Lòng Chúa Thương Xót

Hình ảnh Hiệp Hội LCTX mừng lễ bổn mạng 2017

24-04-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Hiệp Hội LCTX mừng lễ bổn mạng 2017 by

HH.LCTX của giáo xứ mừng kính lễ bổn mạng LCTX, lúc 5g30 sáng Chúa nhật ngày 23/04/2017

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ mừng lễ bổn mạng Thánh Tâm Chúa Giêsu

03-06-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ mừng lễ bổn mạng Thánh Tâm Chúa Giêsu by

Vọng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lúc 15 giờ chiều thứ Năm ngày 02/06/2016, Hiệp Hội LCTX của giáo xứ…

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Hình ảnh Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ mừng lễ bổn mạng

05-04-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ mừng lễ bổn mạng by

Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót (03.04.2016)

Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI