Ban Hành Giáo

BHG nhận rau củ quả ứng cứu đại dịch Covid-19

16-07-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở BHG nhận rau củ quả ứng cứu đại dịch Covid-19 by

Hình ảnh BHG tiếp nhận rau củ quả ứng cứu đại dịch Covid-19, ngày 16/07/2021

Ban Hành Giáo, Hình ảnh, Random Đọc thêm

BHG đi xịt khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh Covid-19 trong giáo xứ

15-07-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở BHG đi xịt khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh Covid-19 trong giáo xứ by

Hình ảnh BHG đi xịt khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh Covid-19 trong giáo xứ, ngày 14/07/2021

Ban Hành Giáo, Hình ảnh, Random Đọc thêm

Bầu cử Thường Vụ Ban hành Giáo nhiệm kỳ (2021-2025)

10-05-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Bầu cử Thường Vụ Ban hành Giáo nhiệm kỳ (2021-2025) by

Kết quả Bầu cử Thường Vụ Ban hành Giáo nhiệm kỳ (2021-2025), ngày 09/05/2021

Ban Hành Giáo, Random Đọc thêm

Các bước thực hiện bỏ phiếu, thể lệ và quy định chung bỏ phiếu bầu cử

06-05-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Các bước thực hiện bỏ phiếu, thể lệ và quy định chung bỏ phiếu bầu cử by

Sơ đồ các bước thực hiện bỏ phiếu và thể lệ bỏ phiếu bầu cử Ban Hành Giáo, nhiệm kỳ (2021-2025)

Ban Hành Giáo, Random Đọc thêm

Các ứng cử viên bầu Thường Vụ Ban Hành Giáo nhiệm kỳ (2021 – 2025)

27-04-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Các ứng cử viên bầu Thường Vụ Ban Hành Giáo nhiệm kỳ (2021 – 2025) by

Chân dung và Lý lịch các ứng cử viên bầu Thường Vụ Ban Hành Giáo nhiệm kỳ (2021 – 2025)

Ban Hành Giáo, Random Đọc thêm

BHG mừng lễ bổn mạng Thánh Phêrô & Phaolô tông đồ 2020

29-06-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở BHG mừng lễ bổn mạng Thánh Phêrô & Phaolô tông đồ 2020 by

Hình ảnh BHG mừng lễ bổn mạng Thánh Phêrô & Phaolô tông đồ, ngày 29/06/2020

Ban Hành Giáo, Random Đọc thêm

Giáo Lý Viên sinh hoạt mừng lễ bổn mạng

18-11-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Lý Viên sinh hoạt mừng lễ bổn mạng by

Hình ảnh Giáo Lý Viên sinh hoạt mừng lễ bổn mạng các Thánh Tử đạo VN, ngày 17/11/2019

Ban Hành Giáo, Random Đọc thêm

BHG mừng lễ bổn mạng thánh Phêrô & Phaolô tông đồ

29-06-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở BHG mừng lễ bổn mạng thánh Phêrô & Phaolô tông đồ by

Hình ảnh BHG mừng lễ bổn mạng thánh Phêrô & Phaolô tông đồ, thứ Bảy ngày 29/06/2019

Ban Hành Giáo, Random Đọc thêm

Chương trình Mùa Chay và Đại Lễ Phục Sinh 2019

06-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Chương trình Mùa Chay và Đại Lễ Phục Sinh 2019 by

Mùa Chay & Đại Lễ Phục Sinh 2019

Ban Hành Giáo, Random Đọc thêm

Mừng lễ thánh Phêrô Phaolô bổn mạng Ban Hành Giáo

29-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng lễ thánh Phêrô Phaolô bổn mạng Ban Hành Giáo by

Hình ảnh lễ hai thánh Phêrô Phaolô tông đồ, bổn mạng Ban Hành Giáo, thứ Sáu ngày 29/06/2018.

Ban Hành Giáo, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW