Hội đoàn

Gia đình Chúa Giêsu Lao động mừng lễ bổn mạng

20-05-2018 0 bình luận by

Hình ảnh Gia đình Chúa Giêsu Lao động mừng bổn mạng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lúc 5g30 Chúa nhật 20/05/2018.

Chúa Giêsu Lao Động, Random Đọc thêm

Mừng lễ Chúa Thăng Thiên bổn mạng các Ca đoàn

14-05-2018 0 bình luận by

Hình ảnh lễ Chúa Thăng Thiên bổn mạng các Ca đoàn, lúc 17g30 chiều Chúa nhật ngày 13/05/2018.

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Gia đình Tận Hiến Miền Hố Nai – Khoá 881

13-05-2018 0 bình luận by

Hình ảnh Gia đình Tận Hiến Miền Hố Nai – Khoá 881 trong ngày gia nhập, ngày 11/05/2018.

Gia đình Tận Hiến, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 05/2018

04-05-2018 0 bình luận by

Video Sinh hoạt đầu tháng 05-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 04/05/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Mừng kính thánh Catarina Siena bổn mạng Huynh đoàn Đaminh

30-04-2018 0 bình luận by

Chiều ngày 27/04/2018, Huynh đoàn giáo dân Đaminh đã mừng lễ kính Thánh Catarina Siena bổn mạng…

Huynh Đoàn Đaminh, Random Đọc thêm

Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ bổn mạng

22-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ bổn mạng, Chúa nhật ngày 22/04/2018.

Gia đình Ơn Thiên Triệu, Random Đọc thêm

Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ bổn mạng

10-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Gia đình Trưởng Nữ mừng bổn mạng Lễ Truyền Tin, ngày 09/04/2018.

Gia đình Trưởng Nữ, Random Đọc thêm

Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng

07-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ mừng lễ bổn mạng, ngày 07/04/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 04/2018

06-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 04/2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 04-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 06/04/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thiếu Nhi Thánh Thể mừng Lễ Lá

25-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thiếu Nhi Thánh Thể mừng Lễ Lá by

Hình ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể mừng Lễ Lá, Chúa nhật ngày 25/03/2018.

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI