Chia sẻ

Mục tử Nhân lành – Chúa nhật Chúa chiên lành

20-04-2024 0 bình luận by

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? – Thứ Bảy Tuần 3 Phục sinh

19-04-2024 0 bình luận by

Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Nhờ tôi mà được sống – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh

18-04-2024 0 bình luận by

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chúa Cha lôi kéo – Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh

17-04-2024 0 bình luận by

Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy,..

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đến với Tôi, tin vào Tôi – Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh

16-04-2024 0 bình luận by

Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bánh ban sự sống cho thế giới – Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh

15-04-2024 0 bình luận by

“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Lương thực trường tồn – Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh

14-04-2024 0 bình luận by

Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tưởng là thấy ma – Chúa nhật Tuần 3 Phục sinh

13-04-2024 0 bình luận by

“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chính Thầy đây – Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Phục Sinh

12-04-2024 0 bình luận by

“Chính Thầy đây, đừng sợ!”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ăn bao nhiêu tùy ý – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Phục Sinh

11-04-2024 0 bình luận by

Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW