Cáo phó

Giuse Phạm Văn Quy

20-01-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Quy by

Thông báo tin buồn Cụ ông Giuse Phạm Văn Quy đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Đăng Tiến

13-01-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Đăng Tiến by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Phạm Đăng Tiến đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Vũ Luân

10-01-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Vũ Luân by

Thông báo tin buồn Em Giuse Vũ Luân đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Nhung

08-01-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Nhung by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Nhung đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Nguyễn Văn Mùi

30-12-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Nguyễn Văn Mùi by

Thông báo tin buồn Cụ ông Giuse Nguyễn Văn Mùi đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Hằng

19-11-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Nguyễn Thị Hằng by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Hằng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Thanh Đức

12-11-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Thanh Đức by

Thông báo tin buồn Cụ Cố Giuse Phạm Thanh Đức (Cụ cố Thanh) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Đình Quế

26-10-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Đình Quế by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Đình Quế đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Nguyễn Văn Dũng

26-10-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Nguyễn Văn Dũng by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Nguyễn Văn Dũng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Gụ

23-10-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Gụ by

Thông báo tin buồn Bà trương Anna Phạm Thị Gụ (Bà trương Huống) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW