Lời Chúa hằng ngày

Nỗi buồn trở thành niềm vui – Thứ Năm Tuần 6 Phục sinh

08-05-2024 0 bình luận by

Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Dẫn đến toàn bộ sự thật – Thứ Tư Tuần 6 Phục sinh

07-05-2024 0 bình luận by

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không tự mình nói điều gì,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Có lợi cho anh em – Thứ Ba Tuần 6 Phục Sinh

06-05-2024 0 bình luận by

Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Làm chứng về Thầy – Thứ Hai Tuần 6 Mùa Phục Sinh

05-05-2024 0 bình luận by

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ở lại trong tình thương – Chúa nhật 6 Phục sinh

04-05-2024 0 bình luận by

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thế gian ghét anh em – Thứ Bảy Tuần 5 Phục sinh

03-05-2024 0 bình luận by

“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước….

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Yêu thương nhau như Thầy – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh

02-05-2024 0 bình luận by

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Niềm vui trọn vẹn – Thứ Năm Tuần 5 Mùa Phục Sinh

01-05-2024 0 bình luận by

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thầy là cây nho – Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh

30-04-2024 0 bình luận by

Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy,,,

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bình an cho anh em – Thứ Ba Tuần 5 Mùa Phục Sinh

29-04-2024 0 bình luận by

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW