Tin giáo họ

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung khai mạc Tháng Hoa

02-05-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giáo họ Mai Trung khai mạc Tháng Hoa by

Tiến hoa dâng và Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Maria tại Giáo họ Mai Trung (01.05.2016)

Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giáo họ Hào Xá mừng lễ quan thầy

07-10-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giáo họ Hào Xá mừng lễ quan thầy by

Giáo họ Hào Xá, nhóm Tràng Hạt và các xóm Mân Côi mừng lễ bổn mạng sáng ngày 07/10/2015.

Giáo họ Hào Xá, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung mừng quan thầy

25-06-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giáo họ Mai Trung mừng quan thầy by

Cộng đoàn Giáo họ Mai Trung hân hoan mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24.06.2015)

Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung và Hào Xá cung nghinh Kiệu Thánh Thể

22-06-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giáo họ Mai Trung và Hào Xá cung nghinh Kiệu Thánh Thể by

Giáo họ Mai Trung và Hào Xá cung nghinh Kiệu Thánh Thể mừng Năm Thánh Kim khánh Giáo phận Xuân Lộc (21/06/2015)

Giáo họ Hào Xá, Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung khai mạc Tháng Hoa

05-05-2015 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giáo họ Mai Trung khai mạc Tháng Hoa by

Hình ảnh Giáo Họ Mai Trung khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ (03.05.2014)

Giáo họ Mai Trung, Hình ảnh, Random Đọc thêm

Hình ảnh Giáo họ Mai Trung và Hào Xá Kiệu cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi

26-10-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Giáo họ Mai Trung và Hào Xá Kiệu cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi by

Kiệu mừng Đức Mẹ Mân Côi dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ Kẻ Sặt của Giáo họ Mai Trung và Hào Xá (25.10.2014)

Giáo họ Hào Xá, Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Giáo Họ Mai Trung mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô

26-06-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Họ Mai Trung mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô by

Trong bầu khí hân hoan của ngày mừng kính trọng thể sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng Giáo họ Mai Trung.

Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Giáo Họ Mai Trung bế mạc Tháng Hoa Đức Mẹ

27-05-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Họ Mai Trung bế mạc Tháng Hoa Đức Mẹ by

Hình ảnh Giáo Họ Mai Trung bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ (25.05.2014)

Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Giáo Họ Mai Trung dâng hoa kính Đức Mẹ

05-05-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Họ Mai Trung dâng hoa kính Đức Mẹ by

Hình ảnh Giáo Họ Mai Trung dâng hoa kính Đức Mẹ (04.05.2014)

Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Giáo Họ Mai Trung mừng bổn mạng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

25-06-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo Họ Mai Trung mừng bổn mạng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả by

Buổi chiều ngày 24.06.2013, Giáo Họ Mai Trung đã long trọng mừng lễ bổn mạng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả…

Giáo họ Mai Trung, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI