Cáo phó

Giuse Phạm Văn Đông

30-06-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Phạm Văn Đông (Ông Thất) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Tú

19-06-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Tú (Bà Tỵ) đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Cương

16-06-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Anna Phạm Thị Cương đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Đức Tin

10-06-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Đức Tin đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Quắn

03-06-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Quắn by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Phạm Văn Quắn đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Đoàn Thị Quyết

01-06-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Đoàn Thị Quyết by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Đoàn Thị Quyết đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Dị

21-05-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Vũ Thị Dị by

Thông báo tin buồn Bà Anna Vũ Thị Dị đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Quách Duy Phúc

12-05-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Quách Duy Phúc by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Quách Duy Phúc đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Hứa

06-04-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Hứa by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Hứa đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Vũ Thị Hồng

29-03-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Vũ Thị Hồng by

Thông báo tin buồn Bà Maria Vũ Thị Hồng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI