Các Linh mục đang làm mục vụ tại Giáo hạt Hố Nai

                                       

GIÁO XỨ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NĂM SINH THỤ PHONG
GX. THÁNH TÂM

 1. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP
 2. Antôn Trần Bảo Toàn, OP

 1. Chánh xứ
 2. Phó xứ

1972
07/06/1972

2005
08/08/2005

GX. HÀ NỘI

 1. Đaminh Trần Xuân Thảo
 2. Giuse Dương Văn Đức
 3. Giuse Nguyễn Hữu Thiệu
 4. Giêrônimô Nguyễn Đình Công

 1. Chánh xứ
 2. Phó xứ
 3. Phó xứ
 4. Phó xứ & Du học

15/07/1940
1973
25/10/1969
03/03/1971

14/05/1968
19/06/2012
08/08/2006
30/09/2005

GX. ĐẠI LỘ  1. Phaolô Nguyễn Nguyên  1. Chánh xứ 1977 11/11/2009
GX. KẺ SẶT

 1. Giuse Trần Phú Sơn
 2. Martino Nguyễn Đình Hoàng

 1. Chánh xứ
 2. Phó xứ

07/02/1958
1981

30/09/1988
30/05/2013

GX. TRUNG NGHĨA  1. Giuse Phạm Hùng Sơn  1. Chánh xứ 23/03/1956 09/06/1990
GX. NAM HẢI  1. Phanxicô X. Nguyễn Xuân Huy  1. Chánh xứ 01/01/1970 11/04/2002
GX. XUÂN TRÀ  1. Giuse Nguyễn Ý Định  1. Chánh xứ 23/01/1956 22/09/1994
GX. PHÚC LÂM  1. Giuse Tạ Minh Chiến  1. Chánh xứ 30/05/1969 11/04/2002
GX. BẮC HẢI

 1. Đaminh Bùi Văn Án
 2. Đaminh Đoàn Giang Sơn
 3. Giuse Nguyễn Đức Thắng

 1. Chánh xứ
 2. Phó xứ
 3. Phó xứ

05/12/1953
1977
1973

14/01/1983
19/06/2012
08/09/2008

GX. HẢI DƯƠNG  1. Antôn Nguyễn Minh Thuấn  1. Chánh xứ    
GX. LỘC LÂM

 1. Giuse Phạm Văn Hoàng 
 2. Phêrô Phạm Quốc Thuần

 1. Chánh xứ
 2. Phó xứ

13/02/1947
1974

25/05/1975
23/06/2010

GX. PHÚ TẢO  1. Giuse Đỗ Văn Tự  1. Chánh xứ 09/10/1941 14/05/1968
GX. HOÀ HIỆP  1. Vinhsơn Trần Hải Ninh  1. Chánh xứ 02/03/1968 08/08/2006
GX. TÂY HẢI  1. Giuse Nguyễn Văn Tịch  1. Chánh xứ 24/09/1971 08/08/2006
GX. KIM BÍCH  1. Giuse Phạm Cao Thanh  1. Chánh xứ 20/08/1948 15/04/1975
GX. BA ĐÔNG  1. Đaminh Nguyễn Văn Tòng  1. Chánh xứ 19/11/1947 15/04/1975
GX. GIA CỐC  1. Raymunđô Trần Quốc Thắng  1. Chánh xứ 25/04/1968 08/08/2006

 

  • Mọi thông tin cập nhật hay thay đổi về Danh sách các Linh mục đang làm mục vụ của các Giáo xứ tại Giáo hạt Hố Nai, nếu Quý Ông bà Anh Chị Em biết, xin vui lòng Email cho Ban điều hành Website theo địa chỉ: kesatchurch@gmail.com.
  • Xin chân thành cảm ơn.

 

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW