Mùa phục sinh

Quà tặng bình an – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

17-05-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Quà tặng bình an – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống by

Như thế, đón nhận Chúa Thánh Thần chính là thực thi những hoa trái của Ngài trong cuộc sống cụ thể của chúng ta.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

“Hiện diện – Vắng mặt” – Lễ Thăng Thiên B

08-05-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở “Hiện diện – Vắng mặt” – Lễ Thăng Thiên B by

Khi mừng lễ Chúa về trời, các Kitô hữu được mời gọi nhận ra Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Chiều kích hoàn vũ của Ơn cứu độ – Chúa nhật VI Phục sinh B

02-05-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Chiều kích hoàn vũ của Ơn cứu độ – Chúa nhật VI Phục sinh B by

Cuộc thị kiến của ông Phêrô đã đưa ông và các tông đồ tiến tới một quyết định quan trọng. Đó là mọi dân đều có thể đón nhận ơn Cứu độ…

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Thời đại của Chúa Thánh Thần – Chúa nhật V Phục sinh B

27-04-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Thời đại của Chúa Thánh Thần – Chúa nhật V Phục sinh B by

Đấng Phục sinh đang hiện diện giữa chúng ta. Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn soi sáng để chúng ta tin và đón nhận Chúa Phục sinh.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Đấng cứu độ duy nhất – Chúa nhật IV Phục sinh B

19-04-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Đấng cứu độ duy nhất – Chúa nhật IV Phục sinh B by

Phụng vụ Chúa nhật 4 Phục sinh giới thiệu với chúng ta, Đấng Cứu độ mang hình ảnh một Mục Tử, và vị Mục Tử này đã chết vì đàn chiên.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Sự hiện diện huyền nhiệm – Chúa nhật III Phục sinh B

12-04-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Sự hiện diện huyền nhiệm – Chúa nhật III Phục sinh B by

“Ai giữ lời Đức Kitô dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thật sự nên hoàn hảo”.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Tin và không tin – Chúa nhật II Phục Sinh B

04-04-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Tin và không tin – Chúa nhật II Phục Sinh B by

Chúa Giêsu Phục sinh đang hiện diện giữa chúng ta.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Con người mới – Chúa nhật Lễ Phục Sinh B

29-03-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Con người mới – Chúa nhật Lễ Phục Sinh B by

Mừng lễ Phục sinh, mỗi chúng ta cũng phải trở nên người mới, con người của ân sủng và mặc lấy Chúa Giêsu. \

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Đừng xao xuyến – Chúa nhật V Phục sinh A

05-05-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Đừng xao xuyến – Chúa nhật V Phục sinh A by

Để trấn an các môn đệ, Chúa Giêsu mặc khải cho các ông những giáo huấn quan trọng.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Chết vì đàn chiên – Chúa nhật IV Phục Sinh A

27-04-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Chết vì đàn chiên – Chúa nhật IV Phục Sinh A by

Chúa Giêsu đã chết vì đàn chiên, như người mục tử nhân lành, yêu thương những con chiên của mình.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW