Lời Chúa hằng ngày

Chị hãy đi bình an – Thứ Năm Tuần 24 Thường Niên

19-09-2018 0 bình luận by

Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thiên Chúa viếng thăm dân Người – Thứ Ba Tuần 24 Thường Niên

18-09-2018 0 bình luận by

Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người. Khi Ðức Giêsu…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Cứ nói một lời – Thứ Hai Tuần 24 Thường niên

16-09-2018 0 bình luận by

Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh em bảo Thầy là ai? – Chúa nhật 24 Thường niên năm B

15-09-2018 0 bình luận by

Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Ðấng Kitô”.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đứng gần Thập giá – Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

14-09-2018 0 bình luận by

Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Phải được giương cao – Lễ Suy Tôn Thánh Giá

13-09-2018 0 bình luận by

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống….

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Hãy yêu kẻ thù – Thứ Năm Tuần 23 Thường Niên

12-09-2018 0 bình luận by

“Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Phúc cho anh em là những người nghèo – Thứ Tư Tuần 23 Thường niên

12-09-2018 0 bình luận by

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thức suốt đêm cầu nguyện – Thứ Ba Tuần 23 Thường Niên

10-09-2018 0 bình luận by

Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Giơ bàn tay anh ra – Thứ Hai Tuần 23 Thường niên

09-09-2018 0 bình luận by

Một ngày sa-bát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI