Lời Chúa hằng ngày

Không thể làm gì tự mình – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay

02-04-2019 0 bình luận by

Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm;…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Muốn trở nên lành mạnh – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay

01-04-2019 0 bình luận by

“Này, anh đã trở nên lành mạnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!“…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Con ông sống – Thứ Hai Tuần 4 Mùa Chay

01-04-2019 0 bình luận by

Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Trở về – Chúa nhật 4 Mùa Chay năm C

30-03-2019 0 bình luận by

Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết, nay lại sống, đã mất, nay lại tìm thấy”.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Người mạnh hơn – Thứ Năm Tuần 3 Mùa Chay

27-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Người mạnh hơn – Thứ Năm Tuần 3 Mùa Chay by

Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Kiện toàn – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay

27-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Kiện toàn – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay by

Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Hết lòng tha thứ – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Chay

25-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Hết lòng tha thứ – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Chay by

Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi là nữ tỳ của Chúa – Lễ Truyền Tin

25-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Tôi là nữ tỳ của Chúa – Lễ Truyền Tin by

Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Hại đất – Chúa nhật 3 Mùa Chay năm C

23-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Hại đất – Chúa nhật 3 Mùa Chay năm C by

Lời Chúa: Lc 13, 1-9 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Ðức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn hết […]

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ăn mừng – Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Chay

22-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Ăn mừng – Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Chay by

Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI