Gia đình Trưởng Nữ

Gia đình Trưởng Nữ mừng bổn mạng Lễ Truyền Tin

26-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Trưởng Nữ mừng bổn mạng Lễ Truyền Tin by

Hình ảnh Gia đình Trưởng Nữ mừng bổn mạng Lễ Truyền Tin, thứ hai ngày 25/03/2019.

Gia đình Trưởng Nữ, Random Đọc thêm

Các Hội đoàn trong xứ hành hương về xứ Tân Triều

10-08-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Các Hội đoàn trong xứ hành hương về xứ Tân Triều by

Hình ảnh Các Hội đoàn trong xứ hành hương về xứ Tân Triều, dịp Năm thánh các thánh Tử đạo VN (09/08/2018)

Ca Đoàn, Gia đình Tận Hiến, Gia đình Trưởng Nữ, Lòng Chúa Thương Xót, Random Đọc thêm

Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ bổn mạng

10-04-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Gia đình Trưởng Nữ mừng bổn mạng Lễ Truyền Tin, ngày 09/04/2018.

Gia đình Trưởng Nữ, Random Đọc thêm

Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Truyền Tin 2017

26-03-2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Truyền Tin 2017 by

Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ bổn mạng Mẹ Truyền Tin, lúc 17g30 chiều thứ Bảy ngày 25/03/2017.

Gia đình Trưởng Nữ, Random Đọc thêm

Hình ảnh Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ bổn mạng Mẹ Truyền Tin

05-04-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ bổn mạng Mẹ Truyền Tin by

Gia đình Trưởng Nữ của giáo xứ mừng lễ Đức Mẹ Truyền Tin quan thầy (04.04.2016)

Gia đình Trưởng Nữ, Random Đọc thêm

Hình ảnh Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ quan thầy Mẹ Truyền Tin

27-03-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ quan thầy Mẹ Truyền Tin by

Chiều 25/03/2015, Gia đình Trưởng Nữ hân hoan mừng lễ bổn mạng tại Thánh đường Giáo xứ Kẻ Sặt.

Gia đình Trưởng Nữ, Random Đọc thêm

Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ Truyền Tin

27-03-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ Truyền Tin by

Trong Thánh lễ chiều 25.03.2014, gia đình Trưởng Nữ giáo xứ Kẻ Sặt và nhiều chị em mừng quan thầy đã hiện diện rất đông…

Gia đình Trưởng Nữ, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW