Cáo phó

Giuse Phạm Đức Phương

28-06-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Đức Phương by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Đức Phương đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Tố

05-06-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Tố by

Thông báo tin buồn Cụ ông Giuse Phạm Văn Tố (Trương Tú) đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Kiệu

20-05-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Kiệu by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Kiệu (Bà Thản) đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Đào Thị Thạch

19-05-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Đào Thị Thạch by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Đào Thị Thạch đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Sảo

16-05-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Sảo by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Sảo đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Nguyễn Văn Tỵ

09-05-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Nguyễn Văn Tỵ by

Thông báo tin buồn Cụ ông Giuse Nguyễn Văn Tỵ đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Đoàn Khắc Trung

23-04-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Đoàn Khắc Trung by

Thông báo tin buồn Cụ ông Giuse Đoàn Khắc Trung đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Dương Thị Mầu

20-04-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Dương Thị Mầu by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Dương Thị Mầu (Cụ Tích) đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn An

14-04-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn An by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn An đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Ninh

09-04-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Ninh by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Ninh đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI