Cáo phó

Têrêsa Nguyễn Thảo Vy

24-09-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Em Têrêsa Nguyễn Thảo Vy đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Lê Hùng Quảng

23-09-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Cố Giuse Lê Hùng Quảng (Ông cố Cư) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Têrêsa Nguyễn Thị Phương Khuyến

21-09-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Têrêsa Nguyễn Thị Phương Khuyến (Bà Trương Vinh) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Ngọc Yến

30-08-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Chị Maria Phạm Thị Ngọc Yến đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Trang

28-08-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà (Hồng) Anna Phạm Thị Trang đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Trang

28-08-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Anna Nguyễn Thị Trang đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Chu Thị Nhã

28-08-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Anna Chu Thị Nhã đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Gioan Baotixita Nguyễn Đình Tuấn

28-08-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Tuấn đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Chu Thị Giang

24-08-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Chu Thị Giang by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Chu Thị Giang đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Vũ Xuân Đại

18-08-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Vũ Xuân Đại by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Vũ Xuân Đại đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW