Gia Trưởng

Giới Gia Trưởng hành hương Vũng Tàu (2020)

13-11-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng hành hương Vũng Tàu (2020) by

Hình ảnh Giới Gia Trưởng hành hương Vũng Tàu mừng lễ Chúa Kitô Vua, ngày 12/11/2020

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Giáo khu Giuse tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu – Tháng 9/2020

10-09-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo khu Giuse tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu – Tháng 9/2020 by

Hình ảnh Giáo khu Giuse tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày 09/09/2020

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Giới Gia Trưởng mừng lễ tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

20-06-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng mừng lễ tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu by

Hình ảnh Giới Gia Trưởng mừng lễ tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày 19/06/2020

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Giới Gia Trưởng mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng & Kỷ niệm 25 năm thành lập

20-03-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng & Kỷ niệm 25 năm thành lập by

Hình ảnh Giới Gia Trưởng mừng lễ Thánh Cả Giuse bổn mạng & Kỷ niệm 25 năm thành lập (1995 – 2020)

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Giới Gia Trưởng mừng lễ truyền thống Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

25-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng mừng lễ truyền thống Chúa Kitô Vua Vũ Trụ by

Hình ảnh Giới Gia Trưởng mừng lễ truyền thống Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, ngày 24/11/2019

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Giới Gia Trưởng hành hương Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi

15-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng hành hương Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi by

Hình ảnh Giới Gia Trưởng hành hương Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, ngày 14/11/2019

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Giới Gia Trưởng mừng lễ kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 2018

26-11-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng mừng lễ kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 2018 by

Hình ảnh Giới Gia Trưởng mừng lễ kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, lúc 17g30 ngày 25/11/2018

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Giới Gia trưởng hành hương Nhà thờ Mồ Giáo phận Bà Rịa

16-11-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia trưởng hành hương Nhà thờ Mồ Giáo phận Bà Rịa by

Video Giới Gia trưởng giáo xứ hành hương Nhà thờ Mồ Giáo phận Bà Rịa (15/11/2018)

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Chuyên đề Mái ấm cần được sưởi 2018

19-09-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyên đề Mái ấm cần được sưởi 2018 by

Hình ảnh buổi chuyên đề: Đồng hành với các gia đình trẻ “Mái ấm cần được sưởi”, ngày 18/09/2018.

Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Giới Gia Trưởng mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse

19-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse by

Hình ảnh Giới Gia Trưởng mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse, lúc 17g30 Chúa nhật ngày 18/03/2018.

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW