Mùa phục sinh

Quà tặng bình an – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

25-05-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Quà tặng bình an – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống by

Như thế, đón nhận Chúa Thánh Thần chính là thực thi những hoa trái của Ngài trong cuộc sống cụ thể của chúng ta.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Đừng xao xuyến – Chúa nhật V Phục sinh A

05-05-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Đừng xao xuyến – Chúa nhật V Phục sinh A by

Để trấn an các môn đệ, Chúa Giêsu mặc khải cho các ông những giáo huấn quan trọng.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Chết vì đàn chiên – Chúa nhật IV Phục Sinh A

27-04-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Chết vì đàn chiên – Chúa nhật IV Phục Sinh A by

Chúa Giêsu đã chết vì đàn chiên, như người mục tử nhân lành, yêu thương những con chiên của mình.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Chậm hiểu và chậm tin – Chúa nhật III Phục Sinh A

21-04-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Chậm hiểu và chậm tin – Chúa nhật III Phục Sinh A by

“Sao các anh chậm hiểu và chậm tin?”. Đó là câu hỏi Chúa đặt ra cho chúng ta hôm nay,…

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

“Đức tin và Lòng thương xót” – Chúa nhật II Phục Sinh A

13-04-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở “Đức tin và Lòng thương xót” – Chúa nhật II Phục Sinh A by

Chúa nhật II Phục sinh cũng là Chúa nhật của Lòng Thương Xót của Chúa. Cầu nguyện và tôn vinh Lòng Thương Xót của Chúa…

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

“Hãy trỗi dậy!” – Chúa Nhật Phục Sinh

05-04-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở “Hãy trỗi dậy!” – Chúa Nhật Phục Sinh by

Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết và Người đang sống giữa chúng ta và chúng tôi xin làm chứng về Người.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

“Đấng hồi sinh” – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C

03-06-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Đấng hồi sinh” – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C by

Nếu Chúa Thánh Thần là Đấng Canh tân đổi mới, thì mỗi chúng ta lại được mời gọi cộng tác với Ngài trong sự nghiệp canh tân này.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

“Hướng về trời” – Bài giảng Chúa nhật 7 Phục Sinh năm C

26-05-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Hướng về trời” – Bài giảng Chúa nhật 7 Phục Sinh năm C by

Dù mừng lễ Thăng Thiên vào ngày nào, thì Phụng vụ vẫn nhắc người tín hữu hướng về Quê Trời,

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

“Thời đại của Chúa Thánh Thần” – Bài giảng Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C

18-05-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Thời đại của Chúa Thánh Thần” – Bài giảng Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C by

Ngày lễ Ngũ Tuần khai mở thời đại của Chúa Thánh Thần, cũng là thời đại của Giáo Hội.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

“Giới răn mới” – Bài giảng Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C

12-05-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Giới răn mới” – Bài giảng Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C by

Yêu thương đã là một trong những điểm nhấn quan trọng trong giáo huấn của Cựu ước…

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW