Lời Chúa hằng ngày

Không xứng với Thầy – Thứ Hai Tuần 15 Thường niên

14-07-2024 0 bình luận by

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ngài gọi và sai đi – Chúa nhật 15 Thường niên

13-07-2024 0 bình luận by

Ðức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh em đừng sợ – Thứ Bảy Tuần 14 Thường niên

12-07-2024 0 bình luận by

Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Vì Danh Thầy – Thứ Sáu Tuần 14 Thường niên

11-07-2024 0 bình luận by

Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chúc bình an – Thứ Năm Tuần 14 Thường niên

10-07-2024 0 bình luận by

Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Mười hai tông đồ – Thứ Tư Tuần 14 Thường niên

09-07-2024 0 bình luận by

Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Sai thợ ra gặt lúa – Thứ Ba Tuần 14 Thường niên

08-07-2024 0 bình luận by

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Cầm lấy tay – Thứ Hai Tuần 14 Thường niên

07-07-2024 0 bình luận by

Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Không làm được phép lạ – Chúa nhật 14 Thường niên

06-07-2024 0 bình luận by

Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Giữ được cả hai – Thứ Bảy Tuần 13 Thường niên

05-07-2024 0 bình luận by

Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW