Chia sẻ

Ông này là Đấng Kitô – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay

17-03-2018 0 bình luận by

“Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Kitô.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Viết cho Thánh Cả Giuse!

16-03-2018 0 bình luận by

Thánh Giuse, vì yêu thương chăm sóc Mẹ Maria và vui mừng tận tụy giáo dục Ðức Giêsu Kitô,…

Bài viết, Random Đọc thêm

Giờ của Người chưa đến – Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay

16-03-2018 0 bình luận by

Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi đã đến danh danh Cha Tôi – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay

15-03-2018 0 bình luận by

Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Muốn trở nên lành mạnh – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay

12-03-2018 0 bình luận by

“Này, anh đã trở nên lành mạnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!“…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Con ông sống – Thứ Hai Tuần 4 Mùa Chay

11-03-2018 0 bình luận by

Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tự hào và khinh người – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay B

10-03-2018 0 bình luận by

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Điều răn đứng đầu – Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay

08-03-2018 0 bình luận by

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Người mạnh hơn – Thứ Năm Tuần 3 Mùa Chay

08-03-2018 0 bình luận by

Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Kiện toàn – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay

06-03-2018 0 bình luận by

Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI