Chia sẻ

Trước đã – Thứ Tư Tuần 26 Thường niên

29-09-2020 0 bình luận by

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Các thiên thần của Thiên Chúa – Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen

28-09-2020 0 bình luận by

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Hối hận nên lại đi – Chúa nhật 26 Thường niên năm A

26-09-2020 0 bình luận by

Ðức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Không hiểu lời đó – Thứ Bảy Tuần 25 Thường niên

25-09-2020 0 bình luận by

Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bị che khuất, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh em bảo Thầy là ai? – Thứ Sáu Tuần 25 Thường niên

24-09-2020 0 bình luận by

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ông này là ai? – Thứ Năm Tuần 25 Thường niên

23-09-2020 0 bình luận by

Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đừng mang gì – Thứ Tư Tuần 25 Thường Niên

22-09-2020 0 bình luận by

“Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Mẹ tôi và anh em tôi – Thứ Ba Tuần 25 Thường niên

21-09-2020 0 bình luận by

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đứng dậy đi theo – Thánh Matthêô tông đồ, tác giả sách Tin mừng

20-09-2020 0 bình luận by

Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi đâu có bất công – Chúa nhật 25 Thường niên A

19-09-2020 0 bình luận by

Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI