Cáo phó

Giuse Chu Quốc Bảo

19-09-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Chu Quốc Bảo đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thấn

18-09-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thấn đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Nhung

01-09-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Nhung đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Nụ

29-08-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Nụ đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Đào Thị Bạch Nguyệt

28-08-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Anna Đào Thị Bạch Nguyệt đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Đào Thị Chúc

26-08-2017 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Đào Thị Chúc đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Mến

19-08-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Mến by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Mến đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Chu Thị Tần

13-08-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Chu Thị Tần by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Chu Thị Tần đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Hiền

07-08-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Hiền by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Hiền đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Đức Phương

28-06-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Đức Phương by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Đức Phương đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI