Cáo phó

Anna Phạm Thị Thịnh

19-09-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Thịnh đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Hựu

04-09-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Hựu đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Lạc

04-09-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Lạc đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Hữu Phát

07-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Hữu Phát by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Hữu Phát đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Đình Tại

23-06-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Đình Tại by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Đình Tại đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Hiệp

18-05-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Hiệp by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Hiệp đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Ngà

13-05-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Phạm Thị Ngà by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Phạm Thị Ngà đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Maria Lê Duy Phong

02-05-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Maria Lê Duy Phong by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Maria Lê Duy Phong đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Lâm

08-04-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Lâm by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Lâm đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Yên

19-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Yên by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Yên đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI