Lời Chúa hằng ngày

Đừng nhổ cỏ lùng – Thứ Bảy Tuần 16 Thường niên

26-07-2019 0 bình luận by

Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Sinh hoa kết quả – Thứ Sáu Tuần 16 Thường niên

25-07-2019 0 bình luận by

Kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Không được như vậy – Lễ Thánh Giacôbê Tông đồ

24-07-2019 0 bình luận by

Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Có tai thì nghe – Thứ Tư Tuần 16 Thường niên

23-07-2019 0 bình luận by

Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ai là mẹ tôi? – Thứ Ba Tuần 16 Thường niên

22-07-2019 0 bình luận by

“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Họ để Người ở đâu? – Lễ kính thánh Maria Mađalêna

22-07-2019 0 bình luận by

“Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu!”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Hài lòng về Người – Thứ Bảy Tuần 15 Thường Niên

19-07-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Hài lòng về Người – Thứ Bảy Tuần 15 Thường Niên by

Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ta muốn lòng nhân – Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên

18-07-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Ta muốn lòng nhân – Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên by

Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Hiền hậu và khiêm nhường – Thứ Năm Tuần 15 Thường niên

17-07-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Hiền hậu và khiêm nhường – Thứ Năm Tuần 15 Thường niên by

Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Cha mặc khải – Thứ Tư Tuần 15 Thường niên

16-07-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Cha mặc khải – Thứ Tư Tuần 15 Thường niên by

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI