Cáo phó

Anna Phạm Thị Sáng

28-09-2023 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà trương Anna Phạm Thị Sáng (Bà trương Nhượng) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Lê Thị Bích Dung

15-09-2023 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Bà Anna Lê Thị Bích Dung đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Nghiệm

04-09-2023 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Nghiệm (Bà Soi) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Nguyễn Công Đức

02-09-2023 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Nguyễn Công Đức đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Dương Thị Bạn

30-08-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Dương Thị Bạn by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Dương Thị Bạn đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Lê Hồng Duyên

25-07-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Lê Hồng Duyên by

Thông báo tin buồn Chị Anna Lê Hồng Duyên đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Cúc

24-07-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Vũ Thị Cúc by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Vũ Thị Cúc (Bà Năm Ty) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Antôn Phạm Anh Dũng

23-06-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Antôn Phạm Anh Dũng by

Thông báo tin buồn Anh Antôn Phạm Anh Dũng (Hùng) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Trần Thị Khang

19-06-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Trần Thị Khang by

Thông báo tin buồn Bà Anna Trần Thị Khang đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Đaminh Phạm Văn Lạc

13-06-2023 Chức năng bình luận bị tắt ở Đaminh Phạm Văn Lạc by

Thông báo tin buồn Ông Cố Đaminh Phạm Văn Lạc đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW