Lòng Chúa Thương Xót

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 07/2018

07-07-2018 0 bình luận by

Video Sinh hoạt đầu tháng 7 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 06/07/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 06/2018

01-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 06/2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 06 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 01/06/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 05/2018

04-05-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 05/2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 05-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 04/05/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng

07-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ mừng lễ bổn mạng, ngày 07/04/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 04/2018

06-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 04/2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 04-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 06/04/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ nghinh đón thánh tích Thánh Nữ Faustina

15-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ nghinh đón thánh tích Thánh Nữ Faustina by

HH.LCTX GPXL, Thánh lễ nghinh đón thánh tích Thánh Nữ Faustina tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 15/03/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 03-2018

02-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 03-2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 02-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 02/03/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 02-2018

02-02-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 02-2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 02-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 02/02/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 01-2018

05-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 01-2018 by

Video Sinh hoạt đầu tháng 01-2018 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 05/01/2018.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Sinh hoạt Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 12-2017

02-12-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Sinh hoạt Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc Tháng 12-2017 by

Video Sinh hoạt ngày thứ sáu đầu tháng 12 của Hiệp Hội LCTX GPXL, tại Giáo xứ Kẻ Sặt, ngày 01/12/2017.

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI