Chia sẻ

Chạnh lòng thương – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng

08-12-2023 0 bình luận by

Khi thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Mắt họ liền mở ra – Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng

07-12-2023 0 bình luận by

Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi!”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đấng đầy ân sủng – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

07-12-2023 0 bình luận by

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Xây trên nền đá – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng

06-12-2023 0 bình luận by

Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ăn no nê – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng

05-12-2023 0 bình luận by

Khi ấy, Đức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thánh Thần tác động – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng

04-12-2023 0 bình luận by

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Từ phương Đông phương Tây – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng

03-12-2023 0 bình luận by

Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. 

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tỉnh thức và canh thức – Chúa nhật I Mùa Vọng

02-12-2023 0 bình luận by

Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Phải đề phòng – Thứ Bảy Tuần 34 Thường niên

01-12-2023 0 bình luận by

Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Xem cây vả – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên

30-11-2023 0 bình luận by

Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW