Tin giáo xứ

Giuse Phạm Thanh Thế

08-05-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Thanh Thế by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Phạm Thanh Thế đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Mừng lễ Thánh Giuse Lao Động và Khai mạc Tháng Hoa – Ngày 01/05/2013

03-05-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng lễ Thánh Giuse Lao Động và Khai mạc Tháng Hoa – Ngày 01/05/2013 by

Ngày 1 tháng 5 có rất nhiều ý nghĩa, là ngày khởi đầu Tháng Hoa kính Đức Mẹ… ngày Giáo hội kính Thánh Giuse Thợ…

Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Anna Maria Nguyễn Thị Ý

02-05-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Maria Nguyễn Thị Ý by

Thông báo tin buồn – Cụ bà Anna Maria Nguyễn Thị Ý đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Đạt

01-05-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Đạt by

Thông báo tin buồn – Cụ Trương Giuse Phạm Văn Đạt đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Trần Thị Bốn Môn

28-04-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Trần Thị Bốn Môn by

Thông báo tin buồn – Cụ bà Maria Trần Thị Bốn Môn đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Hình ảnh Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo dâng Lễ Tạ Ơn tại quê hương Thức Hoá

15-04-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo dâng Lễ Tạ Ơn tại quê hương Thức Hoá by

Tân Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc Giuse Đinh Đức Đạo dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại quê hương Thức Hoá…

Hình ảnh Đọc thêm

Anna Phạm Thị Phượng

03-04-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Phượng by

Thông báo tin buồn Bà cụ Trùm Anna Phạm Thị Phượng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giáo xứ Kẻ Sặt – Hình ảnh Tam Nhật Thánh

29-03-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo xứ Kẻ Sặt – Hình ảnh Tam Nhật Thánh by

Đại Lễ Phục Sinh Năm 2013…

Hình ảnh Đọc thêm

Giáo xứ Kẻ Sặt – Chúa Nhật Lễ Lá (24/03/2013)

25-03-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giáo xứ Kẻ Sặt – Chúa Nhật Lễ Lá (24/03/2013) by

Ngày 24/03/2013, cả giáo hội tưng bừng kỷ niệm ngày Chúa Kitô vào Thành Thánh Giêrusalem nhằm hoàn tất màu nhiệm vượt qua…

Random, Tin giáo xứ Đọc thêm

Giuse Phạm Lê Tiến Đạt

25-03-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Lê Tiến Đạt by

Thông báo tin buồn – Em Giuse Phạm Lê Tiến Đạt đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI