Lời Chúa hằng ngày

Tôi hằng hữu – Thứ Năm Tuần 5 Mùa Chay

21-03-2018 0 bình luận by

Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Sự thật sẽ giải phóng các ông – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay

21-03-2018 0 bình luận by

Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Giương cao Con Người lên – Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay

20-03-2018 0 bình luận by

Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đặt tên cho con trẻ – Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria

19-03-2018 0 bình luận by

Gia-cóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ông này là Đấng Kitô – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay

17-03-2018 0 bình luận by

“Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Kitô.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Giờ của Người chưa đến – Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay

16-03-2018 0 bình luận by

Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi đã đến danh danh Cha Tôi – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay

15-03-2018 0 bình luận by

Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Muốn trở nên lành mạnh – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay

12-03-2018 0 bình luận by

“Này, anh đã trở nên lành mạnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!“…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Con ông sống – Thứ Hai Tuần 4 Mùa Chay

11-03-2018 0 bình luận by

Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tự hào và khinh người – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay B

10-03-2018 0 bình luận by

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI