Cáo phó

Giuse Phạm Văn Nội

25-10-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Phạm Văn Nội đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Hoà

22-10-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Anna Phạm Thị Hoà đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Xuân Lâm

18-10-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Xuân Lâm đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Đào Thị Hoa

04-10-2020 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Trương Anna Đào Thị Hoa đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Sèng

29-09-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Sèng by

Thông báo tin buồn Bà Cố (Oanh) Anna Phạm Thị Sèng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Hiếu

25-09-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Hiếu by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Phạm Văn Hiếu đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Thọ

14-09-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Thọ by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Thọ đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Lương

09-09-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Lương by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Phạm Văn Lương đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Chu Văn Tiếng

27-08-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Chu Văn Tiếng by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Chu Văn Tiếng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Trần Thanh Thiên

17-08-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Trần Thanh Thiên by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Trần Thanh Thiên đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI