Cáo phó

Anna Chu Thị Trực

17-09-2018 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Chu Thị Trực đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Liễu

13-09-2018 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Vũ Thị Liễu đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Đào Văn Niên

09-09-2018 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ ông Giuse Đào Văn Niên đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Hồng

20-08-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Hồng by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Hồng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Hồng

17-08-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Nguyễn Thị Hồng by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Hồng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Thiết

13-08-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Thiết by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Thiết đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Ngâu

13-07-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Ngâu by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Ngâu đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Khái

11-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Khái by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Khái đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Sỹ

28-05-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Sỹ by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Sỹ đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Đào Thị Thông

16-05-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Đào Thị Thông by

Thông báo tin buồn Bà Cố Anna Đào Thị Thông (Bà cố Định) đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI