Cáo phó

Giuse Trần Thanh Toàn

10-11-2018 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Trần Thanh Toàn đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Dương Thị Đào

02-11-2018 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Dương Thị Đào đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Hiền

16-10-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Nguyễn Thị Hiền by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Hiền đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Thả

09-10-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Thả by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Thả đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Tìm

08-10-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Tìm by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Tìm đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Chu Thị Trực

17-09-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Chu Thị Trực by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Chu Thị Trực đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Liễu

13-09-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Vũ Thị Liễu by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Vũ Thị Liễu đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Đào Văn Niên

09-09-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Đào Văn Niên by

Thông báo tin buồn Cụ ông Giuse Đào Văn Niên đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Hồng

20-08-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Hồng by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Hồng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Hồng

17-08-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Nguyễn Thị Hồng by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Hồng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI