Cáo phó

Giuse Phạm Thanh Hải

09-01-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Phạm Thanh Hải đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Thu Cúc

07-01-2022 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Chị Maria Phạm Thị Thu Cúc đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Nguyễn Đình Phúc

25-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Nguyễn Đình Phúc by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Nguyễn Đình Phúc đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Lương

16-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Phạm Thị Lương by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Phạm Thị Lương (Bà Tản) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Nga

04-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Phạm Thị Nga by

Thông báo tin buồn Chị Maria Phạm Thị Nga đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Phiến

02-12-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Phiến by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Phiến (Bà Nghiêm) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Lê Duy Lân

19-11-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Lê Duy Lân by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Lê Duy Lân đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Dậu

26-10-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Dậu by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Dậu đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Khánh

25-10-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Khánh by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Khánh đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Dương Thị Cử

24-10-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Dương Thị Cử by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Dương Thị Cử đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW