Cao Niên

Giới Cao Niên mừng lễ quan thầy thánh Vinh Sơn Đỗ Yến

01-07-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Cao Niên mừng lễ quan thầy thánh Vinh Sơn Đỗ Yến by

Hình ảnh Giới Cao Niên mừng lễ quan thầy thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, ngày 30/06/2020

Cao Niên, Random Đọc thêm

Giới Cao Niên GPXL mừng bổn mạng lễ thánh Gioakim và Anna

26-07-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Cao Niên GPXL mừng bổn mạng lễ thánh Gioakim và Anna by

Sáng Thứ Tư 24/7/2019, khoảng 850 cụ cao niên của Giáo Phận đã đến Giáo xứ Kẻ Sặt – Giáo Hạt Hố Nai…

Cao Niên, Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Giới Cao Niên mừng lễ bổn mạng Thánh Vinhsơn Đỗ Yến

30-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Cao Niên mừng lễ bổn mạng Thánh Vinhsơn Đỗ Yến by

Hình ảnh Giới Cao Niên mừng lễ bổn mạng Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, thứ BẢy ngày 30/06/2018

Cao Niên, Random Đọc thêm

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới Cao Niên Gia Trưởng Hiền Mẫu 2018

15-03-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới Cao Niên Gia Trưởng Hiền Mẫu 2018 by

Hình ảnh Tĩnh Tâm Mùa Chay Giới Cao Niên Gia Trưởng Hiền Mẫu, từ ngày 12-14/03/2018.

Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Giới Cao Niên Gia trưởng Hiền Mẫu tĩnh tâm Mùa Chay 2017

24-03-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Cao Niên Gia trưởng Hiền Mẫu tĩnh tâm Mùa Chay 2017 by

Giảng tĩnh tâm : Linh mục Phêrô Lâm Phước Hùng, OP – Bề trên Tu viện Đền thánh Martino Hố Nai.

Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giới Cao Niên mừng lễ bổn mạng Thánh Vinhsơn Đỗ Yến

01-07-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giới Cao Niên mừng lễ bổn mạng Thánh Vinhsơn Đỗ Yến by

Lúc 18 giờ chiều thứ Năm ngày 30/06/2016, Giới Cao Niên hân hoan mừng lễ bổn mạng Thánh Vinh sơn Đỗ Yến…

Cao Niên, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giới Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu tĩnh tâm Mùa Chay 2016

10-03-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giới Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu tĩnh tâm Mùa Chay 2016 by

Ba Giới Cao Niên Gia Trưởng Hiền Mẫu tĩnh tâm Mùa Chay 2016 (07-09.03.2016)

Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giới Cao niên mừng quan thầy Thánh Vinhsơn Đỗ Yến

01-07-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giới Cao niên mừng quan thầy Thánh Vinhsơn Đỗ Yến by

Chiều ngày 30/06/2015, Giới Cao Niên Gx. Kẻ Sặt hân hoan mừng bổn mạng Thánh Vinh sơn Đỗ Yến, Cha xứ Kẻ Sặt…

Cao Niên, Random Đọc thêm

Giáo xứ Kẻ Sặt: Giới Cao Niên mừng kính bổn mạng Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến

02-07-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo xứ Kẻ Sặt: Giới Cao Niên mừng kính bổn mạng Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến by

Giáo xứ Kẻ Sặt là mảnh đất thiêng đã sản sinh ra nhiều chứng nhân đức tin anh dũng tuyệt vời…

Cao Niên, Random Đọc thêm

Giới Cao Niên mừng bổn mạng Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến

01-07-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Cao Niên mừng bổn mạng Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến by

Giáo xứ Kẻ Sặt thân yêu là nơi đã ghi dấu hình ảnh đẹp của một vị Thánh, một mục tử nhân lành đã hy sinh thân mình vì…

Cao Niên, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW