Cáo phó

Anna Nguyễn Thị Trầm

02-03-2018 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Trầm đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Chu Hữu Trọng

12-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Chu Hữu Trọng by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Chu Hữu Trọng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Thanh Hương

03-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Thanh Hương by

Thông báo tin buồn Bà Anna Phạm Thị Thanh Hương đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Kiếm

03-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Kiếm by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Kiếm đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Phạm Quốc Toản

01-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Đaminh Phạm Quốc Toản by

Thông báo tin buồn Ông Đaminh Phạm Quốc Toản đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Hoa

22-11-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Nguyễn Thị Hoa by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Hoa đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Đức Phong

13-11-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Đức Phong by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Đức Phong đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Sáu Hệ

12-11-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Sáu Hệ by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Sáu Hệ đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Nguyễn Thị Hoan

02-11-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Nguyễn Thị Hoan by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Hoan đã được Chúa gọi về…

Cáo phó, Giáo họ Mai Trung Đọc thêm

Anna Maria Nguyễn Thị Dấu

09-10-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Maria Nguyễn Thị Dấu by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Maria Nguyễn Thị Dấu đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI