Cộng đoàn Giêsu

Cộng đoàn Giêsu mừng lễ bổn mạng thánh Gioan tông đồ

27-12-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Cộng đoàn Giêsu mừng lễ bổn mạng thánh Gioan tông đồ by

Hình ảnh Cộng đoàn Giêsu mừng lễ bổn mạng thánh Gioan tông đồ, ngày 27/12/2019

Cộng đoàn Giêsu, Random Đọc thêm

Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa (13/01/2019)

12-01-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa (13/01/2019) by

Lời Chúa: Is 40, 1-5.9-11 (hoặc Is 42,1-4.6-7); Tt 2,11-14; 3,4-7 (hoặc Cv 10,34-38); Lc 3,15-16.21-22.

Cộng đoàn Giêsu, Random Đọc thêm

Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật Chúa Hiển Linh (06/01/2019)

05-01-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật Chúa Hiển Linh (06/01/2019) by

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Cộng đoàn Giêsu, Random Đọc thêm

Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật III Mùa Vọng năm C (16/12/2018)

15-12-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật III Mùa Vọng năm C (16/12/2018) by

Lời Chúa: Xp 3,14-18a ; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18

Cộng đoàn Giêsu, Random Đọc thêm

Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật II Mùa Vọng năm C

09-12-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật II Mùa Vọng năm C by

Lời Chúa: Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Lc 3,1-6

Cộng đoàn Giêsu, Random Đọc thêm

Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật I Mùa Vọng năm C

09-12-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật I Mùa Vọng năm C by

Lời Chúa: Gr 33,14-16 ; 1Tx 3,12-4,2 ; Lc 21,25-28.34-36

Cộng đoàn Giêsu, Random Đọc thêm

Cộng đoàn Giêsu mừng lễ bổn mạng 2017

28-12-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Cộng đoàn Giêsu mừng lễ bổn mạng 2017 by

Hình ảnh Cộng đoàn Giêsu mừng lễ bổn mạng Thánh Gioan Tông đồ, lúc 18 giờ chiều Thứ Tư ngày 27/12/2017.

Cộng đoàn Giêsu, Random Đọc thêm

Hình ảnh Cộng đoàn Giêsu mừng kỷ niệm 10 năm thành lập

29-12-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Cộng đoàn Giêsu mừng kỷ niệm 10 năm thành lập by

Lúc 18g chiều thứ Ba ngày 27/12/2016, Cộng đoàn Giêsu đã hân hoan mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 10 năm thành lập.

Cộng đoàn Giêsu, Random Đọc thêm

Hành trình kết nối yêu thương của Cộng đoàn Giêsu

23-07-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Hành trình kết nối yêu thương của Cộng đoàn Giêsu by

Trong tâm tình Giêsu, vào sáng thứ Tư ngày 22/07/2015, Ban điều hành Cộng đoàn Giêsu Giáo xứ Kẻ Sặt…

Cộng đoàn Giêsu, Random Đọc thêm

Cộng đoàn Giêsu Kẻ Sặt mừng bổn mạng Thánh Gioan Tông đồ

28-12-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Cộng đoàn Giêsu Kẻ Sặt mừng bổn mạng Thánh Gioan Tông đồ by

Trong Thánh lễ sáng 27/12/2014, Cộng đoàn Giêsu giáo xứ đã hân hoan mừng bổn mạng Ngài với trọn tấm lòng yêu mến thiết tha.

Cộng đoàn Giêsu, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW