Mùa phục sinh

“Đấng hồi sinh” – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C

03-06-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Đấng hồi sinh” – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C by

Nếu Chúa Thánh Thần là Đấng Canh tân đổi mới, thì mỗi chúng ta lại được mời gọi cộng tác với Ngài trong sự nghiệp canh tân này.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

“Hướng về trời” – Bài giảng Chúa nhật 7 Phục Sinh năm C

26-05-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Hướng về trời” – Bài giảng Chúa nhật 7 Phục Sinh năm C by

Dù mừng lễ Thăng Thiên vào ngày nào, thì Phụng vụ vẫn nhắc người tín hữu hướng về Quê Trời,

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

“Thời đại của Chúa Thánh Thần” – Bài giảng Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C

18-05-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Thời đại của Chúa Thánh Thần” – Bài giảng Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C by

Ngày lễ Ngũ Tuần khai mở thời đại của Chúa Thánh Thần, cũng là thời đại của Giáo Hội.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

“Giới răn mới” – Bài giảng Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C

12-05-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Giới răn mới” – Bài giảng Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C by

Yêu thương đã là một trong những điểm nhấn quan trọng trong giáo huấn của Cựu ước…

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

“Đấng quy tụ muôn dân” – Bài giảng Chúa nhật 4 Phục Sinh năm C

06-05-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Đấng quy tụ muôn dân” – Bài giảng Chúa nhật 4 Phục Sinh năm C by

Việc quy tụ muôn người được diễn tả qua hình ảnh chủ chiên và đàn chiên. “Tôi là mục tử tốt lành. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Chứng nhân Phục sinh – Chúa nhật III Phục Sinh năm C

28-04-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Chứng nhân Phục sinh – Chúa nhật III Phục Sinh năm C by

Các nghi lễ Phụng vụ giúp cho chúng ta gặp gỡ Đấng Phục sinh, để xác tín vào sự hiện diện của Người,…

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Đấng chiến thắng – Bài giảng Chúa nhật Phục Sinh năm C

13-04-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Đấng chiến thắng – Bài giảng Chúa nhật Phục Sinh năm C by

Sự phục sinh của Chúa đã đảo ngược tình thế. Sự sống đã chiến thắng sự chết. Đức Giêsu đã sống lại như Người đã nói trước đó.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

“Đấng ban sức mạnh” – Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

20-05-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Đấng ban sức mạnh” – Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống by

Người hứa sẽ xin Chúa Cha ban cho các ông một Đấng Phù trợ. Đấng này là Sức mạnh, là sự Khôn ngoan, là Sự thật.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Sống giữa thế gian – Bài giảng Chúa nhật VII Phục sinh năm B

14-05-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Sống giữa thế gian – Bài giảng Chúa nhật VII Phục sinh năm B by

Như Chúa Giêsu đã sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, chúng ta cũng hiện hữu trong đời này mà luôn hướng về quê trời,

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Quê trời – Bài giảng Lễ Thăng Thiên

12-05-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Quê trời – Bài giảng Lễ Thăng Thiên by

Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta: Quê trời là phần thưởng Chúa Cha dành cho người công chính.

Mùa phục sinh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW