Cáo phó

Giuse Phạm Văn Thiện

14-01-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ phó Giuse Phạm Văn Thiện đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Minh

24-12-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Minh by

Thông báo tin buồn Ông Cố Giuse Phạm Văn Minh đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Maria Phạm Thị San

21-12-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Maria Phạm Thị San by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Maria Phạm Thị San đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Viên

12-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Viên by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Viên đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Trần Văn Nguyệt

07-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Trần Văn Nguyệt by

Thông báo tin buồn Cụ Trương Giuse Trần Văn Nguyệt đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Đình Vinh

04-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Đình Vinh by

Thông báo tin buồn Ông Trùm Giuse Phạm Đình Vinh đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Nguyễn Văn Hải

21-10-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Đaminh Nguyễn Văn Hải by

Thông báo tin buồn Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Hải đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Trần Văn Quang

24-09-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Trần Văn Quang by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Trần Văn Quang đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Thịnh

19-09-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Thịnh by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Thịnh đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Hựu

04-09-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Hựu by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Hựu đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI