Cáo phó

Anna Phạm Thị Ngâu

13-07-2018 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Ngâu đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Khái

11-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Khái by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Khái đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Sỹ

28-05-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Sỹ by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Sỹ đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Đào Thị Thông

16-05-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Đào Thị Thông by

Thông báo tin buồn Bà Cố Anna Đào Thị Thông (Bà cố Định) đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Đào Văn Bình

19-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Đào Văn Bình by

Thông báo tin buồn Cụ ông Giuse Đào Văn Bình đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Lê Văn Thi

11-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Lê Văn Thi by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Lê Văn Thi đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Phạm Văn Nheo

11-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Đaminh Phạm Văn Nheo by

Thông báo tin buồn Cụ ông Đaminh Phạm Văn Nheo đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Đào Hữu Đức

07-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Đào Hữu Đức by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Đào Hữu Đức đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Trầm

02-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Nguyễn Thị Trầm by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Trầm đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Chu Hữu Trọng

12-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Chu Hữu Trọng by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Chu Hữu Trọng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI