Chia sẻ

Đến với Người, ở với Người – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên

21-01-2021 0 bình luận by

Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chữa lành nhiều bệnh nhân – Thứ Năm Tuần 2 Thường niên

20-01-2021 0 bình luận by

Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh giơ tay ra! – Thứ Tư Tuần 2 Thường niên

19-01-2021 0 bình luận by

Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chia sẻ Lời Chúa trong các Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ

19-01-2021 0 bình luận by

Nền tảng thần học và ứng dụng mục vụ của BEC/SCC tại Châu Á vàTầm quan trọng của việc chia sẻ Lời Chúa trong BEC/SCC

Chia sẻ, Random Đọc thêm

Con Người làm chủ ngày sabát – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên

18-01-2021 0 bình luận by

“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chàng rể còn ở với – Thứ Hai Tuần 2 Thường Niên

17-01-2021 0 bình luận by

Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giêsu:..

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thầy ở đâu – Hãy đến mà xem: Chúa nhật 2 Thường niên năm B

16-01-2021 0 bình luận by

Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. 

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Kêu gọi người tội lỗi – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường niên

15-01-2021 0 bình luận by

Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thấy họ có lòng tin – Thứ Sáu Tuần 1 Thường Niên

14-01-2021 0 bình luận by

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chạnh lòng thương – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường Niên

13-01-2021 0 bình luận by

Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!“

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI