Lời Chúa hằng ngày

Không được nản chí – Thứ Bảy Tuần 32 Thường Niên

18-11-2017 0 bình luận by

Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Được đem đi, bị bỏ lại – Thứ Sáu Tuần 32 Thường Niên

17-11-2017 0 bình luận by

Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Triều đại Thiên Chúa – Thứ Năm Tuần 32 Thường Niên A

16-11-2017 0 bình luận by

Triều Đại Thiên Chúa (Lc 17, 20-25)

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Sấp mình tạ ơn – Thứ Tư Tuần 32 Thường Niên

15-11-2017 0 bình luận by

“Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng – Thứ Ba Tuần 32 Thường niên

14-11-2017 0 bình luận by

Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Lòng tin lớn bằng hạt cải – Thứ Hai Tuần 32 Thường Niên

13-11-2017 0 bình luận by

Trong bài Tin Mừng hôm nay. Đức Giêsu nói với các môn đệ về hai vấn đề liên quan sống chung:…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Làm tôi tiền của – Thứ Bảy Tuần 31 Thường niên

10-11-2017 0 bình luận by

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Hành động khôn khéo – Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên

09-11-2017 0 bình luận by

Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tái thiêng cho Đền thờ – Lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô

08-11-2017 0 bình luận by

“Chúa Giêsu lên Giêrusalem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Từ bỏ hết – Thứ Tư Tuần 31 Thường Niên

08-11-2017 0 bình luận by

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI