Lời Chúa hằng ngày

Ánh sáng và vinh quang – Lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh

02-02-2019 0 bình luận by

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bông lúa trĩu hạt – Thứ Sáu Tuần 3 Thường Niên

01-02-2019 0 bình luận by

Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức,

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Người gieo giống đi ra gieo giống – Thứ tư Tuần 3 Thường niên

30-01-2019 0 bình luận by

Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đây là mẹ tôi – Thứ Ba Tuần 3 Thường Niên

28-01-2019 0 bình luận by

“Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. (Mc 3, 31-35)

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Vào nhà một người mạnh – Thứ Hai Tuần 3 Thường niên

28-01-2019 0 bình luận by

Kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha : nó mắc tội muôn đời…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đặc sủng của Thiên Chúa – Lễ thánh Timôthê và thánh Titô, Giám mục

25-01-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Đặc sủng của Thiên Chúa – Lễ thánh Timôthê và thánh Titô, Giám mục by

Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đến với Người, ở với Người – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên

24-01-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Đến với Người, ở với Người – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên by

Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Người ta lũ lượt đến với Người – Thứ Năm Tuần II Thường Niên

23-01-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Người ta lũ lượt đến với Người – Thứ Năm Tuần II Thường Niên by

Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh giơ tay ra! – Thứ Tư Tuần 2 Thường niên

22-01-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anh giơ tay ra! – Thứ Tư Tuần 2 Thường niên by

Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Con Người làm chủ ngày sabát – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên

21-01-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Con Người làm chủ ngày sabát – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên by

“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI