Cáo phó

Giuse Phạm Đức Phong

13-11-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Đức Phong đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Sáu Hệ

12-11-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Sáu Hệ đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Nguyễn Thị Hoan

02-11-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Hoan đã được Chúa gọi về…

Cáo phó, Giáo họ Mai Trung Đọc thêm

Anna Maria Nguyễn Thị Dấu

09-10-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Maria Nguyễn Thị Dấu by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Maria Nguyễn Thị Dấu đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Bam

08-10-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Nguyễn Thị Bam by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Bam đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Nguyễn Văn Tri

30-09-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Nguyễn Văn Tri by

Thông báo tin buồn Cụ ông Giuse Nguyễn Văn Tri đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Ấp

30-09-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Ấp by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Ấp đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Thông

29-09-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Thông by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Thông đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Dương Minh Sùng

29-09-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Dương Minh Sùng by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Dương Minh Sùng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Chu Quốc Bảo

19-09-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Chu Quốc Bảo by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Chu Quốc Bảo đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI