Lời Chúa hằng ngày

Tôi tớ tốt lành và trung tín – Mồng Ba Tết Nguyên Đán, Thánh hóa công việc

26-01-2020 0 bình luận by

“Người kia sắp đi xa, gọi tôi tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm nén, người kia hai nén,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thờ cha kính mẹ – Mồng Hai Tết Nguyên đán, kính nhớ tổ tiên ông bà

25-01-2020 0 bình luận by

Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đừng lo lắng gì cả – Mồng Một Tết Nguyên Đán, cầu bình an cho năm mới

24-01-2020 0 bình luận by

Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đến với Người, ở với Người – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên

23-01-2020 0 bình luận by

Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chữa lành nhiều bệnh nhân – Thứ Năm Tuần 2 Thường niên

22-01-2020 0 bình luận by

Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh giơ tay ra! – Thứ Tư Tuần 2 Thường niên

21-01-2020 0 bình luận by

Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Con Người làm chủ ngày sabát – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên

20-01-2020 0 bình luận by

“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chàng rể còn ở với – Thứ Hai Tuần 2 Thường Niên

19-01-2020 0 bình luận by

Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giêsu:..

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đây là Chiên Thiên Chúa – Chúa nhật 2 Thường niên Năm A

18-01-2020 0 bình luận by

“Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Ðấng tôi đã nói tới khi bảo rằng…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Kêu gọi người tội lỗi – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường niên

17-01-2020 0 bình luận by

Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI