Ban Lễ Sinh

Hình ảnh Lễ Sinh Đaminh Saviô Kẻ Sặt mừng bổn mạng

14-06-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Lễ Sinh Đaminh Saviô Kẻ Sặt mừng bổn mạng by

Đội giúp lễ Giáo xứ Kẻ Sặt mừng lễ thánh quan thầy Đaminh Saviô (11/06/2015)

Ban Lễ Sinh, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW