Lời Chúa hằng ngày

Tôi là Con Thiên Chúa – Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay

02-04-2020 0 bình luận by

Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?“

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi hằng hữu – Thứ Năm Tuần 5 Mùa Chay

01-04-2020 0 bình luận by

Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Sự thật sẽ giải phóng các ông – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay

31-03-2020 0 bình luận by

Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Giương cao Con Người lên – Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay

30-03-2020 0 bình luận by

Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi là ánh sáng của thế giới – Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay

29-03-2020 0 bình luận by

“Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thầy là sự sống lại – Chúa nhật 5 Mùa Chay Năm A

28-03-2020 0 bình luận by

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ông này là Đấng Kitô – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay

27-03-2020 0 bình luận by

“Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Kitô.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Giờ của Người chưa đến – Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay

26-03-2020 0 bình luận by

Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chúa Cha làm chứng cho tôi – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay

25-03-2020 0 bình luận by

Chúa Cha, Ðấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi là nữ tỳ của Chúa – Lễ Truyền Tin

24-03-2020 0 bình luận by

Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI