Danh sách các Tu sĩ nam nữ Giáo xứ Kẻ Sặt

Sau đây là Danh sách Quý Tu sĩ Giáo xứ Kẻ Sặt. Kính xin Quý Tu sĩ xứ nhà giúp bổ sung các Quý Tu sĩ còn chưa được đưa vào danh sách, hoặc thông tin còn sai. Ngoài ra, xin quý Tu sĩ tham gia gửi bài viết cho mục này để mọi người có thể liên lạc với nhau, và góp phần vào việc xây dựng Giáo hội qua cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Sặt. Mọi liên lạc và bài viết xin gửi về Email tusigiaoxukesat@yahoo.com.

 

STT HỌ VÀ TÊN DÒNG / TU HỘI QUÝ CỐ
1 Anna Têrêxa Phạm Thị Tuyết Hằng Chúa Quan Phòng Ông Lạc – Bà Mến
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30 Anna Phạm Thị Mai Mến Thánh Giá Khiết Tâm Ông cố Tráng
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53 Thầy Duy SDB Ông cố Đích (Khu Thăng Thiên)
54 Thầy Viễn SDB Ông cố Môn
55      
56      
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
67      
68      
69      
70      
71      
72      
73      
74      
75 Anna Phạm Thị Hiến Trinh Vương Giuse Phạm Văn Thức
76 Anna Phạm Thị Nghiệp Trinh Vương Giuse Phạm Văn Thức
77 Anna Phạm Thị Ngự Trinh Vương Giuse Phạm Văn Thức
78 Maria Phạm Thị Năng Trinh Vương Giuse Phạm Văn Thức
79 Têrêsa Phạm Thị Lâm Trinh Vương Giuse Phạm Văn Thức
80      

Ban Tu Sĩ Giáo xứ Kẻ Sặt

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW