05. Hình ảnh Giáo xứ Kẻ Sặt

XEM TRANG  01  02  03  04  05

STT MÔ TẢ NGÀY HÌNH ẢNH BÀI VIẾT
01 Hai Cha & BHG đi chúc xuân Đinh Dậu tại GK.Thăng Thiên 09-11.01.2017 Xem  
02 Hai Cha & BHG đi chúc xuân Đinh Dậu tại GK.Mông Triệu 11-13.01.2017 Xem  
03 Hai Cha & BHG đi chúc xuân Đinh Dậu tại GH.Mai Trung 16.01.2017 Xem  
04 Hai Cha & BHG đi chúc xuân Đinh Dậu tại GH.Hào Xá 19-20.01.2017 Xem  
05 Quý Chức chúc xuân Đinh Dậu hai Cha Chính Phó xứ 20.01.2017 Xem  
06 Hai Cha & BHG đi chúc xuân Đinh Dậu tại GK.Giuse 20-21.01.2017 Xem  
07 BHG đi chúc xuân Đinh Dậu Ông Bà Cố Cha phó Martino 23.01.2017 Xem  
08 Thánh lễ tân niên mừng xuân Đinh Dậu 28.01.2017 Xem  
09 Ca đoàn Cecilia chúc xuân hai Cha 28.01.2017 Xem  
10 Ca đoàn Mai Khôi chúc xuân hai Cha 28.01.2017 Xem  
11 Ca đoàn Thiện Chí chúc xuân hai Cha 28.01.2017 Xem  
12 Quý Tu sĩ chúc xuân Đinh Dậu hai Cha 29.01.2017 Xem  
13 Thiếu Nhi Thánh Thể – Hội chợ Xuân Đinh Dậu 2017 28-29.01.2017 Xem  
14 Thánh lễ mồng 2 Tết Đinh Dậu tại Nghĩa trang 29.01.2017 Xem  
15 Giáo Lý Viên chúc xuân Đinh Dậu hai Cha 30.01.2017 Xem  
16 Đinh Dậu 2017 – Lễ cầu cho các Tu sĩ đã qua đời 31.01.2017 Xem  
17 Kẻ Sặt – Xứ đạo dậy men 17.02.2017   Đọc
18 Giới Thiếu nhi tĩnh tâm Mùa chay 14-16.03.2017 Xem  
19 Giới Trẻ tĩnh tâm Mùa chay 17-18.03.2017 Xem  
20 Cha chính xứ Giuse mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse 20.03.2017 Xem  
21 Giới Gia Trưởng mừng lễ Thánh Cả Giuse quan thầy 20.03.2017 Xem  
22 Giới Cao Niên – Gia Trường – Hiền Mẫu tình tâm Mùa Chay  21-23.03.2017 Xem  
23 Gia đình Trưởng Nữ mừng lễ bổn mạng 25.03.2017 Xem  
24 Chúa Nhật Lễ Lá 2017 09.04.2017 Xem  
25 TNTT – Chúa Nhật Lễ Lá 2017 09.04.2017 Xem  
26 Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly 13.04.2017 Xem  
17 Thứ Năm Tuần Thánh – Toà Chầu 2017 13.04.2017 Xem  
28 Thứ Sáu Tuần Thánh – Suy Tôn Thánh Giá 14.04.2017 Xem  
29 Thứ Sáu Tuần Thánh 14.04.2017 Xem  
30 Thứ Bảy Tuần Thánh – Ngắm Đàng Thánh Giá 15.04.2017 Xem  
31 Thánh lễ Vọng Phục Sinh 15.04.2017 Xem  
32 Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh 16.04.2017 Xem  
33 Hiệp Hội LCTX GPXL mừng Đại lễ kính LCTX 21.04.2017 Xem Đọc
34 Hiệp Hội LCTX mừng lễ bổn mạng 23.04.2017 Xem  
35 Cung nghinh Thánh Giá Giới trẻ của Hạt Hố Nai 11.05.2017 Xem  
36 Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá của Giới trẻ Hạt Hố Nai 12.05.2017 Xem  
37 Lễ kỷ niệm 4 năm Cung hiến Thánh đường & Bàn thờ 13.05.2017 Xem  
38 Mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 13.05.2017 Xem  
39 Bầu chọn TV. Ban Hành Giáo nhiệm kỳ (2017 – 2021) 14.05.2017 Xem  
40 Kết thúc những tuần lễ Thánh Giá Giới trẻ hạt Hố Nai 21.05.2017 Xem Đọc
41 Bế mạc Tháng Hoa Đức Mẹ 27.05.2017 Xem  
42 Khu Thăng Thiên mừng lễ bổn mạng 28.05.2017 Xem  
43 Mừng lễ bổn mạng truyền thống 8 Ca đoàn 28.05.2017 Xem  
44 Kỷ niệm 4 năm linh mục Cha Martino Nguyễn Đình Hoàng 30.05.2017 Xem  
45 Giới Thiếu Nhi cung nghinh Thánh Thể 18.06.2017 Xem  
46 Giáo họ Mai Trung mừng lễ bổn mạng 24.06.2017 Xem  
47 Ban Hành Giáo mừng lễ bổn mạng Thánh Phêrô & Phaolô 29.06.2017 Xem Đọc
48 Buổi họp đầu tiên của Tân TV.BHG với các Hội đoàn 06.07.2017 Xem Đọc
49 Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh mục Martin Vũ Thái Hiệp, OP 10.07.2017 Xem Đọc
50 Gia đình Chăm Sóc Bệnh Nhân mừng lễ bổn mạng 14.07.2017 Xem  
51 Giáo Lý Viên sinh hoạt tại Nghĩa trang 16.07.2017 Xem  
52 Giới Trẻ mừng lễ Thánh Giacôbê Tông đồ bổn mạng 25.07.2017 Xem  
53 Mừng lễ Thánh Gioakim và Anna bổn mạng 26.07.2017 Xem  
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        

 

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI