Gia Trưởng

Giới Gia Trưởng mừng lễ kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 2018

26-11-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng mừng lễ kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 2018 by

Hình ảnh Giới Gia Trưởng mừng lễ kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, lúc 17g30 ngày 25/11/2018

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Giới Gia trưởng hành hương Nhà thờ Mồ Giáo phận Bà Rịa

16-11-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia trưởng hành hương Nhà thờ Mồ Giáo phận Bà Rịa by

Video Giới Gia trưởng giáo xứ hành hương Nhà thờ Mồ Giáo phận Bà Rịa (15/11/2018)

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Chuyên đề Mái ấm cần được sưởi 2018

19-09-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyên đề Mái ấm cần được sưởi 2018 by

Hình ảnh buổi chuyên đề: Đồng hành với các gia đình trẻ “Mái ấm cần được sưởi”, ngày 18/09/2018.

Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Giới Gia Trưởng mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse

19-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse by

Hình ảnh Giới Gia Trưởng mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse, lúc 17g30 Chúa nhật ngày 18/03/2018.

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới Cao Niên Gia Trưởng Hiền Mẫu 2018

15-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới Cao Niên Gia Trưởng Hiền Mẫu 2018 by

Hình ảnh Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới Cao Niên Gia Trưởng Hiền Mẫu, từ ngày 12-14/03/2018.

Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Giới Gia Trưởng mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

27-11-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ by

Hình ảnh Giới Gia Trưởng mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, lúc 17g30 chiều Chúa nhật ngày 26/11/2017.

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Giới Gia Trưởng hành hương Vũng Tàu 2017

24-11-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng hành hương Vũng Tàu 2017 by

Hình ảnh Giới Gia Trưởng hành hương Vũng Tàu, ngày 23/11/2017.

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Giới Cao Niên Gia trưởng Hiền Mẫu tĩnh tâm Mùa Chay 2017

24-03-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Cao Niên Gia trưởng Hiền Mẫu tĩnh tâm Mùa Chay 2017 by

Giảng tĩnh tâm : Linh mục Phêrô Lâm Phước Hùng, OP – Bề trên Tu viện Đền thánh Martino Hố Nai.

Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giới Gia Trưởng mừng lễ Thánh Cả Giuse quan thầy

21-03-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giới Gia Trưởng mừng lễ Thánh Cả Giuse quan thầy by

Giới Gia Trưởng mừng lễ bổn mạng Thánh Cả Giuse, lúc 17g30 chiều thứ Hai ngày 20/03/2017.

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Giới Gia Trưởng mừng lễ quan thầy Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

22-11-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Gia Trưởng mừng lễ quan thầy Chúa Kitô Vua Vũ Trụ by

Lúc 17g30 chiều Chúa nhật ngày 20/11/2016, Giới Gia Trưởng đã hân hoan mừng lễ quan thầy tại Thánh đường giáo xứ.

Gia Trưởng, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI