Cáo phó

Anna Phạm Thị Tít

20-06-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Tít (Bà Hai Tá) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Phạm Văn Vượng

16-06-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Chánh Đaminh Phạm Văn Vượng (Khoá V) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Xuyến

14-06-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Anna Nguyễn Thị Xuyến đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Vũ Văn Nam

12-06-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Vũ Văn Nam đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Kỷ

08-06-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà trương Anna Phạm Thị Kỷ (Cụ trương Xuân) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Lại

06-06-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Chị Anna Phạm Thị Lại đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Quách Văn Cốn

26-05-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Đaminh Quách Văn Cốn by

Thông báo tin buồn Ông Cố Đaminh Quách Văn Cốn đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Antôn Phạm Ngọc Chương

26-05-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Antôn Phạm Ngọc Chương by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Antôn Phạm Ngọc Chương đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Như Hiến

11-05-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Như Hiến by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Phạm Như Hiến đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Phạm Minh Luân

10-05-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở Đaminh Phạm Minh Luân by

Thông báo tin buồn Em Đaminh Phạm Minh Luân đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW