Lời Chúa hằng ngày

Được đem đi, bị bỏ lại – Thứ Sáu Tuần 32 Thường Niên

14-11-2019 0 bình luận by

Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Nước Thiên Chúa – Thứ Năm Tuần 32 Thường niên

13-11-2019 0 bình luận by

Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Sấp mình tạ ơn – Thứ Tư Tuần 32 Thường Niên

12-11-2019 0 bình luận by

“Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đầy tớ vô dụng – Thứ Ba Tuần 32 Thường Niên

11-11-2019 0 bình luận by

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Làm cớ vấp ngã – Thứ Hai Tuần 32 Thường niên

10-11-2019 0 bình luận by

Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đời này, đời sau – Chúa nhật 32 Thường niên năm C

09-11-2019 0 bình luận by

Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi sẽ xây dựng lại – Cung hiến Thánh đường Latêranô

08-11-2019 0 bình luận by

“Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Xin chung vui với tôi – Thứ Năm Tuần 31 Thường niên

06-11-2019 0 bình luận by

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Từ bỏ hết – Thứ Tư Tuần 31 Thường Niên

05-11-2019 0 bình luận by

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Xin kiếu – Thứ Ba Tuần 31 Thường niên

04-11-2019 0 bình luận by

Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn với Ðức Giêsu nói với Người: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI