Cáo phó

Giuse Phạm Văn Viên

12-11-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Viên đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Trần Văn Nguyệt

07-11-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Trương Giuse Trần Văn Nguyệt đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Đình Vinh

04-11-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Trùm Giuse Phạm Đình Vinh đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Nguyễn Văn Hải

21-10-2019 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Hải đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Trần Văn Quang

24-09-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Trần Văn Quang by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Trần Văn Quang đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Thịnh

19-09-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Thịnh by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Thịnh đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Hựu

04-09-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Hựu by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Hựu đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Lạc

04-09-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Lạc by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Lạc đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Hữu Phát

07-08-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Hữu Phát by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Hữu Phát đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Đình Tại

23-06-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Đình Tại by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Đình Tại đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI