Mùa chay

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến – Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá năm C

08-04-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến – Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá năm C by

Chúa nhật này, chúng ta kính nhớ việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem.

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Đấng giải phóng con người” – Bài giảng Chúa nhật 5 Mùa chay năm C

31-03-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Đấng giải phóng con người” – Bài giảng Chúa nhật 5 Mùa chay năm C by

Chúa Giêsu đã giải phóng người phụ nữ khỏi một đám đông đang muốn ăn tươi nuốt sống một cách tàn nhẫn.

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Mất và tìm thấy” – Bài giảng Chúa nhật 4 Mùa Chay năm C

23-03-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Mất và tìm thấy” – Bài giảng Chúa nhật 4 Mùa Chay năm C by

Trở về là một quyết tâm. Trở về cũng đòi can đảm mạnh mẽ, để dứt mình ra khỏi mọi ràng buộc và mặc cảm…

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Thiên Chúa cảm thương” – Bài giảng Chúa nhật 3 Mùa Chay năm C

16-03-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Thiên Chúa cảm thương” – Bài giảng Chúa nhật 3 Mùa Chay năm C by

Nếu Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, thì con người phải sám hối để xứng đáng đón nhận lòng xót thương của Ngài.

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Đấng tín trung” – Bài giảng Chúa nhật 2 Mùa Chay C

09-03-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Đấng tín trung” – Bài giảng Chúa nhật 2 Mùa Chay C by

Tín trung, hay trung thành, là luôn giữ những gì mình đã hứa, trước sau như một, dù có phải thiệt thòi hệ luỵ.

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Vào sa mạc” – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Chay năm C

03-03-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Vào sa mạc” – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Chay năm C by

Để Mùa Chay sinh ơn ích thiêng liêng, mỗi chúng ta cùng vào sa mạc với Chúa Giêsu…

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Ông này là Con Thiên Chúa” – Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá 2021

25-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Ông này là Con Thiên Chúa” – Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá 2021 by

Lời tuyên xưng « Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa » ở phần cuối của trình thuật, như một đáp số cho mọi vấn nạn đặt ra…

Mùa chay, Random Đọc thêm

Huyền nhiệm sự sống – Bài giảng Chúa nhật V Mùa Chay năm B

19-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Huyền nhiệm sự sống – Bài giảng Chúa nhật V Mùa Chay năm B by

Sự sống quanh ta thật huyền nhiệm. Từ con người đến muôn vật cỏ cây, mỗi loài mỗi kiểu,…

Mùa chay, Random Đọc thêm

Đấng giải phóng – Bài giảng Chúa nhật IV Mùa Chay năm B

11-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Đấng giải phóng – Bài giảng Chúa nhật IV Mùa Chay năm B by

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Canh tân cách thực hành Đức Tin – Bài giảng Chúa nhật III Mùa Chay năm B

04-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Canh tân cách thực hành Đức Tin – Bài giảng Chúa nhật III Mùa Chay năm B by

Mùa Chay là mùa canh tân đổi mới. Canh tân cách thực hành Đức Tin là điều kiện thiết yếu để chúng ta đổi mới cuộc đời.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW