Chia sẻ

Ngài ôm các trẻ em – Thứ Bảy Tuần 7 Thường niên

25-05-2018 0 bình luận by

Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Những lợi ích của đời sống cộng đoàn

24-05-2018 0 bình luận by

Kỳ thực, đời sống cộng đoàn là một sáng kiến tuyệt với của Thiên Chúa dành cho những ai muốn hiến dâng…

Bài viết, Random Đọc thêm

Một xương một thịt – Thứ Sáu Tuần 7 Thường Niên

24-05-2018 0 bình luận by

Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Làm cớ cho anh sa ngã – Thứ Năm Tuần 7 Thường Niên

23-05-2018 0 bình luận by

Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đừng ngăn cản người ta – Thứ Tư Tuần 7 Thường niên

22-05-2018 0 bình luận by

Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đời sống cộng đoàn và những thách đố

21-05-2018 0 bình luận by

Tại sao đời sống cộng đoàn luôn có những thách đố?…

Chia sẻ, Random Đọc thêm

Cãi nhau – Thứ ba Tuần 7 Thường niên

21-05-2018 0 bình luận by

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thần Linh sáng tạo

20-05-2018 0 bình luận by

Nếu Ngôi Ba Thiên Chúa là Thần Linh sáng tạo, thì Ngài cũng đang mời gọi chúng ta hãy cộng tác với Ngài…

Chia sẻ, Random Đọc thêm

Nếu Thầy có thể – Thứ Hai Tuần 7 Thường niên

20-05-2018 0 bình luận by

“Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.”…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Sự thật trọn vẹn – Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

19-05-2018 0 bình luận by

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI