Lòng Chúa Thương Xót

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 05/2018

04-05-2018 0 bình luận by

Video Sinh hoạt đầu tháng 05-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 04/05/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng

07-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ mừng lễ bổn mạng, ngày 07/04/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 04/2018

06-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 04/2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 04-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 06/04/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ nghinh đón thánh tích Thánh Nữ Faustina

15-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ nghinh đón thánh tích Thánh Nữ Faustina by

HH.LCTX GPXL, Thánh lễ nghinh đón thánh tích Thánh Nữ Faustina tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 15/03/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 03-2018

02-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 03-2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 02-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 02/03/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 02-2018

02-02-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 02-2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 02-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 02/02/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 01-2018

05-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 01-2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 01-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 05/01/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Sinh hoạt Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 12-2017

02-12-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Sinh hoạt Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 12-2017 by

Video Sinh hoạt ngày thứ sáu đầu tháng 12 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 01/12/2017.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Hình ảnh Hiệp Hội LCTX mừng lễ bổn mạng 2017

24-04-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Hiệp Hội LCTX mừng lễ bổn mạng 2017 by

HH.LCTX của giáo xứ mừng kính lễ bổn mạng LCTX, lúc 5g30 sáng Chúa nhật ngày 23/04/2017

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ mừng lễ bổn mạng Thánh Tâm Chúa Giêsu

03-06-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ mừng lễ bổn mạng Thánh Tâm Chúa Giêsu by

Vọng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lúc 15 giờ chiều thứ Năm ngày 02/06/2016, Hiệp Hội LCTX của giáo xứ…

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI