Lời Chúa hằng ngày

Yêu mến, đến và ở lại – Thứ Hai Tuần 5 Mùa Phục sinh

28-04-2024 0 bình luận by

Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Sinh nhiều hoa trái – Chúa nhật Tuần 5 Phục sinh

27-04-2024 0 bình luận by

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Làm những việc lớn hơn nữa – Thứ Bảy Tuần 4 Phục sinh

26-04-2024 0 bình luận by

Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thầy là đường – Thứ Sáu Tuần 4 Phục sinh

25-04-2024 0 bình luận by

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Không tự mình nói – Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh

23-04-2024 0 bình luận by

Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Không ai cướp được chúng – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh

22-04-2024 0 bình luận by

Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi là cửa cho chiên – Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh

21-04-2024 0 bình luận by

Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Mục tử Nhân lành – Chúa nhật Chúa chiên lành

20-04-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Mục tử Nhân lành – Chúa nhật Chúa chiên lành by

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? – Thứ Bảy Tuần 3 Phục sinh

19-04-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Anh em cũng muốn bỏ đi sao? – Thứ Bảy Tuần 3 Phục sinh by

Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Nhờ tôi mà được sống – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh

18-04-2024 Chức năng bình luận bị tắt ở Nhờ tôi mà được sống – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh by

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW