Gia đình Ơn Thiên Triệu

Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ bổn mạng Chúa Chiên Lành (2021)

26-04-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ bổn mạng Chúa Chiên Lành (2021) by

Hình ảnh Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ bổn mạng Chúa Chiên Lành, Chúa nhật ngày 25/04/2021

Gia đình Ơn Thiên Triệu, Random Đọc thêm

Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ Chúa Chiên Lành

13-05-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ Chúa Chiên Lành by

Hình ảnh Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ Chúa Chiên Lành, Chúa nhật ngày 12/05/2019

Gia đình Ơn Thiên Triệu, Random Đọc thêm

Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ bổn mạng

22-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ bổn mạng, Chúa nhật ngày 22/04/2018.

Gia đình Ơn Thiên Triệu, Random Đọc thêm

Hình ảnh Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ bổn mạng

18-04-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Gia đình Ơn Thiên Triệu mừng lễ bổn mạng by

Chiều Chúa nhật 17/04/2016, lễ Chúa Chiên Lành, Hội Ơn Thiên Triệu mừng kính bổn mạng tại thánh đường giáo xứ.

Gia đình Ơn Thiên Triệu, Random Đọc thêm

Lễ bổn mạng Gia đình Ơn Thiện Triệu Giáo xứ Kẻ Sặt

29-04-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ bổn mạng Gia đình Ơn Thiện Triệu Giáo xứ Kẻ Sặt by

Cùng với giáo hội toàn cầu mừng lễ Chúa Chiên Lành. Trong niềm hiệp thông, chiều Chúa nhật 26/04/2015, Hội Ơn Thiên Triệu…

Gia đình Ơn Thiên Triệu, Random Đọc thêm

Gia đình Ơn Thiên Triệu Giáo xứ Kẻ Sặt mừng quan thầy

13-05-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Ơn Thiên Triệu Giáo xứ Kẻ Sặt mừng quan thầy by

Chiều ngày 11/05/2014, tại Thánh đường giáo xứ đã diễn ra Thánh lễ cầu cho Ơn Thiên Triệu, cách riêng là Hội Ơn Thiên Triệu…

Gia đình Ơn Thiên Triệu, Random Đọc thêm

Thánh lễ cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu tại Giáo xứ Kẻ Sặt

23-04-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu tại Giáo xứ Kẻ Sặt by

Ơn Gọi là một “ân ban” của Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là “lời đáp trả” của mỗi người chúng ta…

Gia đình Ơn Thiên Triệu, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW