Mùa chay

Chiếc lá cuộc đời – Chúa nhật Lễ Lá

20-03-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Chiếc lá cuộc đời – Chúa nhật Lễ Lá by

Qua cuộc tiến vào thành thánh, Đức Giêsu chứng tỏ Người là Đấng Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa và là Đấng muôn dân mong đợi.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Giao ước mới – Chúa nhật V Mùa Chay B

13-03-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Giao ước mới – Chúa nhật V Mùa Chay B by

Nếu Thiên Chúa luôn trung thành giữ lời giao ước, thì con người lại hay vi phạm những điều đã cam kết.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Thiên Chúa kiên nhẫn – Chúa nhật IV mùa Chay B

06-03-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Thiên Chúa kiên nhẫn – Chúa nhật IV mùa Chay B by

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Sự thờ phượng đích thực – Chúa nhật III mùa Chay B

01-03-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Sự thờ phượng đích thực – Chúa nhật III mùa Chay B by

Mùa Chay là thời điểm để mỗi người nhìn lại cách thờ phượng Chúa.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Hy lễ – Chúa nhật II Mùa Chay B

22-02-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Hy lễ – Chúa nhật II Mùa Chay B by

Ngày hôm nay, đối với Kitô hữu, lễ toàn thiêu cũng như các hy lễ của Cựu ước không tồn tại nữa.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Thời kỳ đã mãn – Chúa nhật I mùa Chay B

16-02-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Thời kỳ đã mãn – Chúa nhật I mùa Chay B by

Thời kỳ đã mãn! Mỗi chúng ta phải làm gì trong Mùa Chay năm nay?

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Nguồn sống đích thực” – Chúa nhật V Mùa chay A

23-03-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở “Nguồn sống đích thực” – Chúa nhật V Mùa chay A by

Mùa Chay là mùa biến đổi cuộc đời. Những hy sinh khổ chế của Mùa Chay nhằm tới sự sống mới,…

Mùa chay, Random Đọc thêm

Mù và Sáng – Chúa nhật IV Mùa chay A

16-03-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Mù và Sáng – Chúa nhật IV Mùa chay A by

Nhờ việc phân định giữa “mù và sáng”, chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đang hiện diện giữa chúng ta.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Xoá bỏ hận thù – Chúa nhật III Mùa chay A

09-03-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Xoá bỏ hận thù – Chúa nhật III Mùa chay A by

Hành trình mùa Chay nhắc lại cuộc lữ hành trong sa mạc của dân Israel tiến về đất hứa.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Tiếng gọi – Chúa nhật II Mùa Chay A

02-03-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Tiếng gọi – Chúa nhật II Mùa Chay A by

Mùa Chay giúp chúng ta nhận ra đâu là tiếng gọi của Chúa, giữa một đại dương âm thanh hỗn tạp ồn ào.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW