Cáo phó

Đaminh Đào Văn Cường

16-01-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Trùm Đaminh Đào Văn Cường đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Nhường

08-01-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Anna Phạm Thị Nhường đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Phạm Thị Đệ

04-01-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Phạm Thị Đệ (Bà Ngọc) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Nữ Tu Anna Phạm Thị Bình

20-12-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Nữ Tu Anna Phạm Thị Bình by

Thông báo tin buồn Nữ tu Anna Phạm Thị Bình đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Hiển

19-12-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Hiển by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Hiển (Bà Trương Đức) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Hoàng Văn Chắt

03-12-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Hoàng Văn Chắt by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Hoàng Văn Chắt đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Bút

28-11-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Vũ Thị Bút by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Vũ Thị Bút (Bà Hoà) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Dương Thị Nụ

20-11-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Dương Thị Nụ by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Dương Thị Nụ đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Chu Thị Cân

12-11-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Chu Thị Cân by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Trương Anna Chu Thị Cân đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Thanh Quang

11-11-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Thanh Quang by

Thông báo tin buồn Em Giuse Phạm Thanh Quang đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI