Lời Chúa hằng ngày

Mẹ tôi và anh em tôi – Thứ ba Tuần 25 Thường niên

23-09-2019 0 bình luận by

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Cách thức anh em nghe – Thứ Hai tuần 25 Thường niên

23-09-2019 0 bình luận by

Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Khôn khéo – Chúa nhật 25 Thường niên năm C

22-09-2019 0 bình luận by

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đứng dậy đi theo – Thánh Matthêô tông đồ, tác giả sách Tin mừng

20-09-2019 0 bình luận by

Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Mấy người phụ nữ cùng đi – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên

20-09-2019 0 bình luận by

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chị hãy đi bình an – Thứ Năm Tuần 24 Thường Niên

18-09-2019 0 bình luận by

Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ – Thứ Tư Tuần 24 Thường niên

17-09-2019 0 bình luận by

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dâ chúng rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thiên Chúa viếng thăm dân Người – Thứ Ba Tuần 24 Thường Niên

16-09-2019 0 bình luận by

Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người. Khi Ðức Giêsu…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Cứ nói một lời – Thứ Hai Tuần 24 Thường niên

16-09-2019 0 bình luận by

Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Phải được giương cao – Lễ Suy Tôn Thánh Giá

13-09-2019 0 bình luận by

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống….

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI