Hội đoàn

Đêm Chung Kết Tiếng Hát Giới Trẻ Lần 4 – 2018

21-07-2018 0 bình luận by

Trực Tuyến Đêm Chung Kết Tiếng Hát Giới Trẻ Giáo Xứ Kẻ Sặt – Lần 4 (21/07/2018)

Giới Trẻ, Random Đọc thêm

Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức 2018

17-07-2018 0 bình luận by

Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Kẻ Sặt, Thứ Tư ngày 18/07/2018.

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 07/2018

07-07-2018 0 bình luận by

Video Sinh hoạt đầu tháng 7 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 06/07/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Giới Cao Niên mừng lễ bổn mạng Thánh Vinhsơn Đỗ Yến

30-06-2018 0 bình luận by

Hình ảnh Giới Cao Niên mừng lễ bổn mạng Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, thứ BẢy ngày 30/06/2018

Cao Niên, Random Đọc thêm

Mừng lễ thánh Phêrô Phaolô bổn mạng Ban Hành Giáo

29-06-2018 0 bình luận by

Hình ảnh lễ hai thánh Phêrô Phaolô tông đồ, bổn mạng Ban Hành Giáo, thứ Sáu ngày 29/06/2018.

Ban Hành Giáo, Random Đọc thêm

Khối Đến Bàn Tiệc Thánh sinh hoạt hè

28-06-2018 0 bình luận by

Hình ảnh Khối Đến Bàn Tiệc Thánh sinh hoạt hè tại nghĩa trang, Chúa nhật ngày 24/06/2018.

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Sinh hoạt Hè khối Thêm Sức tại nghĩa trang

18-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Sinh hoạt Hè khối Thêm Sức tại nghĩa trang by

Hình ảnh Khối Thêm Sức sinh hoạt Hè tại nghĩa trang, Chúa nhật ngày 17/06/2018

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Lễ Mình Máu Thánh Chúa quan thầy Thiếu Nhi Thánh Thể

18-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Mình Máu Thánh Chúa quan thầy Thiếu Nhi Thánh Thể by

Hình ảnh Lễ Mình Máu Thánh Chúa, quan thầy Thiếu Nhi Thánh Thể, Chúa nhật ngày 03/06/2018

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 06/2018

01-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 06/2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 06 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 01/06/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Gia đình Chúa Giêsu Lao động mừng lễ bổn mạng

20-05-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Chúa Giêsu Lao động mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Gia đình Chúa Giêsu Lao động mừng bổn mạng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lúc 5g30 Chúa nhật 20/05/2018.

Chúa Giêsu Lao Động, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI