Hội đoàn

Giới Gia Trưởng mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse

19-03-2018 0 bình luận by

Hình ảnh Giới Gia Trưởng mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse, lúc 17g30 Chúa nhật ngày 18/03/2018.

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Thánh lễ nghinh đón thánh tích Thánh Nữ Faustina

15-03-2018 0 bình luận by

HH.LCTX GPXL, Thánh lễ nghinh đón thánh tích Thánh Nữ Faustina tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 15/03/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới Cao Niên Gia Trưởng Hiền Mẫu 2018

15-03-2018 0 bình luận by

Hình ảnh Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới Cao Niên Gia Trưởng Hiền Mẫu, từ ngày 12-14/03/2018.

Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2018

11-03-2018 0 bình luận by

Hình ảnh Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay, từ ngày 08-10/03/2018.

Giới Trẻ, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 03-2018

02-03-2018 0 bình luận by

Video Sinh hoạt đầu tháng 02-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 02/03/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Làm cho chính Chúa

27-02-2018 0 bình luận by

”Việc gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Huynh Đoàn Đaminh, Random Đọc thêm

Ca đoàn Mai Khôi chúc xuân Mậu Tuất 2018

16-02-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Mai Khôi chúc xuân Mậu Tuất 2018 by

Hình ảnh Ca đoàn Mai Khôi chúc xuân Mậu Tuất 2018, thứ Sáu ngày 16/02/2018.

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Ca đoàn Cecilia chúc xuân Mậu Tuất 2018

16-02-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Ca đoàn Cecilia chúc xuân Mậu Tuất 2018 by

Hình ảnh Ca đoàn Cecilia chúc xuân Mậu Tuất 2018, thứ Sáu ngày 16/02/2018.

Ca Đoàn, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 02-2018

02-02-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 02-2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 02-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 02/02/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 01-2018

05-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 01-2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 01-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 05/01/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI