Lời Chúa hằng ngày

Cha mặc khải – Thứ Tư Tuần 15 Thường niên

16-07-2019 0 bình luận by

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Không sám hối – Thứ Ba Tuần 15 Thường niên

15-07-2019 0 bình luận by

Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Không xứng với Thầy – Thứ Hai Tuần 15 Thường niên

15-07-2019 0 bình luận by

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Hãy đi và làm như vậy – Chúa nhật 15 Thường niên năm C

13-07-2019 0 bình luận by

“Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh em đừng sợ – Thứ Bảy Tuần 14 Thường niên

12-07-2019 0 bình luận by

Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Vì Danh Thầy – Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên

11-07-2019 0 bình luận by

Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chúc bình an – Thứ Năm Tuần 14 Thường niên

10-07-2019 0 bình luận by

Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Mười hai tông đồ – Thứ Tư Tuần 14 Thường niên

09-07-2019 0 bình luận by

Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Sai thợ ra gặt lúa – Thứ Ba Tuần 14 Thường niên

08-07-2019 0 bình luận by

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Cầm lấy tay – Thứ Hai Tuần 14 Thường niên

07-07-2019 0 bình luận by

Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI