Lòng Chúa Thương Xót

Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng (2021)

12-04-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng (2021) by

Hình ảnh Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng, Chúa nhật kính Lòng Thương Xót ngày 11/04/2021

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng 2019

29-04-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng 2019 by

Hình ảnh Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ mừng lễ bổn mạng, Chúa nhật ngày 28/04/2019

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Các Hội đoàn trong xứ hành hương về xứ Tân Triều

10-08-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Các Hội đoàn trong xứ hành hương về xứ Tân Triều by

Hình ảnh Các Hội đoàn trong xứ hành hương về xứ Tân Triều, dịp Năm thánh các thánh Tử đạo VN (09/08/2018)

Ca Đoàn, Gia đình Tận Hiến, Gia đình Trưởng Nữ, Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 07/2018

07-07-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 07/2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 7 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 06/07/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 06/2018

01-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 06/2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 06 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 01/06/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 05/2018

04-05-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 05/2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 05-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 04/05/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng

07-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ mừng lễ bổn mạng, ngày 07/04/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 04/2018

06-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 04/2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 04-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 06/04/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ nghinh đón thánh tích Thánh Nữ Faustina

15-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ nghinh đón thánh tích Thánh Nữ Faustina by

HH.LCTX GPXL, Thánh lễ nghinh đón thánh tích Thánh Nữ Faustina tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 15/03/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 03-2018

02-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 03-2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 02-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 02/03/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW