Cáo phó

Anna Phạm Thị Yên

19-03-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Yên đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Hạnh

14-03-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Hạnh đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Nguyễn Văn Đạo

12-03-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Đạo đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Mađalêna Bùi Thị Hồng Vân

11-03-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Chị Maria Mađalêna Bùi Thị Hồng Vân đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Chu Thị Bảy Ứng

05-03-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Chu Thị Bảy Ứng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Bằng

25-02-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Vũ Thị Bằng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Đào Thị Ân

11-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Đào Thị Ân by

Thông báo tin buồn Bà Cố Maria Đào Thị Ân đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Lê Văn Đức

28-01-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Lê Văn Đức by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Lê Văn Đức đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Ước

13-01-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Ước by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Ước đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Thư

30-12-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Vũ Thị Thư by

Thông báo tin buồn Bà Cố Anna Vũ Thị Thư đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI