Thiếu Nhi

Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019

07-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019 by

Hình ảnh Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019 – Thiếu Nhi Thánh Thể, từ ngày 05-06/02/2019

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Giới Thiếu Nhi cầu cho các tín hữu đã qua đời

05-11-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Thiếu Nhi cầu cho các tín hữu đã qua đời by

Giới Thiếu Nhi dâng lễ cầu cho các đẳng linh hồn tại nghĩa trang (04/11/2018)

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Thiếu Nhi vui đón Tết Trung Thu 2018

25-09-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thiếu Nhi vui đón Tết Trung Thu 2018 by

Hình ảnh Thiếu Nhi vui đón Tết Trung Thu 2018, Thứ Hai ngày 24/09/2018.

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Thiếu Nhi Thánh Thể đi múa lân 2018

21-09-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thiếu Nhi Thánh Thể đi múa lân 2018 by

Hình ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể đi múa lân mừng Tết Trung Thu, ngày 17-20-21/09/2018

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức 2018

17-07-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức 2018 by

Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Kẻ Sặt, Thứ Tư ngày 18/07/2018.

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Khối Đến Bàn Tiệc Thánh sinh hoạt hè

28-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Khối Đến Bàn Tiệc Thánh sinh hoạt hè by

Hình ảnh Khối Đến Bàn Tiệc Thánh sinh hoạt hè tại nghĩa trang, Chúa nhật ngày 24/06/2018.

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Sinh hoạt Hè khối Thêm Sức tại nghĩa trang

18-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Sinh hoạt Hè khối Thêm Sức tại nghĩa trang by

Hình ảnh Khối Thêm Sức sinh hoạt Hè tại nghĩa trang, Chúa nhật ngày 17/06/2018

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Lễ Mình Máu Thánh Chúa quan thầy Thiếu Nhi Thánh Thể

18-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Mình Máu Thánh Chúa quan thầy Thiếu Nhi Thánh Thể by

Hình ảnh Lễ Mình Máu Thánh Chúa, quan thầy Thiếu Nhi Thánh Thể, Chúa nhật ngày 03/06/2018

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Thiếu Nhi Thánh Thể mừng Lễ Lá

25-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thiếu Nhi Thánh Thể mừng Lễ Lá by

Hình ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể mừng Lễ Lá, Chúa nhật ngày 25/03/2018.

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Thiếu Nhi Thánh Thể mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2017

26-12-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Thiếu Nhi Thánh Thể mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2017 by

Video Thiếu Nhi Thánh Thể mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2017, lúc 17g30 Thứ Hai ngày 25/12/2017

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI