Hội đoàn

Cộng đoàn Giêsu mừng lễ bổn mạng thánh Gioan tông đồ

27-12-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Cộng đoàn Giêsu mừng lễ bổn mạng thánh Gioan tông đồ by

Hình ảnh Cộng đoàn Giêsu mừng lễ bổn mạng thánh Gioan tông đồ, ngày 27/12/2019

Cộng đoàn Giêsu, Random Đọc thêm

Giáo Lý Viên sinh hoạt mừng đón Chúa Giáng Sinh 2019

23-12-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Lý Viên sinh hoạt mừng đón Chúa Giáng Sinh 2019 by

Hình ảnh Giáo Lý Viên sinh hoạt mừng đón Chúa Giáng Sinh 2019, ngày 22/12/2019

Ban Huấn Giáo, Random Đọc thêm

Đến Bàn Tiệc Thánh 2017 vui đón Chúa Giáng Sinh

22-12-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Đến Bàn Tiệc Thánh 2017 vui đón Chúa Giáng Sinh by

Hình ảnh Đến Bàn Tiệc Thánh 2017 vui đón Chúa Giáng Sinh, ngày 21/12/2019

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Ban Loan Báo Tin Mừng mừng lễ bổn mạng

04-12-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Loan Báo Tin Mừng mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Ban Loan Báo Tin Mừng mừng lễ bổn mạng, ngày 03/12/2019

Ban Loan Báo Tin Mừng, Random Đọc thêm

Giới Gia Trưởng mừng lễ truyền thống Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

25-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng mừng lễ truyền thống Chúa Kitô Vua Vũ Trụ by

Hình ảnh Giới Gia Trưởng mừng lễ truyền thống Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, ngày 24/11/2019

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Giới Trẻ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn

24-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Trẻ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn by

Hình ảnh Giới Trẻ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn tại nghĩa trang, ngày 23/11/2019

Giới Trẻ, Random Đọc thêm

Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng 2019

22-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng 2019 by

Hình ảnh Ca đoàn Cecilia mừng lễ bổn mạng, ngày 22/11/2019

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Giáo Lý Viên mừng lễ các Thánh Tử đạo VN bổn mạng

18-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Lý Viên mừng lễ các Thánh Tử đạo VN bổn mạng by

Hình ảnh Giáo Lý Viên mừng lễ các Thánh Tử đạo VN bổn mạng, ngày 17/11/2019

Ban Huấn Giáo, Random Đọc thêm

Ca đoàn Thiện Chí mừng lễ các Thánh Tử đạo VN bổn mạng

18-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Thiện Chí mừng lễ các Thánh Tử đạo VN bổn mạng by

Hình ảnh Ca đoàn Thiện Chí mừng lễ các Thánh Tử đạo VN bổn mạng, ngày 17/11/2019

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Giáo Lý Viên sinh hoạt mừng lễ bổn mạng

18-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Lý Viên sinh hoạt mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Giáo Lý Viên sinh hoạt mừng lễ bổn mạng các Thánh Tử đạo VN, ngày 17/11/2019

Ban Hành Giáo, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI