Thiếu Nhi

Thiếu Nhi vui đón Tết Trung Thu 2018

25-09-2018 0 bình luận by

Hình ảnh Thiếu Nhi vui đón Tết Trung Thu 2018, Thứ Hai ngày 24/09/2018.

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Thiếu Nhi Thánh Thể đi múa lân 2018

21-09-2018 0 bình luận by

Hình ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể đi múa lân mừng Tết Trung Thu, ngày 17-20-21/09/2018

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức 2018

17-07-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức 2018 by

Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Kẻ Sặt, Thứ Tư ngày 18/07/2018.

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Khối Đến Bàn Tiệc Thánh sinh hoạt hè

28-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Khối Đến Bàn Tiệc Thánh sinh hoạt hè by

Hình ảnh Khối Đến Bàn Tiệc Thánh sinh hoạt hè tại nghĩa trang, Chúa nhật ngày 24/06/2018.

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Sinh hoạt Hè khối Thêm Sức tại nghĩa trang

18-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Sinh hoạt Hè khối Thêm Sức tại nghĩa trang by

Hình ảnh Khối Thêm Sức sinh hoạt Hè tại nghĩa trang, Chúa nhật ngày 17/06/2018

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Lễ Mình Máu Thánh Chúa quan thầy Thiếu Nhi Thánh Thể

18-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Mình Máu Thánh Chúa quan thầy Thiếu Nhi Thánh Thể by

Hình ảnh Lễ Mình Máu Thánh Chúa, quan thầy Thiếu Nhi Thánh Thể, Chúa nhật ngày 03/06/2018

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Thiếu Nhi Thánh Thể mừng Lễ Lá

25-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thiếu Nhi Thánh Thể mừng Lễ Lá by

Hình ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể mừng Lễ Lá, Chúa nhật ngày 25/03/2018.

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Thiếu Nhi Thánh Thể mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2017

26-12-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Thiếu Nhi Thánh Thể mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2017 by

Video Thiếu Nhi Thánh Thể mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2017, lúc 17g30 Thứ Hai ngày 25/12/2017

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Thiếu Nhi Thánh Thể mừng Tết Trung Thu 2017

05-10-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Thiếu Nhi Thánh Thể mừng Tết Trung Thu 2017 by

Hình ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể mừng Tết Trung Thu, lúc 18 giờ chiều thứ Tư ngày 04/10/2017.

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Múa lân đón Tết Trung Thu 2017

02-10-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Múa lân đón Tết Trung Thu 2017 by

Một vài hình ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo xứ múa lân đón Tết Trung Thu 2017

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI