Gia đình Anna

Gia đình Anna và Ca đoàn mừng lễ bổn mạng thánh Gioakim & Anna

27-07-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Anna và Ca đoàn mừng lễ bổn mạng thánh Gioakim & Anna by

Hình ảnh Gia đình Anna và Ca đoàn mừng lễ bổn mạng thánh Gioakim & Anna, thứ Sáu ngày 26/07/2019

Ca Đoàn, Gia đình Anna, Random Đọc thêm

Gia đình Anna mừng lễ bổn mạng

28-07-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Anna mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Gia đình Anna, Ca đoàn Hiền Mẫu mừng lễ bổn mạng, thứ Sáu ngày 27/07/2018.

Ca Đoàn, Gia đình Anna, Random Đọc thêm

Mừng lễ Thánh Gioakim và Anna bổn mạng

27-07-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng lễ Thánh Gioakim và Anna bổn mạng by

Mừng lễ Thánh Gioakim & Anna bổn mạng Gia đình Anna, Ca đoàn Hiền Mẫu, lúc 18 giờ chiều thứ Tư ngày 26/07/2017.

Ca Đoàn, Gia đình Anna, Random Đọc thêm

Hình ảnh Gia đình Anna và Ca đoàn Anna mừng quan thầy

28-07-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Gia đình Anna và Ca đoàn Anna mừng quan thầy by

Lúc 18g chiều thứ Ba ngày 26/07/2016, Gia đình Anna và Ca đoàn Anna mừng lễ bổn mạng…

Ca Đoàn, Gia đình Anna, Random Đọc thêm

Hình ảnh lễ bổn mạng Giới trẻ, Gia đình Anna và Ca đoàn Anna

28-07-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh lễ bổn mạng Giới trẻ, Gia đình Anna và Ca đoàn Anna by

Giới trẻ, Gia đình Anna và Ca đoàn Anna mừng lễ bổn mạng chiều Chúa nhật ngày 26/07/2015.

Ca Đoàn, Gia đình Anna, Giới Trẻ, Random Đọc thêm

Gia đình Anna và Ca đoàn Anna mừng bổn mạng

28-07-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Anna và Ca đoàn Anna mừng bổn mạng by

Chính ngày 26 tháng 7 hàng năm, giáo hội hướng về hai Thánh Gioakim và Thánh Anna, thân mẫu Đức Trinh Nữ Maria.

Gia đình Anna, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW