Lời Chúa hằng ngày

Anh em bảo Thầy là ai? – Thứ Sáu Tuần 25 Thường niên

23-09-2021 0 bình luận by

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ông này là ai? – Thứ Năm Tuần 25 Thường niên

22-09-2021 0 bình luận by

Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đừng mang gì – Thứ Tư Tuần 25 Thường Niên

21-09-2021 0 bình luận by

“Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đứng dậy đi theo – Thánh Matthêô tông đồ, tác giả sách Tin mừng

20-09-2021 0 bình luận by

Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Cách thức anh em nghe – Thứ Hai Tuần 25 Thường niên

19-09-2021 0 bình luận by

Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Phục vụ mọi người – Chúa nhật 25 thường niên B

18-09-2021 0 bình luận by

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Với tấm lòng cao thượng – Thứ Bảy Tuần 24 Thường Niên

17-09-2021 0 bình luận by

Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Mấy người phụ nữ cùng đi – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên

16-09-2021 0 bình luận by

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chị hãy đi bình an – Thứ Năm Tuần 24 Thường Niên

15-09-2021 0 bình luận by

Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đứng gần Thập giá – Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

14-09-2021 0 bình luận by

Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW