Chia sẻ

Anh em thật có phúc – Thứ Năm Tuần 16 Thường niên A

27-07-2017 0 bình luận by

Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?“…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Không được như vậy – Lễ Thánh Giacôbê Tông đồ

25-07-2017 0 bình luận by

Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đòi dấu lạ – Thứ Hai Tuần 16 Thường Niên A

24-07-2017 0 bình luận by

Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Họ để Người ở đâu? – Thứ Bảy, Lễ kính thánh Maria Mađalêna

22-07-2017 0 bình luận by

“Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu!”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ta muốn lòng nhân – Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên

21-07-2017 0 bình luận by

Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Hãy học với tôi – Thứ Năm Tuần XV Thường Niên

20-07-2017 0 bình luận by

Bài Tin Mừng của Thánh lễ hôm nay, tuy rất ngắn, chỉ có ba câu, nhưng có một cấu trúc rất hoàn hảo.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Dẫu cuộc sống không công bằng

20-07-2017 0 bình luận by

Dẫu cho cuộc sống có không công bằng, thì yêu thương vẫn luôn tồn tại. Chính chúng ta là “yêu thương”.

Bài viết, Random Đọc thêm

Cha mặc khải – Thứ Tư Tuần 15 Thường niên

19-07-2017 0 bình luận by

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Không sám hối – Thứ Ba Tuần 15 Thường niên

18-07-2017 0 bình luận by

Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Không xứng với Thầy – Thứ Hai Tuần XV Thường Niên

17-07-2017 0 bình luận by

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI