Cáo phó

Anna Phạm Thị Ước

13-01-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Ước đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Thư

30-12-2018 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Cố Anna Vũ Thị Thư đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Nguyễn Thị Tuyết

21-12-2018 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Tuyết đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Thành

03-12-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Nguyễn Thị Thành by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Thành đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Phạm Văn Kính

02-12-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Đaminh Phạm Văn Kính by

Thông báo tin buồn Ông Đaminh Phạm Văn Kính đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Trần Thanh Toàn

10-11-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Trần Thanh Toàn by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Trần Thanh Toàn đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Dương Thị Đào

02-11-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Dương Thị Đào by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Dương Thị Đào đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Hiền

16-10-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Nguyễn Thị Hiền by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Hiền đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Thả

09-10-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Thả by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Thả đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Tìm

08-10-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Tìm by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Tìm đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI