Lời Chúa hằng ngày

Tại sao anh em sợ? – Thứ Bảy Tuần 3 Thường Niên

28-01-2022 0 bình luận by

Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?“…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bông lúa trĩu hạt – Thứ Sáu Tuần 3 Thường niên

27-01-2022 0 bình luận by

Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đặt trên đế – Thứ Năm Tuần 3 Thường niên

26-01-2022 0 bình luận by

Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Vào nhà, vào thành phố – Thứ Tư Tuần 3 Thường niên

25-01-2022 0 bình luận by

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Con phải làm gì? – Thánh Phaolô Tông đồ trở lại

24-01-2022 0 bình luận by

Công vụ tông đồ hôm nay kể về một cuộc gặp gỡ lạ lùng giữa Đức Giêsu Nadarét với anh Saun, kẻ đang bách hại các Kitô hữu.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Vào nhà một người mạnh – Thứ Hai Tuần 3 Thường niên

23-01-2022 0 bình luận by

Kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha : nó mắc tội muôn đời…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Năm hồng ân của Chúa – Chúa nhật 3 Thường niên

22-01-2022 0 bình luận by

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Người bị mất trí – Thứ Bảy Tuần 2 Thường niên

21-01-2022 0 bình luận by

Khi ấy, Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đến với Người, ở với Người – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên

20-01-2022 0 bình luận by

Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chữa lành nhiều bệnh nhân – Thứ Năm Tuần 2 Thường niên

19-01-2022 0 bình luận by

Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW