Mùa giáng sinh

Lên đường, kiên nhẫn và hy vọng – Bài giảng Lễ Hiển Linh

02-01-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Lên đường, kiên nhẫn và hy vọng – Bài giảng Lễ Hiển Linh by

Trong Mùa Giáng Sinh, giống như các đạo sĩ, chúng ta hãy đến thờ lạy vị Vua mới sinh và dâng cho Người tấm lòng đơn sơ…

Mùa giáng sinh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI