Cáo phó

Anna Đào Thị Thông

16-05-2018 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Cố Anna Đào Thị Thông ( Bà cố Định) đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Đào Văn Bình

19-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Đào Văn Bình by

Thông báo tin buồn Cụ ông Giuse Đào Văn Bình đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Lê Văn Thi

11-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Lê Văn Thi by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Lê Văn Thi đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Phạm Văn Nheo

11-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Đaminh Phạm Văn Nheo by

Thông báo tin buồn Cụ ông Đaminh Phạm Văn Nheo đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Đào Hữu Đức

07-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Đào Hữu Đức by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Đào Hữu Đức đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Trầm

02-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Nguyễn Thị Trầm by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Trầm đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Chu Hữu Trọng

12-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Chu Hữu Trọng by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Chu Hữu Trọng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Thanh Hương

03-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Thanh Hương by

Thông báo tin buồn Bà Anna Phạm Thị Thanh Hương đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Kiếm

03-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Kiếm by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Kiếm đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Phạm Quốc Toản

01-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Đaminh Phạm Quốc Toản by

Thông báo tin buồn Ông Đaminh Phạm Quốc Toản đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI