Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật Chúa Hiển Linh (06/01/2019)

05-01-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật Chúa Hiển Linh (06/01/2019) by

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH (06/01/2019)

A. Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew

Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, và hỏi: "Ðức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Ðấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:

Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời". Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Đó là lời Chúa

B. Chia sẻ: “CON MUỐN ĐI TÌM NGÀI TRONG CUỘC SỐNG”!

1. Chắc hẳn ba vị Đạo sĩ (Tương truyền ba vị có tên là Gaspar, Balthasar và Melchior) và theo nhiều dữ liệu kinh thánh, khảo cổ, và ngay trong bài Tin Mừng hôm nay “Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông” rất có thể họ là những nhà học giả Babylon cách Do Thái không xa cũng đã được tiếp xúc sách Thánh Vịnh của người Do Thái có câu “ Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cũng đều tới tiến dâng lễ vật”. (TV 72,10). Hay Isaia có câu “Vua chúa sẽ thấy và đứng lên, chư hầu sẽ thấy và bái lạy, vì uy quyền của Ðức Chúa là Ðấng trung thành, là Ðức Thánh của Israel, Ðấng đã tuyển chọn ngươi”. (Is 49,7b)… Rồi từ những cứ liệu đó họ đã SUY TƯ, QUAN SÁT và TÌM KIẾM đến khi thấy Ngôi Sao của mình,… Rồi khăn gói lên đường DẤN BƯỚC…

Mặt khác, đoạn sau của bài Tin Mừng hôm nay, ta có thể thấy tác giả Matthew dùng cùng một từ (proskyneo) “sấp mình bái lạy” với sự bái lạy của các Môn đệ khi tuyên xưng Đức Kitô là Chúa (Mt 14,33), là một hình thức bái lạy dành cho Đấng bậc cao nhất (thường là quỳ và gập đầu chạm đất), để nói về sự bái lạy của các Đạo sĩ dành cho Hài Nhi Giêsu, dễ thấy các Đạo sĩ đã rất Chân thành và Khao khát tìm kiếm Đấng Messiah. Chính những khao khát chân thành này đã khiến họ xứng đáng được Thiên Chúa tiếp đón và tỏ mình cho.

2. “vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời". Vậy ra các thượng tế, các kinh sư và cả Hêrôđê đều đã được hướng dẫn rồi nhé, thế nhưng đáng buồn cho họ đã không chấp nhận. Tại sao? Phải chăng bả phù hoa và danh lợi đã làm mờ mắt họ? Không nghi ngờ gì nữa: chính là Hêrôđê sợ mất ngôi vương của mình (lưu ý rằng: trước đó vì sợ các con soán ngôi của mình mà ông đã giết ba trong số các con ông và vợ ông là người Do Thái – ông chỉ là người gốc Idumea lai Do Thái và không thuộc chi tộc David nên người Do Thái chỉ miễn cưỡng phải coi ông là Vua), cũng như vậy quanh ông, cũng là một đám thượng tế và kinh sư ích kỷ, lười nhác, ham hưởng thụ đang sợ mất bổng lộc họ có,… Họ đọc kinh thánh chỉ để “lòe” dân chúng, chứ thực ra “Chúa” của họ chỉ là những bổng lộc, lạc thú và danh lợi… chính điều này cũng tiên báo và giải thích tại sao sau này, chính họ đã toa rập với nhau để kết án và tử hình Chúa Giêsu.

3. “Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại”. Đây chính là sự hướng dẫn trực tiếp của Thiên Chúa và được đáp lại bởi sự BƯỚC TIẾP của các Đạo sĩ.

4. “(11) Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người”: Một hình ảnh báo trước dân ngoại đón nhận ánh sáng cứu độ (“nhà” đây chúng ta có thể liên tưởng đến Giáo hội mà Ấu Vương Giêsu sẽ thiết lập) như Thánh Phao lô đã trình bày trong thư gởi Tín hữu Epheso: “(6) Mầu nhiệm đó là: trong Ðức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa”. (Ep 3,6)

5. “nên đã đi lối khác mà về xứ mình”, ba vị Đạo sĩ đã được báo mộng và đã không quay lại gặp Hêrôđê. Tại sao họ không quay lại, chí ít cũng hy vọng sự hỗ trợ lương thực về quê chứ?

Thực ra, với họ sự ban thưởng của Hêrôđê là không quan trọng. Vì chuyến đi này họ đã đạt được mục đích là gặp Đấng “là tất cả” của họ rồi (họ đã Sấp mình bái lạy mà). Mặt khác với một lương tâm ngay chính cùng tinh thần luôn “Thỉnh” ý bề trên họ dễ dàng cảm nhận được âm mưu gian ác (sau này ta thấy hành động tàn sát tập thể của Hêrôđê sẽ rõ) và được ứng báo sự hướng dẫn hành động đúng đắn.

Tóm lại: Bài Tin Mừng cho thấy, trong tương quan với Ấu Vương Giêsu có ba nhóm người và chia làm hai hướng hành động ngược chiều: Một bên là các Nhà Chiêm Tinh, mặc dù chỉ được tiếp cận một chút kinh thánh Do Thái và kiến thức chiêm tinh pha chút dị đoan nhưng với một sự khao khát chân lý và thành tâm dấn bước, họ đã được “bước vào và sấp mình bái lạy” Đấng Messiah, còn một bên là các Kinh sư và vua Hêrôđê rút vào cố thủ trong thái độ khước từ và mưu toan gian ác.

HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA

  • (Cầu nguyện + Suy nghĩ + Làm việc + Dấn thân) * Đức Tin: Quả vậy, chắc hẳn các Nhà Chiêm Tinh cũng có ngạc nhiên vì Đức Vua mà họ tìm kiếm không thể hiện vinh quang hay uy quyền gì “ghê gớm”! (Bằng chứng là khi tìm kiếm Ngài, họ đã đến thẳng cung điện Hêrôđê để tìm rồi không thấy), Đức Chúa của họ chỉ là một em bé trần trụi và nghèo khó! nhưng các vị đã bái lạy mà nhìn nhận Người là Chúa Tể, là Đức Vua của mình, vì các vị Tin. Ta thấy Đức Tin là rất cần thiết cho mỗi bước đi tới chỗ nhận biết Thiên Chúa.

  • Từ sự ngạc nhiên lúc đầu gặp gỡ, các Đạo sĩ đã khám phá ra chân tính của Đấng Emmanuel, Ngài đến để công bố một sứ điệp Hòa Bình và Tình Yêu Chúa Trời dành cho họ và cho toàn thể nhân loại. Với sứ điệp đó Đấng Messiah không cần phải mang cung kiếm giáp trụ hay quân đội gì.

  • Học theo các vị Đạo sĩ chúng ta hãy luôn CẦU NGUYỆN – HỌC TẬP và LÀM VIỆC – DẤN THÂN trong ĐỨC TIN, để nhờ ơn Soi Sáng và Tác Động của Chúa Thánh Thần chúng ta loan báo sự Bình An và Bác Ái cho mọi người không phân biệt Nam Phụ Lão Ấu, không phân biệt Chủng tộc hay màu da, cũng không phân biệt sang giàu hay nghèo khó. Một Tình Bác Ái xa lạ và tiêu trừ sự gian ác, kiêu ngạo và vô cảm với Chúa Hài Đồng trong các thân phận nghèo khó và yếm thế, mà xã hội ngày nay vẫn đang nhuốm màu từng mảng.

  • Lạy Chúa, con Tin và Dấn Bước theo Ngài! Xin dạy bảo con luôn Cầu Nguyện và Làm Việc theo ý Chúa. Amen

Chủ nhật Lễ Chúa Hiển Linh 2019
Đốm lửa nhỏ

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI