Chia sẻ

Điều răn mới – Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C

18-05-2019 0 bình luận by

Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Làm những việc lớn hơn nữa – Thứ Bảy Tuần 4 Phục sinh

18-05-2019 0 bình luận by

Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thầy là đường – Thứ Sáu Tuần 4 Phục sinh

16-05-2019 0 bình luận by

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thật phúc cho anh em – Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh

15-05-2019 0 bình luận by

Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Không tự mình nói – Thứ Tư Tuần 4 Phục sinh

15-05-2019 0 bình luận by

Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi ban cho chúng sự sống đời đời” – Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh

13-05-2019 0 bình luận by

…Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời;…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi là cửa cho chiên – Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh

12-05-2019 0 bình luận by

Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chúng theo tôi – Chúa nhật 4 Phục sinh năm C

11-05-2019 0 bình luận by

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? – Thứ Bảy Tuần 3 Phục sinh

10-05-2019 0 bình luận by

Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Nhờ tôi mà được sống – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh

09-05-2019 0 bình luận by

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI