Lời Chúa hằng ngày

Chàng rể còn ở với – Thứ Hai Tuần 2 Thường Niên

17-01-2021 0 bình luận by

Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giêsu:..

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thầy ở đâu – Hãy đến mà xem: Chúa nhật 2 Thường niên năm B

16-01-2021 0 bình luận by

Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. 

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Kêu gọi người tội lỗi – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường niên

15-01-2021 0 bình luận by

Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thấy họ có lòng tin – Thứ Sáu Tuần 1 Thường Niên

14-01-2021 0 bình luận by

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chạnh lòng thương – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường Niên

13-01-2021 0 bình luận by

Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!“

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bà phục vụ các Ngài – Thứ Tư Tuần I Thường niên

12-01-2021 0 bình luận by

Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Giacôbê và ông Gioan…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đấng thánh của Thiên Chúa – Thứ Ba Tuần 1 Thường Niên

11-01-2021 0 bình luận by

Ngay ngày sabát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thấy – Gọi – Bỏ – Theo – Thứ Hai Tuần 1 Thường niên

10-01-2021 0 bình luận by

Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Trời mở ra – Chúa nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

09-01-2021 0 bình luận by

Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Mọi người đều đến với ông – Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

08-01-2021 0 bình luận by

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đến miền đất Giuđê, Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Còn Gioan, đang làm phép rửa

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI