Lời Chúa hằng ngày

Thấy họ có lòng tin – Thứ Sáu Tuần 1 Thường Niên

17-01-2019 0 bình luận by

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chạnh lòng thương – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường Niên

16-01-2019 0 bình luận by

Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!“

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bà phục vụ các Ngài – Thứ Tư Tuần I Thường niên

16-01-2019 0 bình luận by

Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Giacôbê và ông Gioan…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đấng thánh của Thiên Chúa – Thứ Ba Tuần 1 Thường Niên

14-01-2019 0 bình luận by

Ngay ngày sabát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thấy – Gọi – Bỏ – Theo – Thứ Hai Tuần 1 Thường niên

13-01-2019 0 bình luận by

Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Mọi người đều đến với ông – Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

11-01-2019 0 bình luận by

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đến miền đất Giuđê, Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Còn Gioan, đang làm phép rửa

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi muốn, anh hãy được sạch – Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh

10-01-2019 0 bình luận by

Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Trả lại tự do – Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh

10-01-2019 0 bình luận by

Khi ấy, Ðức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đến với các ông – Thứ Tư sau lễ Hiển Linh

08-01-2019 0 bình luận by

Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bétxaiđa trước, trong lúc Người giải tán đám đông…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ai nấy được no nê – Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh

07-01-2019 0 bình luận by

Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI