Các linh mục Kẻ Sặt

Cha Giuse Nguyễn Thanh Minh (1923-2005)

22-08-2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Cha Giuse Nguyễn Thanh Minh (1923-2005) by

Cha Cố Giuse Nguyễn Thanh Minh, nguyên Chánh Xứ Giáo Xứ Kẻ Sặt…

Các linh mục Kẻ Sặt Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW