bà Trương Soạn (Khu Mông Triệu)
20 Giuse Vũ Ngọc Quốc Vinh OH Bà cố Soạn
21 Maria Vũ Thị Quỳnh Như Đaminh Thánh Tâm Bà Têrêsa Phạm Thị Châu
22 Maria Vũ Thị Quỳnh Oanh Đaminh Thánh Tâm Bà Trương Soạn (Khu Mông Triệu)
23 Mađalêna Phạm Thị Huệ Đaminh Thủ Đức Ông cố Tráng 
24 Giuse Đào Đức Công Đồng Công Ông cố Son (Khu Mông Triệu)
25 Monica Đào Thị Thu Giang FMA (Salesien nữ) Đào V. Độ, P. T. Côi
26 Giuse Phạm Thiên Ân FSC (Lasan) Giuse Phạm Mai Điệp
27 Anna Đào Thị Liên Nữ Tỳ Chúa Giêsu Chị ruột Thầy Hoàng (Khu Mông Triệu)
28 Maria Phạm Thị Phương Uyên Mến Thánh Giá Đà Lạt Ông Phạm Văn Hoàng (Khu Hào Xá)
29 Têrêsa Phạm Thị Mai Lan Mến Thánh Giá Đà Lạt Ông Phạm Văn Hoàng (Khu Hào Xá)
30 Anna Phạm Thị Mai Mến Thánh Giá Khiết Tâm Ông cố Tráng
31 Maria Phạm Thị Kim Hoa Mến Thánh Giá Xuân Lộc Bà Cố Quả
32 Anna Phạm Thị Ngọc Lan Mến Thánh Giá Xuân Lộc Bà Cố Cương
33 Anna Phạm Thị Thúy Lộc Mến Thánh Giá Xuân Lộc Bà Trùm Địch
34 Anna Chu Thị Vĩnh Mến Thánh Giá Xuân Lộc Người thân Thầy Chu Văn Vinh (Khu Giuse)
35 Maria Nguyễn Thị Thanh Xuân Mến Thánh Giá Xuân Lộc Nhà ở phía sau Mẫu giáo Bông Hồng
36 Anna Phạm Minh Lý Mến Thánh Giá Xuân Lộc Ông cố Lương – Bà Tập (Khu Giuse)
37 Phạm Thanh Nhàn Mến Thánh Giá Xuân Lộc Ông cố Phương (Khu Thăng Thiên)
38 Anna Phạm Thị Thanh Thủy Nô Tỳ Thiên Chúa Giuse Phạm Văn Nghĩa
39 Anna Phạm Thị Bình Nô Tỳ Thiên Chúa Giuse Phạm Văn Bi
40 Anna Phạm Thị Lan Nô Tỳ Thiên Chúa Giuse Phạm Văn Chiên
41 Anna Phạm Thị Kim Hồng Nô Tỳ Thiên Chúa Giuse Phạm Văn Định
42 Anna Phạm Thị Thúy Nô Tỳ Thiên Chúa Ông Trực – Bà Thanh (Khu Thăng Thiên)
43 Laurent Nguyễn Thị Côi Nữ Tỳ Chúa Giêsu L.M. Bà Ba Tùy (Khu Thăng Thiên)
44 Maria Phạm Thị Kim Ngọc Nữ Tỳ T.T. Chúa Giêsu Bà cố Hội (Khu Giuse)
45 Giuse Phạm Như Duy OFM (Phanxicô) Giuse Phạm Văn Chi – Maria Phạm Thị Lộc
46 Thầy Vương OFM Ông cố Môn (Khu Mai Trung)
47 Giuse Thợ Trần Văn Thông OH Ông cố Oanh
48 Giuse Phạm Xuân Lương OH (Gioan Thiên Chúa) Phạm Hai Luyện
49 Giuse Phạm Bình Phát OP (Đaminh) Phạm Văn Tin (Khu Giuse)
50 Martinô Vũ Thái Hiệp OP Ông cố Vũ Văn Thay
51 Giuse Đào Đức Quốc SDB (Salesien DonBosco) Đào Văn Độ, Phạm Thị Côi
52 Giuse Nguyễn Quang Luật SDB N. Q. Môn, Chu T. B. Tâm
53 Thầy Duy SDB Ông cố Đích (Khu Thăng Thiên)
54 Thầy Viễn SDB Ông cố Môn
55 Giuse Phạm Hoàng Nguyên SDB Phạm Văn Minh, Nguyễn Thị Thiên Lý
56 Giuse Dương Minh Quân SJ (Dòng Tên) Anna Phạm Thị Liễn (Lùng)(Xóm Thuận Hoà)
57 Anna Chu Thị Thu Thảo SPC (Phaolô T. Chartres) Ông cố Tín (Khu Giuse)
58 Anna Vũ Thị Huệ SPC Ông cố Tuyển, Bà Vũ Thị Hỏa
59 Maria Vũ Thị Hương Lan SPC Ông cố Tuyển, Bà Vũ Thị Hỏa 
60 Anna Nguyễn Thị Dung SPC Bà cố Đỉnh (Hào Xá)
61 Anna Nguyễn Thị Nụ SPC Bà cố Đỉnh (Hào Xá)
62 M. Madalena Phạm Thị Huệ SPC Phạm Thị Năm Mỹ (Bà cố Hai Phúc)
63 Maria Phạm Thị Liên Hoan SPC Nguyễn Thị Tuấn (Bà cố Tám Nhĩ)
64 Martinô Lê Trung Hiếu SSS (Thánh Thể) Lê Hùng Quảng
65 Giuse Lê Hữu Phước SSS Lê Huy An
66 Giuse Vũ Đình An SSS Vũ Văn Tĩnh, Đào Thị Huệ
67 Anna Vũ Thị Thanh Bình Chuyển dòng Vũ Văn Tĩnh, Đào Thị Huệ
68 Giuse Phạm Hoàng Vũ Thừa sai Đức Tin VN Giuse Phạm Văn Chúc
69 Đaminh Nguyễn Hữu Hùng Thừa sai Đức Tin VN Ông Hải – Bà Nhật (Hào Xá)
70 Anna Maria Nguyễn T. Thanh(Niên) Trinh Vương Cô Nguyễn Thị Ý
71 Maria Kolbe Nguyễn Thị Chính Trinh Vương Cô Nguyễn Thị Ý
72 Maria Nguyễn T. Liên (Vãng) Trinh Vương Cô Nguyễn Thị Ý
73 Têrêsa Phạm T. Gia Trinh (Tuyến) Trinh Vương Cô Nguyễn Thị Ý
74 Maria Đào Thị Vọng Trinh Vương Ông cố Son
75 Anna Phạm Thị Hiến Trinh Vương Giuse Phạm Văn Thức
76 Anna Phạm Thị Nghiệp Trinh Vương Giuse Phạm Văn Thức
77 Anna Phạm Thị Ngự Trinh Vương Giuse Phạm Văn Thức
78 Maria Phạm Thị Năng Trinh Vương Giuse Phạm Văn Thức
79 Têrêsa Phạm Thị Lâm Trinh Vương Giuse Phạm Văn Thức
80 Giuse Phạm Huy Khôi Giúp xứ Thái Lạc Ông Khoan – Bà Mến

Ban Tu Sĩ Giáo xứ Kẻ Sặt

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW