Hội đoàn

Mừng lễ Thánh Gioakim và Anna bổn mạng

27-07-2017 0 bình luận by

Mừng lễ Thánh Gioakim & Anna bổn mạng Gia đình Anna, Ca đoàn Hiền Mẫu, lúc 18 giờ chiều thứ Tư ngày 26/07/2017.

Ca Đoàn, Gia đình Anna, Random Đọc thêm

Giới Trẻ mừng lễ bổn mạng Thánh Giacôbê tông đồ

26-07-2017 0 bình luận by

Hình ảnh Giới Trẻ mừng lễ Thánh Giacôbê Tông đồ bổn mạng, lúc 18 giờ chiều thứ Ba ngày 25/07/2017.

Giới Trẻ, Random Đọc thêm

Gia đình Chăm Sóc Bệnh Nhân mừng lễ bổn mạng

15-07-2017 0 bình luận by

Hình ảnh Gia đình Chăm Sóc Bệnh Nhân mừng lễ quan thầy, lúc 18g chiều ngày 14/07/2017

Gia đình Camillô, Random Đọc thêm

Buổi họp đầu tiên của Tân TV.BHG với các Hội đoàn

07-07-2017 0 bình luận by

Lúc 19g30 tối thứ Năm ngày 06/07/2017 tại phòng họp Nhà xứ, Tân Thường vụ Ban Hành Giáo Khoá 12…

Ban Hành Giáo, Random Đọc thêm

Mừng lễ bổn mạng Thánh Phêrô và Phaolô

30-06-2017 0 bình luận by

Lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm ngày 29/06/2017, tại Thánh đường giáo xứ đã diễn ra Thánh lễ Tạ ơn, tri ân…

Ban Hành Giáo, Random Đọc thêm

Giới Thiếu Nhi cung nghinh Thánh Thể

19-06-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Thiếu Nhi cung nghinh Thánh Thể by

Hình ảnh Giới Thiếu Nhi cung nghinh Thánh Thể mừng bổn mạng, tối Chúa nhật ngày 18/06/2017

Random, Thiếu Nhi Đọc thêm

Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo xứ thành lập Chi Trung Niên

29-05-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo xứ thành lập Chi Trung Niên by

Ngày 16/03/2017 Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo xứ Kẻ Sặt đã chính thức thành lập Chi Trung Niên…

Huynh Đoàn Đaminh, Random Đọc thêm

Mừng lễ bổn mạng truyền thống các ca đoàn

29-05-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng lễ bổn mạng truyền thống các ca đoàn by

Hình ảnh 8 Ca đoàn trong giáo xứ mừng lễ bổn mạng, lúc 17g30 chiều Chúa nhật ngày 28/05/2017.

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Bầu chọn Ban Hành Giáo nhiệm kỳ 2017 – 2021

15-05-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Bầu chọn Ban Hành Giáo nhiệm kỳ 2017 – 2021 by

Kết quả cuộc bầu chọn Ban Hành Giáo Kháo 12 Nhiệm kỳ (2017 – 2021)

Ban Hành Giáo, Random Đọc thêm

Huynh Đoàn giáo xứ mừng kính Thánh Catarina Siena bổn mạng

04-05-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Huynh Đoàn giáo xứ mừng kính Thánh Catarina Siena bổn mạng by

​Chiều thứ Bảy ngày 29/4/2017 Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo xứ Kẻ Sặt thuộc liên huynh Hố Nai, GPXL…

Huynh Đoàn Đaminh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI