Lời Chúa hằng ngày

Với tấm lòng cao thượng – Thứ Bảy Tuần 24 Thường Niên

22-09-2017 0 bình luận by

Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Cùng đi với Người – Thứ Sáu Tuần 24 Thường Niên

21-09-2017 0 bình luận by

“Cùng đi với Người” (Lc 8, 1-3)

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ – Thứ Tư Tuần 24 Thường niên

19-09-2017 0 bình luận by

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dâ chúng rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thiên Chúa viếng thăm dân Người – Thứ Ba Tuần 24 Thường Niên

19-09-2017 0 bình luận by

Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người. Khi Ðức Giêsu…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Cứ nói một lời – Thứ Hai Tuần 24 Thường niên

18-09-2017 0 bình luận by

Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Nghe mà không thực hành – Thứ Bảy Tuần 23 Thường Niên

15-09-2017 0 bình luận by

“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đứng gần Thập giá – Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

14-09-2017 0 bình luận by

Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Phải được giương cao – Lễ Suy Tôn Thánh Giá

14-09-2017 0 bình luận by

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống….

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Phúc cho anh em là những người nghèo – Thứ Tư Tuần 23 Thường niên

13-09-2017 0 bình luận by

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thức suốt đêm cầu nguyện – Thứ Ba Tuần 23 Thường Niên

11-09-2017 0 bình luận by

Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI