Ban Trắc

Ban Trắc thông báo Chương trình phục vụ Đại lễ Phục Sinh 2015

28-03-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Trắc thông báo Chương trình phục vụ Đại lễ Phục Sinh 2015 by

Ban Trắc Giáo Xứ Kẻ Sặt: Chương trình chi tiết phục vụ Đại lễ phục Sinh 2015

Ban Trắc, Random Đọc thêm

Thông báo của Ban Trắc về phục vụ Đại lễ Phục Sinh 2014

12-04-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo của Ban Trắc về phục vụ Đại lễ Phục Sinh 2014 by

Ban Trắc Giáo xứ Kẻ Sặt thông báo về việc phục vụ Đại lễ Phục Sinh 2014.

Ban Trắc, Random Đọc thêm

Ban Trắc thông báo về việc mừng lễ 60 năm thành lập giáo xứ Kẻ Sặt

30-12-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Trắc thông báo về việc mừng lễ 60 năm thành lập giáo xứ Kẻ Sặt by

Thông báo của Ban Trắc về việc phục vụ Thánh lễ khai mạc Năm Thánh mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ Kẻ Sặt.

Ban Trắc Đọc thêm

Giáo xứ Kẻ Sặt: Ban Trắc thông báo

22-12-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo xứ Kẻ Sặt: Ban Trắc thông báo by

Thông báo của Ban Trắc về việc phục vụ Đại lễ Giáng Sinh 2013 và Lễ khai mạc Năm Thánh Kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ…

Ban Trắc Đọc thêm

Tháng Mân Côi – Ban Trắc thông báo

04-10-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Tháng Mân Côi – Ban Trắc thông báo by

Thông báo về chương trình phục vụ Tháng Mân Côi 2013

Ban Trắc Đọc thêm

Ban Trắc Giáo xứ Kẻ Sặt – Thư gửi Quý Phụ huynh

04-05-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Trắc Giáo xứ Kẻ Sặt – Thư gửi Quý Phụ huynh by

Thư gửi Quý Phụ huynh các em trong Ban Trắc Giáo xứ Kẻ Sặt…

Ban Trắc Đọc thêm

Tháng Hoa Đức Mẹ 2013 – Ban Trắc Giáo xứ Kẻ Sặt thông báo

28-04-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Tháng Hoa Đức Mẹ 2013 – Ban Trắc Giáo xứ Kẻ Sặt thông báo by

Thông báo chung của Ban Trắc cho Tháng Hoa Đức Mẹ 2013.

Ban Trắc Đọc thêm

Đại lễ Phục Sinh 2013 – Ban Trắc Giáo xứ Kẻ Sặt thông báo

22-03-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Đại lễ Phục Sinh 2013 – Ban Trắc Giáo xứ Kẻ Sặt thông báo by

Thông báo chung của Ban Trắc cho Chương trình Đại lễ Phục Sinh 2013…

Ban Trắc Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW