Lời Chúa hằng ngày

Hài lòng về Người – Thứ Bảy Tuần 15 Thường Niên

21-07-2018 0 bình luận by

Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ta muốn lòng nhân – Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên

19-07-2018 0 bình luận by

Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Hãy học với tôi – Thứ Năm Tuần XV Thường Niên

18-07-2018 0 bình luận by

Bài Tin Mừng của Thánh lễ hôm nay, tuy rất ngắn, chỉ có ba câu, nhưng có một cấu trúc rất hoàn hảo.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Cha mặc khải – Thứ Tư Tuần 15 Thường niên

17-07-2018 0 bình luận by

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Không sám hối – Thứ Ba Tuần 15 Thường niên

16-07-2018 0 bình luận by

Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Không xứng với Thầy – Thứ Hai Tuần XV Thường Niên

15-07-2018 0 bình luận by

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh em đừng sợ – Thứ Bảy Tuần 14 Thường niên

13-07-2018 0 bình luận by

Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Vì Danh Thầy – Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên

13-07-2018 0 bình luận by

Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chúc bình an – Thứ Năm Tuần 14 Thường niên

11-07-2018 0 bình luận by

Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tin Mừng Nước Trời và Sự Sống – Thứ Ba Tuần 14 Thường niên

10-07-2018 0 bình luận by

Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI