Cáo phó

Giuse Phạm Minh Luân

10-04-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Phạm Minh Luân đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Trần Thị Hồng

26-03-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Trần Thị Hồng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Ngợi

05-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Ngợi by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Ngợi (Phương) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Thanh Minh

02-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Thanh Minh by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Thanh Minh đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Ghi

01-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Ghi by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Ghi đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Chín

23-02-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Chín by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Phạm Văn Chín đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Dương Danh Lượng

28-01-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Dương Danh Lượng by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Dương Danh Lượng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Đào Văn Cường

16-01-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Đaminh Đào Văn Cường by

Thông báo tin buồn Ông Trùm Đaminh Đào Văn Cường đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Nhường

08-01-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Nhường by

Thông báo tin buồn Bà Anna Phạm Thị Nhường đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Đệ

04-01-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Phạm Thị Đệ by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Phạm Thị Đệ (Bà Ngọc) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW