Lời Chúa hằng ngày

Để khỏi làm cớ sa ngã – Thứ Hai Tuần 19 Thường niên

07-08-2022 0 bình luận by

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.”…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chủ về – Chúa nhật 19 Thường niên C

06-08-2022 0 bình luận by

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Hãy vâng nghe lời Người – Lễ Chúa Hiển Dung

05-08-2022 0 bình luận by

Khi ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Từ bỏ chính mình – Thứ Sáu Tuần 18 Thường niên

04-08-2022 0 bình luận by

Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Mang nhiều hoa trái – Thứ Năm Tuần 18 Thường niên

03-08-2022 0 bình luận by

Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Lòng tin của bà lớn thật – Thứ Tư Tuần 18 Thường niên

02-08-2022 0 bình luận by

Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Xin cứu con – Thứ Ba Tuần 18 Thường Niên

01-08-2022 0 bình luận by

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bẻ ra và trao đi – Thứ Hai Tuần 18 Mùa Thường niên

31-07-2022 0 bình luận by

Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Những kho lớn hơn – Chúa nhật 18 Thường niên năm C

30-07-2022 0 bình luận by

Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Vì đã trót thề – Thứ Bảy Tuần 17 Thường niên

29-07-2022 0 bình luận by

Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW