Chia sẻ

Hại đất – Chúa nhật 3 Mùa Chay năm C

23-03-2019 0 bình luận by

Lời Chúa: Lc 13, 1-9 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Ðức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn hết […]

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ăn mừng – Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Chay

22-03-2019 0 bình luận by

Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Sinh hoa lợi – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay

21-03-2019 0 bình luận by

Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ông nhà giàu và người nghèo Ladarô – Thứ Năm Tuần 2 Mùa Chay

20-03-2019 0 bình luận by

Chúng ta hãy thay đổi trong cách chúng ta tìm kiếm và sử dụng của cải, để trở nên nghèo khó trong tâm hồn,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh em không được như vậy – Thứ Tư Tuần 2 Mùa Chay

19-03-2019 0 bình luận by

Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh em hãy có lòng nhân từ – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Chay

17-03-2019 0 bình luận by

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Vinh quang của Đức Giêsu – Chúa nhật 2 Mùa Chay năm C

16-03-2019 0 bình luận by

“Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Yêu kẻ thù – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay

15-03-2019 0 bình luận by

Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Làm hòa – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay

14-03-2019 0 bình luận by

Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ban những của tốt lành – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay

13-03-2019 0 bình luận by

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI