Lời Chúa hằng ngày

Chúc tụng Đức Vua – Chúa nhật Lễ Lá năm C

13-04-2019 0 bình luận by

Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Phép lạ và lòng tin – Thứ Bảy Tuần 5 Mùa Chay

12-04-2019 0 bình luận by

Trong số những người Do-thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi là Con Thiên Chúa – Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay

11-04-2019 0 bình luận by

Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?“

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi hằng hữu – Thứ Năm Tuần 5 Mùa Chay

10-04-2019 0 bình luận by

Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Sự thật sẽ giải phóng các ông – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay

09-04-2019 0 bình luận by

Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Giương cao Con Người lên – Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay

08-04-2019 0 bình luận by

Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi là ánh sáng của thế giới – Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay

07-04-2019 0 bình luận by

“Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đừng phạm tội nữa – Chúa nhật 5 Mùa Chay năm C

06-04-2019 0 bình luận by

“Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Giờ của Người chưa đến – Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay

04-04-2019 0 bình luận by

Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Tôi đã đến nhân danh Cha Tôi – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay

03-04-2019 0 bình luận by

Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI