Bầu cử Thường Vụ Ban hành Giáo nhiệm kỳ (2021-2025)

10-05-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Bầu cử Thường Vụ Ban hành Giáo nhiệm kỳ (2021-2025) by

KẾT QUẢ BẦU CỬ TV/BHG GIÁO XỨ KẺ SẶT
—– NHIỆM KỲ 2021-2025 —–

  1. Ông Giuse Phạm Văn Dinh
  2. Ông Giuse Phạm Văn Hoan
  3. Ông Giuse Chu Văn Báu
  4. Ông Đaminh Phạm Văn Vinh
  5. Ông Giuse Chu Đình Thịnh
  6. Ông Giuse Phạm Văn Lựa
  7. Ông Giuse Phạm Quang Hùng

Xin Cộng đoàn tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho quý chức tân cử trong nhiệm kỳ (2021-2025) luôn hăng say, nhiệt thành và trách nhiệm trong sứ vụ mới | Xem hình ảnh

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW