Mùa chay

“Nguồn sống đích thực” – Chúa nhật V Mùa chay A

23-03-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở “Nguồn sống đích thực” – Chúa nhật V Mùa chay A by

Mùa Chay là mùa biến đổi cuộc đời. Những hy sinh khổ chế của Mùa Chay nhằm tới sự sống mới,…

Mùa chay, Random Đọc thêm

Mù và Sáng – Chúa nhật IV Mùa chay A

16-03-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Mù và Sáng – Chúa nhật IV Mùa chay A by

Nhờ việc phân định giữa “mù và sáng”, chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đang hiện diện giữa chúng ta.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Xoá bỏ hận thù – Chúa nhật III Mùa chay A

09-03-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Xoá bỏ hận thù – Chúa nhật III Mùa chay A by

Hành trình mùa Chay nhắc lại cuộc lữ hành trong sa mạc của dân Israel tiến về đất hứa.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Tiếng gọi – Chúa nhật II Mùa Chay A

02-03-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Tiếng gọi – Chúa nhật II Mùa Chay A by

Mùa Chay giúp chúng ta nhận ra đâu là tiếng gọi của Chúa, giữa một đại dương âm thanh hỗn tạp ồn ào.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Cám dỗ – Chúa nhật I Mùa Chay A

23-02-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Cám dỗ – Chúa nhật I Mùa Chay A by

Sống trong cuộc đời, dù ở bậc sống nào đi nữa, chúng ta không thể thoát khỏi thử thách cám dỗ.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến – Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá năm C

08-04-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến – Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá năm C by

Chúa nhật này, chúng ta kính nhớ việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem.

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Đấng giải phóng con người” – Bài giảng Chúa nhật 5 Mùa chay năm C

31-03-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Đấng giải phóng con người” – Bài giảng Chúa nhật 5 Mùa chay năm C by

Chúa Giêsu đã giải phóng người phụ nữ khỏi một đám đông đang muốn ăn tươi nuốt sống một cách tàn nhẫn.

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Mất và tìm thấy” – Bài giảng Chúa nhật 4 Mùa Chay năm C

23-03-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Mất và tìm thấy” – Bài giảng Chúa nhật 4 Mùa Chay năm C by

Trở về là một quyết tâm. Trở về cũng đòi can đảm mạnh mẽ, để dứt mình ra khỏi mọi ràng buộc và mặc cảm…

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Thiên Chúa cảm thương” – Bài giảng Chúa nhật 3 Mùa Chay năm C

16-03-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Thiên Chúa cảm thương” – Bài giảng Chúa nhật 3 Mùa Chay năm C by

Nếu Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, thì con người phải sám hối để xứng đáng đón nhận lòng xót thương của Ngài.

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Đấng tín trung” – Bài giảng Chúa nhật 2 Mùa Chay C

09-03-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Đấng tín trung” – Bài giảng Chúa nhật 2 Mùa Chay C by

Tín trung, hay trung thành, là luôn giữ những gì mình đã hứa, trước sau như một, dù có phải thiệt thòi hệ luỵ.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW