Hội đoàn

Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức & Kỷ niệm 65 năm thành lập giáo xứ

07-10-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức & Kỷ niệm 65 năm thành lập giáo xứ by

Hình ảnh Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức & Kỷ niệm 65 năm thành lập giáo xứ, Chúa nhật ngày 06/10/2019

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Gia đình Têrêsa mừng lễ bổn mạng 2019

02-10-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Têrêsa mừng lễ bổn mạng 2019 by

Hình ảnh Gia đình Têrêsa mừng lễ bổn mạng thánh Têrêsa, thứ Ba ngày 01/10/2019

Gia đình Têrêsa, Random Đọc thêm

Giới Trẻ – Ngày hội hiến máu nhân đạo 2019

29-09-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Trẻ – Ngày hội hiến máu nhân đạo 2019 by

Hình ảnh Ngày hội hiến máu nhân đạo do Ban đại diện Giới Trẻ tổ chức, Chúa nhật ngày 29/09/2019

Giới Trẻ, Random Đọc thêm

Gia đình Tận Hiến mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi bổn mạng 2019

16-09-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Tận Hiến mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi bổn mạng 2019 by

Hình ảnh Gia đình Tận Hiến mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi bổn mạng, Chúa nhật ngày 15/09/2019

Gia đình Tận Hiến, Random Đọc thêm

Legio Mariae mừng lễ bổn mạng sinh nhật Đức Mẹ 2019

09-09-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Legio Mariae mừng lễ bổn mạng sinh nhật Đức Mẹ 2019 by

Hình ảnh Hội Legio Mariae mừng lễ bổn mạng sinh nhật Đức Mẹ, Chúa nhật ngày 08/09/2019

Gia đình Legio Mariae, Random Đọc thêm

Bác Ái Xã Hội Caritas mừng lễ thánh Têrêsa Calculta bổn mạng 2019

06-09-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Bác Ái Xã Hội Caritas mừng lễ thánh Têrêsa Calculta bổn mạng 2019 by

Hình ảnh Ban Bác Ái Xã Hội Caritas mừng lễ thánh Têrêsa Calculta bổn mạng, ngày 05/09/2019

Caritas, Random Đọc thêm

Giới Hiền Mẫu mừng lễ thánh Monica bổn mạng 2019

28-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Hiền Mẫu mừng lễ thánh Monica bổn mạng 2019 by

Hình ảnh Giới Hiền Mẫu mừng lễ thánh Monica bổn mạng, thứ Ba ngày 27/08/2019

Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Caritas tuyên dương và phát thưởng học sinh giỏi 2019

23-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Caritas tuyên dương và phát thưởng học sinh giỏi 2019 by

Hình ảnh Caritas tuyên dương và phát thưởng học sinh giỏi, ngày 22/08/2019

Caritas, Random Đọc thêm

Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 2019

15-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 2019 by

Hình ảnh Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, ngày 14/08/2019

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Giới Trẻ mừng lễ bổn mạng thánh Giacôbê tông đồ 2019

29-07-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Trẻ mừng lễ bổn mạng thánh Giacôbê tông đồ 2019 by

Hình ảnh Giới Trẻ mừng lễ bổn mạng thánh Giacôbê tông đồ, Chúa nhật ngày 28/07/2019

Giới Trẻ, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI