Lời Chúa hằng ngày

Được sinh ra từ trên – Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh

11-04-2021 0 bình luận by

“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bình an cho anh em! – Chúa Nhật 2 Phục Sinh B

10-04-2021 0 bình luận by

“Bình an cho anh em! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Vẫn không tin – Thứ Bảy Tuần Bát nhật Phục Sinh

09-04-2021 0 bình luận by

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chúa đó – Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh

08-04-2021 0 bình luận by

“Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh em là chứng nhân – Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh

07-04-2021 0 bình luận by

Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Mời ông ở lại với chúng tôi – Thứ Tư Tuần Bát nhật Phục sinh

06-04-2021 0 bình luận by

Chiều ngày phục sinh, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi đã thấy Chúa – Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh

05-04-2021 0 bình luận by

Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

“Chào chị em!” – Thứ Hai Tuần Bát nhật Phục sinh

04-04-2021 0 bình luận by

Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ông đã thấy và đã tin – Chúa Nhật Phục Sinh năm B

03-04-2021 0 bình luận by

Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Mặt trời hé mọc – Thứ Bảy Đêm vọng Phục sinh năm B

02-04-2021 0 bình luận by

Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW