Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng, hoặc gửi bài viết để đăng xin vui lòng liên hệ

JOS. CHU THÀNH LỢI
FOUNDER & ADMINISTRATOR

Email :  kesatchurch@gmail.com 
Phone : (+84) 978 633 938

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW