Thiếu Nhi

Ngôi Hai Nhập Thể – Ấu Nhi 3

27-12-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Ngôi Hai Nhập Thể – Ấu Nhi 3 by

Hình ảnh Ấu Nhi 3 – Ngôi Hai Nhập Thể, ngày 27/12/2020

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Ánh Sao Giêsu – Ấu Nhi 2

19-12-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Ánh Sao Giêsu – Ấu Nhi 2 by

Hình ảnh Ánh Sao Giêsu – Ấu Nhi 2, ngày 19/12/2020

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Cùng Gặp Giêsu

13-12-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Cùng Gặp Giêsu by

Hình ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể – Cùng Gặp Giêsu, ngày 13/12/2020

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Đồng Hành Cùng Hài Nhi Giêsu – Nghĩa Sĩ 2

06-12-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Đồng Hành Cùng Hài Nhi Giêsu – Nghĩa Sĩ 2 by

Hình ảnh Đồng Hành Cùng Hài Nhi Giêsu – Nghĩa Sĩ 2, ngày 06/12/2020

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Thánh lễ mừng Tết Trung Thu Thiếu Nhi (2020)

02-10-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ mừng Tết Trung Thu Thiếu Nhi (2020) by

Hình ảnh Thánh lễ mừng Tết Trung Thu Thiếu Nhi, ngày 01/10/2020

Thiếu Nhi Đọc thêm

Thiếu Nhi múa lân đón Tết Trung Thu (2020)

30-09-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Thiếu Nhi múa lân đón Tết Trung Thu (2020) by

Hình ảnh Thiếu Nhi múa lân đón Tết Trung Thu, ngày 27-28-29/09/2020

Thiếu Nhi Đọc thêm

Thánh lễ tuyên hứa vào đời (2020)

28-09-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ tuyên hứa vào đời (2020) by

Hình ảnh Thánh lễ tuyên hứa vào đời , Chúa nhật ngày 27/09/2020

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Giới Thiếu Nhi Tạ ơn và Mừng lễ bổn mạng Mình Máu Thánh Chúa Kitô

14-06-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Thiếu Nhi Tạ ơn và Mừng lễ bổn mạng Mình Máu Thánh Chúa Kitô by

Trong Tuần Tạ Ơn của Giáo Phận hậu đại dịch Covid-19. Giới Thiếu Nhi đã long trọng tổ chức Ngày Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria.

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Giới Thiếu Nhi tĩnh tâm Mùa Chay 2020

19-03-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Thiếu Nhi tĩnh tâm Mùa Chay 2020 by

Hình ảnh Giới Thiếu Nhi tĩnh tâm Mùa Chay, ngày 16/03/2020

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Hội chợ Xuân Canh Tý Thiếu Nhi Kẻ Sặt

27-01-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Hội chợ Xuân Canh Tý Thiếu Nhi Kẻ Sặt by
Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW