Hiền Mẫu

Giới Hiền Mẫu mừng lễ thánh Monica bổn mạng (2020)

29-08-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Hiền Mẫu mừng lễ thánh Monica bổn mạng (2020) by

Hình ảnh Giới Hiền Mẫu mừng lễ thánh Monica bổn mạng, ngày 27/08/2020

Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Giới Hiền Mẫu mừng lễ thánh Monica bổn mạng 2019

28-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Hiền Mẫu mừng lễ thánh Monica bổn mạng 2019 by

Hình ảnh Giới Hiền Mẫu mừng lễ thánh Monica bổn mạng, thứ Ba ngày 27/08/2019

Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Chuyên đề Mái ấm cần được sưởi 2018

19-09-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyên đề Mái ấm cần được sưởi 2018 by

Hình ảnh buổi chuyên đề: Đồng hành với các gia đình trẻ “Mái ấm cần được sưởi”, ngày 18/09/2018.

Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Giới Hiền Mẫu mừng lễ bổn mạng thánh Monica

28-08-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Hiền Mẫu mừng lễ bổn mạng thánh Monica by

Hình ảnh Giới Hiền Mẫu mừng lễ thánh Monica bổn mạng, lúc 18g thứ Hai ngày 27/08/2018.

Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới Cao Niên Gia Trưởng Hiền Mẫu 2018

15-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới Cao Niên Gia Trưởng Hiền Mẫu 2018 by

Hình ảnh Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới Cao Niên Gia Trưởng Hiền Mẫu, từ ngày 12-14/03/2018.

Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Giới Hiền Mẫu mừng lễ thánh Monica quan thầy

28-08-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Hiền Mẫu mừng lễ thánh Monica quan thầy by

Giới Hiền Mẫu mừng lễ thánh Monica quan thầy, lúc 17 giờ 30 chiều Chúa nhật ngày 27/08/2017.

Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Giới Cao Niên Gia trưởng Hiền Mẫu tĩnh tâm Mùa Chay 2017

24-03-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Cao Niên Gia trưởng Hiền Mẫu tĩnh tâm Mùa Chay 2017 by

Giảng tĩnh tâm : Linh mục Phêrô Lâm Phước Hùng, OP – Bề trên Tu viện Đền thánh Martino Hố Nai.

Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giới Hiền Mẫu mừng lễ bổn mạng 2016

30-08-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giới Hiền Mẫu mừng lễ bổn mạng 2016 by

Giới Hiền Mẫu giáo xứ Kẻ Sặt mừng bổn mạng thánh Monica quan thầy (27/08/2016)

Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giới Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu tĩnh tâm Mùa Chay 2016

10-03-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giới Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu tĩnh tâm Mùa Chay 2016 by

Ba Giới Cao Niên Gia Trưởng Hiền Mẫu tĩnh tâm Mùa Chay 2016 (07-09.03.2016)

Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Giới Hiền Mẫu mừng lễ Thánh nữ Monica bổn mạng

29-08-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Hiền Mẫu mừng lễ Thánh nữ Monica bổn mạng by

Lúc 18 giờ chiều thứ Sáu ngày 28/08/2015, đông đảo quý bà và quý chị em thuộc Giới Hiền Mẫu…

Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW