Lời Chúa hằng ngày

Làm cớ cho anh sa ngã – Thứ Năm Tuần 7 Thường Niên

23-05-2018 0 bình luận by

Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đừng ngăn cản người ta – Thứ Tư Tuần 7 Thường niên

22-05-2018 0 bình luận by

Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Cãi nhau – Thứ ba Tuần 7 Thường niên

21-05-2018 0 bình luận by

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Nếu Thầy có thể – Thứ Hai Tuần 7 Thường niên

20-05-2018 0 bình luận by

“Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.”…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Sự thật trọn vẹn – Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

19-05-2018 0 bình luận by

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Lời chứng xác thực – Thứ bảy Tuần 7 Phục sinh

18-05-2018 0 bình luận by

Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu thương mến đi theo sau;…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Hãy theo Thầy – Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh

17-05-2018 0 bình luận by

“Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Để họ được nên một – Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh

16-05-2018 0 bình luận by

Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Xin Cha gìn giữ họ – Thứ Tư tuần bảy Phục sinh

15-05-2018 0 bình luận by

Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Con cầu nguyện cho họ – Thứ Ba Tuần Bảy Phục Sinh

14-05-2018 0 bình luận by

Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha….

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI